Entries by admin_secretariat

ПОКАНА: ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

BG01-061-27072021
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН 
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 11-12.12.2021 г., Гр. София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 и 12 декември (събота и неделя) с начален час 09:00 ч.  в Център за подготовка на ученици за олимпиади, с адрес: град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, 1113 ж.к. Изток, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС
2. Отчет за дейността на Контролна комисия
3. Финансов отчет
4. Освобождаване на Председателя и членовете на УС и КК
5. Годишен план за 2022 г.
6. Избор на Председател
7. Избор на заместник-председатели
8. Избор на членове на Управителен съвет
9. Избор на членове на Контролна комисия
10. Прием на нови организации членове
11. Промени в Устава
12. Прием на позиции и становища
13. Други 

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на 
Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

27 юли 2021 г.,             
гр. София          

СИМОНА ДИМИТРОВА
Председател на  Управителния съвет на 
Национален младежки форум

ПОКАНА: ОБЩО СЪБРАНИЕ ОКТОМВРИ 2021 Г.

BG01-060-27072021
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН 
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

ОТНОСНО:
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 02.10.2021 г., Гр. София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,
На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 02 октомври (събота) с начален час 9:00 ч. в Конгресен център “Глобус”, зала „Азия+Африка“, с адрес: град София, пл. “Македония“ 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава
2. Приемане на бюджет на организацията
3. Приемане на нови организации членове
4. Приемане на политически документи
5. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на
Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

27 юли 2021 г.,
гр. София

СИМОНА ДИМИТРОВА
Председател на Управителния съвет на
Национален младежки форум

 

Инкубатори за младежко предприемачество

Каква е разликата между предприемчивост и предприемачество?

Кои са най-важните стъпки при стартиране на собствено бизнес начинание?

Как бизнес идеите ни да бъдат устойчиви и зелени?

Ние имаме отговорите за теб!

Включи се в онлайн инкубаторите за младежко предприемачество и ще ги получиш. 😉

Събитието е напълно безплатно като е необходимо да се регистрираш за едно от изданията на:

– 19 юни: https://bit.ly/3gJYu3v
– 20 юни: https://bit.ly/3dk07mL
– 24 юни: https://bit.ly/3wDtoQN
-25 юни: https://bit.ly/2SJUM0D
-28 юни: https://bit.ly/3iNQpfF

Линк за регистрация ще намериш във всяко от събитията. Очакваме те! С

Събитието се организира от Национален младежки форум в партньорско с Училището за индустриален капитал в Испания и е подходящо за младежи от 15 до 29 години.

Проектът “Социално иновации, територия на младежкото предприемачество в селските райони” се изпълнява по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и има основна цел развитие на устойчиво и зелено предприемачество сред младежите.

Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C01, „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, Стойност на проекта: 191 751.33лв. 

Покана за набиране на ценови предложения

Национален младежки форум обяввява покана за набиране на ценови предложения във връзка с проект “Социални иновации територия на младежкото предприемачество в селските райони на България”. 

Позиция 1: „Повишаване на капацитета на целевите групи и заинтересовани страни, чрез включването им в кампания от обучителни събития (инкубатори)“


Позиция 2: Организиране на валоризационна конференция за разпространение на резултатите от проекта в България“

Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C05, „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, Стойност на проекта: 191 751.33лв. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

BG01-050–21052021 ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 26-27.06.2021 Г., В ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26 и 27 юни (събота и неделя) […]

НМФ търси сътрудник “Комуникации и организационно развитие”

Искаш да бъдеш част от нашия екип и да работиш по проекти❓

Национален младежки форум търси точно теб. 

Задачи на сътрудника:

 • координация на проектни дейности
 • координация и подпомагане организирането на събития (присъствени и онлайн)
 • изработка на рекламни и промоционални материали
 • поддържане на профили в социални мрежи
 • набиране на финансиране/спонсори и партньори за събития
 • комуникация с младежки организации и партньори
 • комуникация и работа с институции

Необходими умения:

 • Интерес в сферата на младежта и младежките политики
 • Умения за работа с медии
 • Умение за писане на статии, разлчини публикации и постове
 • Позитивно отношение
 • Гъвкавост
 • Инициативност

👫 Стани част от Секретариата на най-голямата младежка платформа в България! 

