Entries by Hristo Radoslavov

Диалог на тема “Изтичане на мозъци” с участието на Елиза Ферейра

На 27.09 в Европейска комисия – Брюксел се проведе диалог с Еврокомисаря по сближаване и реформи – г-жа Елиза Ферейра, на тема “Изтичане на мозъци – Brain drain”. Събитието бе част от програмата на Европейската година за младежта. 

В ролята на модератор на дискусията влезе Биляна Сиракова, Координатор на ЕС по въпросите за младежта.

В диалога участие взеха и:

Мирослав Цеков – Председател на Национален младежки форум;

Мария Алказар – член на борда и кандидат за Председател на Европейски младежки форум;

Кристиана Ксенофонтос – член на борда на Европейски младежки форум;

Андреа Скростеану – заместник председател на Национален младежки съвет на Румъния 

Представители на младежките съвети на Литва (Юлиус Янулевичус), Хърватия (в лицето на Кая Павлинич), Полша (Ян Палаш), Португалия (Руи Оливейра), председателката на  Младежкото крило на Европейската конфедерация на работническите съюзи Йоланда Жил Алонсо;

Алесия Сума – Европейска федерация на сестринските асоциации.

Контекст:

Целта на диалога е да събере представители от различни държави, които да споделят проблемите, наблюдавани в техните региони, да обменят добри практики и да дискутират в посока даване на решения. Основен въпрос е как да предотвратим изтичането на мозъци и да привлечем талантите да останат в не толкова развитите региони.

България е една от държавите, в която демографският проблем силно се откроява. Въпреки че се намира под средното ниво на младежка безработица в Европейския съюз (с около 13.1% при средни 14% за ЕС) е част от държавите с рязко свиващо се население и ниска степен на покачване на процента хора с висше образование. В допълнение почти 15% от хората на възраст 20-64 г. родени в България в момента живеят трайно извън нея.

Елиза Ферейра (Еврокомисар) постави основите на диалога, като представи основните проблеми пред останалите. 

“Имаме нужда от енергията и капацитета на младите хора да създават нови компании и нови работни места. Младите хора не са само бъдещето, но и настоящето. Те са тук и сега и вземащите решения трябва да ги ангажират.”, споделя тя в своето изявление. Тя осъзнава важността младите да бъдат чути и ги приканва да се включат в дискусията.

Мнението на няколко от младежките съвети се припокрива  – необходим е целенасочен стратегически подход при решаване на проблемите на младите хора. Държави като Румъния и Хърватия, сходно на България споделят, че срещат трудности при изработката на стратегически документи в сферата на младежта.

 Кристиана Ксенофонтос също споделя колко е важно за младите хора да бъдат включвани във взимането на важни решения, да бъдат интегрирани в процеса.

Някои от основните акценти, които Мирослав Цеков сподели за България:

– Политическата нестабилност в страната се отразява на първо място на младите хора. Вече втора година няма условия да бъде приета Националната стратегия за младежта 2021-2030 г.

– България има сравнително добри показатели по отношение на младежката безработица спрямо останалите страни в ЕС, но множество млади хора са обект на некоректни практики на работното място, а не е малък процентът, които работят частично или изцяло в сивия сектор. 

– За да останат младите хора в своето населено място или регион не е необходимо да адресираме само достъпа до образование и заетост (и тяхното качество), както и инфраструктура, а да вземем предвид и качеството на демокрацията. Младите хора вземат този избор и според възможностите да участват при вземането на решения, както и въпроси като върховенството на правото и корупцията.

Елиза Ферейра подчерта, че можем да говорим за качеството на вътрешния пазар на ЕС, само ако имаме гаранции, че институциите функционират. Ако институциите не работят, ако няма отчетност, ако съдът не работи или ако не може да се разчита  управляващите органи на определените фондове тогава ние си “играем” с парите и правата на хората затова темата за върховенството на правото е от основно значение.  

Благодарение на дигитализацията по време на пандемията осъзнахме, че все пак не е задължително да се местим в големия град и да плащаме скъпи квартири, а можем да сме в региони с добро качество на околната среда, да останем в по-малко населени места, важното е да имаме минималните покрити нужди за работно място, като интернет, например.

