Entries by Antonia Papazcheva

Уебинар: Дигитална младежка работа

Следващият уебинар от кампанията #ВремеЗаТеб е на тема Дигитална младежка работа. 
Живеем в свят, разделен между тук и сега и там горе, в облака. Дигитални мигранти (digital migrant a.k.a. Стари кучета, индианци) vs. дигитални туземци/местни/кореняци (digital native, Z-ове, алфи, т.н.). За младежкия работник днес, е изключително важно да успее да се адаптира бързо към дигиталната среда, за да може да продължи дейността си и да бъде по-ефективен в работата с младежите.
 
Дигитална младежка работа – какво е тя, какви цели обслужва, какви рискове крие и как бихме могли да избегнем някои от тях;
Ще се запознаем и с последното изследване на партньорството ЕС—Съвет на Европа по въпросите на младежта на тема „Социално включване, дигитализация и млади хора“, което ни дава най-обща и актуална представа за развитието на дигиталните умения сред младите хора в Европа.


Разбира се, ще ви преведем през различни дигитални инструменти, с които бихте могли да запълните качествено времето на младежите, както и да ангажирате вниманието им по-ефективно.
Ще отговорим на предварително зададените въпроси във формата за регистрация и в края, ще разгледаме въпросите, които задавате по време на уебинара.

За да можем по-бързо да преминем през различни теми и да пестим техническо време, ви молим предварително да се регистрирате в www.badgecraft.eu и да си свалите приложението на телефон/таблет.

 

Наши лектори ще бъдат Тихомира Нанева и Розалина Недкова – дългогодишни младежки работници и обучители част от Звено обучители на Национален младежки форум.
 
Осигурен е жестов превод от страна Младежка организация към СГБ.
 
Излъчването ще бъде в Zoom и се изисква предварителна регистрация
 
Кампанията #ВремеЗаТеб ти предлага различни възможности за личностно развитие и методи за прилагане на наученото в личен, професионален или обществен план. Младите хора са основен двигател на промяната, а сега това е повече от нужно!

Отворено писмо на НМФ: Ролята на неформалното учене и младежките организации в постигане на резултати от учене

BG02-047-12052020

До:
Г-н Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 

С копие до:
 
Г-жа Таня Михайлова
Заместник-министър на образованието и науката
 
Г-жа Карина Ангелиева
Заместник-министър на образованието и науката
 
Г-н Петър Николов
Заместник-министър на образованието и науката

 

Отворено писмо

Относно:  Ролята на неформалното учене и младежките организации в постигане на резултати от учене

Уважаеми Г-н Вълчев,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на Министър на образованието и науката от името на Управителният Съвет на Национален младежки форум, както и на всички организации, подкрепящи нашата позиция. Бихме искали да изразим готовността на неправителствените организации, част от НМФ, работещи с методите на неформално образование, за подпомагане справянето с последиците, нанесени следствие промените и мерките, причинени от опасността на COVID19 и справянето с нея.

Вземайки предвид:

 • Добрата предварителна подготовка на висшите училища за дистанционна форма на обучение;
 • Изключително бързата адаптивна реакция на учителите и директорите от страната;
 • Използването на национални телевизионни канали за доставчик на предметно знание;
 • Предоставянето на свободен достъп до Microsoft Teams платформа и профили за всички публични училища в страната;
 • Писмо № 1103-69/10.04.2020 от г-н Красимир Вълчев и г-жа г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдържащо примерни практики за оползотворяване на времето в условията на извънредното положение;
 • Решението учебната година да приключи в дистанционна форма на обучение;
 • Решението учениците да присъстват в училищата за провеждане на изпитите;
 • Отпадането на външното оценяване при 4-ти и 10-ти клас;
 • Промяната на датите за външното оценяване при 7-ми и 12-ти клас;
 • Консултациите с различни представители на НПО относно дигитални платформи за обучение;
 • Консултациите и общите решения с Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и с представители на родителски организации;
 • Решения на МОН, касаещи оценките и присъствията на децата;

Отчитаме следните предизвикателства:

 • Допълнителна натовареност на учители и ученици – анализи, преструктуриране на материала; извънредна комуникация; спешно развиване на нови дигитални умения, за да могат да се справят бързо и ефективно със ситуацията;
 • Липса на кохерентност в преподавания материал, поради редица обстоятелства. Някои училища започнаха да преподават нов материал преди други, което води до изоставане на определени групи ученици.
 • Задълбочаване на социалните неравенства сред учениците и младите хора в процес на учене поради невъзможност за включване в дигитален процес на организирано учене;
 • 1 от 10 деца няма достъп до синхронизирана форма на обучение;
 • Липса на баланс между учене “пред екрана” и разнообразни активности извън него, с които учащите да развиват ключови компетентности и практически умения;
 • Промяна в нивата на Менталното здраве при учениците и младите хора, ангажирани в образователната сфера, предвид неочакваната социална изолация и цялостна промяна на учебния процес малко след средата на учебната година.