Проект “Младите хора и бъдещето на Европа” (№ 2020-3-BG01-ESC11-094830) се изпълнява по програма “Европейски корпус за солидарност” с финановата подкрепа на ЕС.

6 партии обещаха да работят за…

 По време на “Дебатът за младите – Парламентарни избори 2021” 6 партии се обединиха около идеята за развитието на младите хора в България. 

Събитието бе организирано от Национален младежки форум в партньорство със Студентски клуб на политолога и StudyHub. 

В него се включиха кандидат-депутати от:

 • ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – Александър Сиди;
 • ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ – Христо Колев;
 • КП “ГЕРБ” И “СДС” – Георг Георгиев;
 • КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” – Георги Ангелов;
 • КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – Борислав Сандов;
 • КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – Станимир Бояджиев;

По време на първият панел, на тема “Гражданско участие на младите хора” всички кандидат-депутати единодушно се съгласиха, че младите хора трябва да бъдат включвани все по-често в процесите по вземане на решения, за да бъде ясно изразена и тяхната позиция в сформирането на политиките. Всички те споделиха, че за тях ключът към младежката активност са младежките пространства, за които бе пояснено, че дори се работи вече, от страна на Министерство на младежта и спорта. 

Всички шест кандидат- депутати се обединиха около идеята, че е необходимо Законът за Доброволчеството да бъде приет и обещаха да работят в тази насока ако бъдат избрани. Това е и надежда за всички младежи и младежки организации, тъй като Законопроекта за Доброволчеството е тема и проект обсъждан повече от 10 години в политическите и неправителствените среди. За последно Законопроекта е входиран през 2017-та година, но остава за разглеждане в различните парламентарни комисии и не достига обсъждане в Пленарна зала.

Защо е важно да се приеме Закон за Доброволчеството в България? 

Със своя обхват законът ще създаде възможност за регулиране на взаимоотношенията възникващи въз основа на извършването на доброволчество.  Законът следва да дефинира ясно изискванията към организациите работещи с доброволци и по този начин да осигури необходимите условия за защита на правата на доброволците. Наличието на необходимата регулация, може да послужи като основа за насърчаване на доброволчеството и в този смисъл да допринесе за позитивното развитие на гражданското общество. Активното участие в доброволни дейности осигурява възможност за придобиване на опит за работа в екип, отдаване на благотворителен труд в обществена полза, придобиване на допълнителни квалификации, разширяване на работните контакти, развиване на професионална ориентация и ангажираност, добавена стойност към икономиката и насърчаването растежа на БВП на държавата. Привличането на младежи като доброволци в изпълнението на доброволчески дейности би им осигурило подходяща среда, в която да обменят идеи и опит с професионалисти в конкретната сфера, запълва свободното им време с градивни занимания и благоприятства за личностното им израстване. Привличането на хора с вече установени работни квалификации, към доброволна дейност допринася за осигуряването на трудовата им ангажираност и създаването на бъдещи работни възможности както при настоящия им ръководител, така и при неговите партньори. Повишаването на квалификациите на доброволците спомага за засилването на гражданската им активност, социалното им включване и разширяване на мрежата им от работни контакти. Очакваните резултати от приемането на законопроекта за доброволчеството са насърчаване на доброволческите дейности, които да отговорят на потребностите на обществото и да станат по-привлекателни за гражданите.

Вторият панел от Дебатът беше на тема “Образование и реализация на пазара на труда на младите хора”. Кандидат-депутатите се обединиха около нуждата от часове и развитие на вече съществуващите програми за гражданско образование в училище, както и около това, че неплатените стажове подриват младежкия труд

Защо е важно да се забранят неплатените стажове в България и Европа?

По темата за правата на младите хора, Международната организация на труда (МОТ) е разработила обширни стандарти, които се отнасят до младите хора и засягат темата за стажовете. Според редица документи на европейско ниво, примери за нарушения правата на младите в пазара на труда са: минималните заплати за младите хора, които са по-ниски от националната такава; поддържането на постоянно високи нива на младежка безработица в държавите, както и неплатените стажове. 