В дискусията също се стига и до споделяне на добри практики и предложения:

“Необходимо е целенасочено насърчаване на регионалното сътрудничество по отношение на проблемите на младите хора.
Да се разгърне потенциала на макро-регионалното сътрудничество и стратегии и да се насърчи стратегическия подход по отношение на проблемите на младите хора в тях. 
Да бъде въведена младежка перспектива в механизмите и програмите Interreg, като същите бъдат направени по-достъпни за млади хора.”, казва Мирослав Цеков.

 

 Кристиана Ксенофонтос споделя за два инструмента:

  • EU Youth Test – механизъм за оценка на въздействието на политиките на Европейския съюз върху живота на младите хора, предложен от Европейски младежки форум.
  • Диалога на ЕС по въпросите за младежта – механизъм за консултация и участие на младите хора при вземането на решения и задаването на дневния ред в областта на младежта на ниво ЕС.

Може да проследите цялата дискусия:

Изготвил: Йоана Дончева

Национална конференция за глобално образование „Образование за мир“

За десета поредна година Българската платформа за международно развитие (БПМР) проведе Национална конференция за глобално образование „Образование за мир“. Събитието се състоя в периода 10-11.09.2022 г. в Аулата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”. В конференцията взеха участие над 100 човека, между които директори на училища, учители, експерти, студенти и НПО активисти от цялата страна. 

Други лица в откриващия панел бяха Проф. дсн Петранка Филева – Председател на УС на БПМР,  Петър Бучков – Заместник-министър на Младежта и спорта с ресор младеж, и Радостина Николова, която е държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ МОН.

Конференцията е за образование – една от областите на действие на НМФ. Образованието и участието на младите хора се засягат във всеки един от трите панела на събитието.

Представители на НМФ бяха Мирослав Цеков, който бе част от откриващия панел с приветстващи думи, Атанас Г. Радев в ролята на модератор и Антония Папазчева, която бе техническо лице.

10.09 (Ден 1)

Програмата на първия ден се състоя от 2 панела с по трима говорители и ателиета.

Тема на панел 1 бе “Култура на мира у дома”. Основните точки, които бяха засегнати, са:
1. „Класически и съвременни измерения на културата на мира в училищна и
извънучилищна среда”Проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по
педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“
2. „Младите говорят, младите избират“ представяне на проекта и изводи
от регионално и национално изследване за достъпа на младите хора до СРЗ,
здравно образование и информация по време на Ковид 19. – Д-р Венелин
Стойчев
3. „Осигуряване на качеството в младежката работа – гарант за мирни
общества“Лилия Еленкова, ръководител проекти в НМК и доктор по
политически науки.

Панел 2 бе на тема “Култура на мира по света”, като включените сесии бяха:
1.“ Как младите хора могат да се борят за мир в епоха на глобални промени.“
Проф. д-р Искра Баева
2.“Остана ли място за мира в епохата на глобална конфронтация?”Д-р
Любомир Кючуков директор на Института за икономика и международни
отношения
3. Контрапункт – „Гласът на младите“ Калоян Константинов – Главен редактор
на разследващия сайт “КлинКлин” и докторант в БАН в областта на Близкия
изток и външната политика

Ателиета:
1. „ Толерантност и демокрация“ Люба Батембергска и Радослава
Кашъмова, Фондация „Малките стъпки“
2. „Дизайн мислене в класната стая” – д-р Лъчезар Африканов, преподавател в
НБУ
3.„Спаси света БАРАБАР с големите умове на миналото и настоящето“
игровизиран модел на образование за мир и целите за устойчиво развитие на
ООН – Мария Алкалай и Стефани Рошкова, сдружение „Възможности без граници“

11.09 (Ден 2)

През втория ден от конференцията се проведе и панел 3, който бе с акцент „Мир с природата – как се преплита екологичното образование с образованието за мир“. Засегнатите теми бяха:
1. „Чистата природа като фундаментално право на човека“Борислав
Сандов
2. „Образованието за устойчиво развитие във формална и неформална
среда“Евгения Ташева, Сдружение „За земята“
3.Контрапункт – „Гласът на младите” – Делян Тодоров, фотожурналист

“Ние и Европа в Диалог” – Пловдив

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

На 30-ти август Национален младежки форум завърши своята национална обиколка в централната част на Южна България, където си партнира с Младежки център Пловдив.

За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Йоана Дончева, част от Секретариата на организацията. Във въведението тя запозна участниците с проекта. 

Достигнахме до малко над 25 активни младежи в града на тепетата, които бяха разделени на работни групи и обсъждаха “Проблемите с климата и нашата роля в преодоляването им”. Тази тема трябваше да е погледната не само от индивидуална гледна точка, но и от колективна, тъй като повечето участници бяха или са били доброволци в различни организации и имаха какво да споделят.