Настоящата криза показва, че заедно и подкрепяйки се можем да постигнем по-добри резултати. Тази криза също дава възможност да споделим различни добри практики , както и съвместно да развием нови иновативни методи на преподаване и колаборация между образователни институции и неправителствените организации. Този период може да се приеме като експериментален период за тестване на нови онлайн платформи за обучение, стандартизация на дигиталното преподаване, включване на резултати от обучението и методи за оценка. Това обаче също ни напомня, че технологията не може да замени преподаването в класната стая и взаимодействието лице в лице между ученици и учители и, най-важното, че социалните аспекти на преподаването и обучението са основни.

Във връзка с приетите публикувани документи и изразени позиции от страна на Национален младежки форум в периода 2013-2020 година, както и вземайки предвид становището на Икономически и социален съвет, в унисон с препоръките на Съвета на Европа, Европейската младежка стратегия и, в частност, Европейските младежки цели, ние считаме, че е необходимо осъществяване на диалог и съвместна работа между младежките организации и институциите в България по въпросите за нуждата от включване на неформалното учене като важна част от образователната система. Обръщаме внимание, че неформалното учене би спомогнало значително настоящата ситуация и методите за справяне с предизвикателствата, които стоят на дневен ред пред всички образователни институции и служители в сектора.

Ние, като представители на Национален младежки форум, заедно с организациите, работещи в сферата на неформалното учене, чрез подкрепата на това Отворено писмо, призоваваме за:

 • Припознаване на младежките организации и младежката работа като основни доставчици на обучения в сферата на неформално учене – доказан метод за личностно развитие и придобиване на знания, умения и компетенции.
 • Включване на младежките организации, както и на всички неправителствени организации и младежки работници, работещи в сферата на неформалното учене, с цел подпомагане процеса за справяне с предизвикателствата в образователната система, чрез консултиране и предоставяне на иновативни методи от дългогодишната практика с млади хора.
 • Разработване и прилагане на стандарти в образователната система относно формални и неформални обучения, подпомагащи придобиването на знания, умения и компетентности, съвместно с представители на неправителствените организации, работещи в сферата.
 • Разпознаване на изработените стандарти на Съвета на Европа за неформално учене и младежка работа и тяхното интегриране в българската образователна система с цел осигуряване на адекватна, качествена среда и инфраструктура за ефективността на образователната система, особено в настоящата ситуация.

Подкрепящи така изписаната позиция, заявяваме, че сме отворени за диалог и сътрудничество с цел полагане на съвместни усилия за справяне с настоящата ситуация.

Подкрепящи организации:

 1. Национален младежки форум
 2. Сдружение „Фуутура“
 3. Erasmus student network – България
 4. Млади изследователи за младежко развитие – Смолян
 5. Народно читалище „Бъдеще сега 2006“
 6. Младежка организация към Съюз на глухите в България
 7. Организация на българските скаути
 8. Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
 9. Фондация „Заедно в час“
 10. Студенстка асоциация за исзследване на международните отношения
 11. Съвет за младежка политика

Уебинар: Емоционалната интелигентност – практично и в дълбочина

В следващия уебинар,част от кампанията #ВремеЗаТеб ще разгледаме темата за емоционалната интелигентност
 
Като млади хора, често ни се случва в неподходящ момент да ни завладее някоя емоция и да обърка нашите планове – страх който ни парализира; тревога, която ни обърква; гняв, провокиращ импулсивна реакция; тъга, която затъмнява ежедневието…

Затова е важно да развиваме своята емоционална интелигентност – способността да разпознаваме и управляваме емоционалните състояния. Така се научаваме да живеем в хармония с нашите чувства и емоции. 

По време на уебинара ще разгледаме двете основни неща, които трябва да знаем, за да развием своята емоционална интелигентност. По темата има много материали, но точно тази основа често бива пропускана. Без тези две неща, дори да имаме голямо желание и да полагаме усилия, може да не постигаме желания резултат. 
 
Гост-лектор отново ще бъде Даниел Троев – психолог, провеждащ консултации, помагащи за преодоляването на психологически проблеми и постигането на желана личностна промяна. В живота и работата си прилага методите на съвременната психология, иновативните познания от невронауката и мъдростта на древното духовно знание. Така постига синергия между наука и духовност, чрез която могат да се разрешат емоционалните проблеми и житейските кризи на съвременния човек и да се постигне устойчиво благополучие.
 
Излъчването ще бъде на живо в страницата на Национален младежки форум. 
 
Осигурен е жестов превод от страна Младежка организация към СГБ.
 
Кампанията #ВремеЗаТеб ти предлага различни възможности за личностно развитие и методи за прилагане на наученото в личен, професионален или обществен план. Младите хора са основен двигател на промяната, а сега това е повече от нужно!