Затова и Международната организация на труда отправи препоръка към всички държави членки на ЕС заплащането за стаж да бъде минимум равно на минималната работна заплата. През 2018-2020 година Европейски младежки форум провежда широка кампания за забрана неплатените стажове в Европейския съюз. В резултат от тези последователни действия, Европейски парламент прие резолюция с която осъжда практиката на неплатени стажове и чиракувания, като призовава за въвеждане и осигуряване на правни механизми в държавите членки с които да се гарантира справедливото заплащане на стажовете и чиракуването. България може да направи крачка напред в защитата на правата на младите хора и утвърждаването на държавата като приемник на европейските стандарти и тенденции, ако участниците в Дебатът изпълнят своите заявки и се противопоставят на неплатените стажове на национално ниво в рамките на 45-тото Народно Събрание.

Вярваме, че обсъдените теми и идеи са от изключителна важност за развитието на младите хора и младежките организации в страната. Поради това Национален младежки форум отправя предизвикателство към политическите партии взели участие в Дебатът да изпълнят заявките дадени по време на дискусията и по този начин да декларират дългосрочен ангажимент към развитието на младите хора в страната.

Позиция на Национален младежки форум

Във връзка с някои от последните публикации в онлайн медии, адресиращи Национален младежки форум (НМФ) пряко или непряко, ние от Управителния съвет на НМФ, призоваваме към това медиите да се отнасят отговорно към спазването на Етичния кодекс на българските медии и Закона за радиото и телевизията.

Силно обезпокоени сме от неколкократното препечатване на неверни и подвеждащи твърдения, които имат отношение към репутацията на Национален младежки форум като прозрачна и демократична организация, която работи за качествени младежки политики за младите хора в България.

В тази връзка, отбелязваме следните факти:

 • Национален младежки форум е платформа, обединяваща общо 45 младежки организации от цялата страна, сред които национални и местни организации, клонове на международни организации и студентски съвети, общо 4 от които са младежки структури на партии, а сферите им на работа обхващат широк спектър от теми като доброволчество, гражданска активност, медицина и фармация, психология, права на човека, неформално образование, международни отношения, младежка заетост, спорт и още много други. 

 • НМФ обединява тези 45 организации около общи ценности и приоритети, независимо от различията в целите и принципите им отвъд платформата. 

 • Настоящият Управителен съвет на НМФ с мандат 2020-2022 г. е видим чрез справка за актуалното състояние в Търговския регистър.

 • Цялата информация за работата на организацията е достъпна публично. Основните цели на организацията и начинът и на функциониране са видими в Устава,  а ценностите, които спазваме – в Етичния кодекс. Приоритетите на работа (за периода 2019-2026 г.) на НМФ се определят от Общото събрание, което включва всички 45 организации членове. И трите документа са налични на уебсайта на организацията: https://nmf.bg/resources/ 

 • Целите, които си поставя в сферата на младежките политики, се дефинират на база нужди и реални проблеми пред младите хора, изведени чрез данни и статистика, и се синхронизират със стандартите в европейските политики за младежта

Ценностите, на които НМФ се опира в работата си, и разпределението на правомощията между органите в организацията осигуряват нейното прозрачно и демократично функциониране и управление. НМФ работи за по-качествени младежки политики в страната и затова е политически ангажирана, но партийно независима организация

Ние вярваме, че медиите имат ключова роля за формирането на обществено мнение, което от своя страна дава отражение върху ключови обществено-политически процеси. По тази причина очакваме отговорно отношение към тази роля и предоставянето на вярна и обективна информация. 

Екипът на НМФ остава пряко ангажиран по отношение на медийното отразяване на работата на организацията и е винаги на разположение за предоставянето на такава, тъй като вярва в принципите на отчетност и прозрачност.

 

НМФ с кандидат за Консултативен съвет за младежта към Съвета на Европа

С голяма радост искаме да Ви съобщим, че Национален младежки форум номинира Никол Първанова, бивш член на УС на НМФ (2018-2019) за член на консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа.  

 

Управителният съвет на НМФ издига кандидатурата на Никол Първанова като взима предвид висшето и образование, опита и в младежките организации и ангажираността и по темите, свързани с правата на човека, гражданско участие и младежки пространства. Никол е студент по право в Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски”, била е Главен секретар на Софийски ученически съвет, Член на Управителен Съвет на НМФ с ресор “Гражданска активност” и завеждаща приоритет “Младежки права”, а сега е и основател и председател на Фондация “СМисъл”.

