Entries by Miroslav Tsekov

Общо събрание на Национален младежки форум

BG01-061-18072020 ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 12.09.2020 Г., В ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на […]