 

Това е първа номинация на НМФ и втора за българин за Консултативният съвет за младежта след Любомир Тодоров (Част от съвета от квотата на международните организации в периода 2014-2015 г.), с цел да защитава интересите и правата на младите хора от страната на една от най-високите в света трибуни за вземане на решения в сферата на младежта. 

 

Консултативният съвет за младежта е партньор от страна на неправителствения сектор в структурата за съвместно управление, който установява стандартите и приоритетите на работата на младежкия сектор на Съвета на Европа и дава препоръки за бъдещи приоритети, програми и бюджети.

 

Aко Никол бъде избрана, тя ще има възможност да работи с още 29 представители на младежки НПО и мрежи в Европа. Основната задача на съвета е да съветва Комитета на министрите по всички въпроси, свързани с младежта. По-конкретно, Консултативният съвет помага да се гарантира, че политиките за младежта са включени в програмата за дейности на Съвета на Европа, като предоставя становища и предложения на всички органи на Организацията. Той също така гарантира, че младите хора са включени в други дейности на Съвета на Европа и насърчава политиките извън Организацията. 

 

Консултативният съвет за младежта насърчава системата за съвместно управление в процесите на вземане на решения на всички нива като добра практика за младежко участие, демокрация и приобщаване, като същевременно подготвя и насърчава младите поколения да поемат отговорност за изграждането на желаното общество.

 

Управителният съвет на Национален младежки форум, стъпвайки на солидния си опит по темите за правата на младите хора, гражданско образование, младежко включване и овластяване и утвърждаване на младежките пространства, има удоволствието да кандидатира Никол Първанова за консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа. Силно вярваме, че Никол ще отстоява принципите на организацията и ще допринесе за това гласа на българската и европейската младеж да бъде чут на най-високо ниво. 

 

Осем от всички Национални младежки съвети в Европа ще бъдат избрани за консултативния съвет за младежта от квотата на Европейски младежки форум.

 

Никол се изправя срещу кандидатурите на Австрия, Беларус, Великобритания, Германия, Италия, Словения, Норвегия, Франция. 

 

По време на Общото събрание на Европейски младежки форум през април, ще бъдат избрани и младежки представители от 12 международни младежки организации и платформи. 

 

С цел да се запознаете с мотивацията и приоритетите които ще защитава Никол на европейско ниво, от екипа на НМФ организираме Уебинар “NYF for Advisory Council on Youth”. Работния език на уебинара ще е английски, тъй като ще присъстват участници както от България, така и от други държави членки на ЕС.

 

Линк за регистрация в уебинара, може да откриете – ТУК

 

Линк към уебинара ще бъде изпратен към всички попълнили регистрационната форма за участие в събитието. 

Участвай в онлайн Европейска Младежка Конференция В Португалия!

Националната работна група за  Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Португалия.

 

На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция на тема Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения.

 

В тази връзка Националната работна група отваря процедура за подбор на официални младежки делегати от България.

 

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България по време на онлайн Европейската младежка конференция в Португалия.  Делегацията на България ще се състои от 3 младежки делегати и двама представители на институции.

 

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 12 – 15 март 2021 година изцяло онлайн.

 

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 11:59 часа на 08.03.2021 г.

 

Профил на участниците:

 

–       Младежи или представители на младежки организации с опит в областта  на Диалог по въпросите за младежта в ЕС между 15 и 29 години

 

–       С опит по темата за участие на младите хора в процесите на вземане на решения

 

–       Мотивация за участие в предварителното обучение, конференция и последващи дейности от работата на Националната работна група

 

–       Работният език на конференцията е английски език и доброто му владеене е задължително условие за участие.

 

Допълнителна информация за Конференцията

 

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвителна среща с представители на Националната работна група, която ще се проведе онлайн между 9 и 12 март 2021 г.

 

В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да изпратите запитване на:

 

Национален младежки форум – Председателстващ Националната работна група:  secretariat@nmf.bg

 

Министерство на младежка и спорта – Секретар на Националната работна група: youth.policy@mpes.government.bg

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+