 След това се разви и дискусия с фокус върху “Мрежата на младежки организации в града и начините да я подобрим” и “Процесът на вземане на решения и нашето включване”. С толкова активни хора се надяваме град Пловдив да продължи да развива своя граждански сектор и за нас бе истинско удоволствие да засегнем подобни теми и да работим над развиването на младежите.

Цялата обиколка бе едно прекрасно изживяване за нашия екип. Благодарим на всеки, взел участие.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

“Ние и Европа в Диалог” – Враца

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форум си партнира с Младежки център Враца и на 26-ти август проведе събитието от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” . Младежите от най-големия град в Северозападна България взеха активно участие в консултацията, като представиха своята гледна точка.

За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Христо Радославов.

След като миналата година събрахме идеи за бъдещето на Европа, тази година вдигнахме летвата и поканихме врачани за участие на Европейска младежка конференция (ЕМК). Този път на нашето посещение в Младежкия център симулирахме част от предвидената конференция докато се консултирахме с местнтие младежи по актуални за Европа теми.

В откриването се включиха Мартин Керефейски и Стефани Любенова, които бяха делегати в Прага и Страсбург на ЕМК. Те допълнително запознаха участниците с тяхното преживяване на конференцията. С младежите се консултирахме за това доколко са запознати и съзнателни за климатичните проблеми, както и дискутирахме добрите практики за младежките пространства, с които да вдъхновим останалите градове. Младежите на Враца са креативни и иновативни.

Младежкият център е добре познато за тях място, а голяма част от функционалността му е вдъхновена именно от младите врачани. От НМФ с нетърпение чакаме следващото си посещение.

 

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Лигата на младите гласоподаватели

На вниманието на младите български граждани с право на глас през октомври‼
 
Със съвместни усилия, Национален младежки форум – National youth forum Bulgaria, Студентски клуб на политолога и САИМО, провеждаме кампанията “Лигата на младите гласоподаватели” ✊
 
За какво е❓
Какво предстои да видите в предстоящата кампания❓
 
✅-Ще научите за програмите на партиите и коалициите по време на предизборната кампания, за да вземете информиран избор
✅-Ще споделим с вас разработен политически компас, чрез който да откриете партиите на политическия спектър
✅-Ще следите организирани от нас дебати между политически личности
✅-Ще научите как да станете наблюдатели на изборите
 
🙌За разработването на компаса, благодарим на нашите приятели от Стража. Скоро ще ви запознаем и с него.
Последвайте страниците ни, за да сте в течение с цялата информация!

“Ние и Европа в Диалог” – Перник и Панчарево

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форум взе участие във фестивали в Перник и Панчарево, където успя да достигне до активни млади хора, които се възползваха от възможността да се запознаят с проекта и да споделят своята гледна точка. Въпросните събития бяха организирани по повод Международния ден на младежта (12-ти август), който в България се чества от 2007-ма година.

Перник - 12-ти август

Национален младежки форум отпразнува този празник, като взе участие във фестивал в Перник, който бе организиран от по повод празника. Събитието се проведе на две локации:  кв. Изток – в градинката зад ГПЧЕ „Симеон Радев“ и в центъра – при Сцената в парка.

На фестивала присъстваха и Станислав Владимиров, кмет на Община Перник, Весела Лечева, министър на младежта и спорта, Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник, представители на общинска и районна администрация.

Целият ден бе изпълнен с различни активности: турнири, куиз игри, йога, музика и още много. НМФ бе част от „Запознай се с младежките организации“, където представи 9-тия цикъл от Диалог на ЕС по въпросите за младежта и събра различни препоръки по акцентираните теми.

Повече за програмата и случилото се може да намерите в събитието.

Панчарево - 13-14 август

Седмицата не приключи в петък, защото НМФ взе участие и в първото издание на “My Sofia. Youth with causes”, организирано от Столична община по повод Европейската година на младежта и 12 август.

Там организацията отново бе позиционирана под формата на информационен щанд и запозна гостите на фестивала с темите. Участниците споделиха своите идеи.

Следващите спирки от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” може да откриете ТУК.

Консултациите са част от проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

,,Ние и Европа в Диалог” – Свищов и Исперих

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форум си партнира с Институт Перспективи и достигна и до северната част на страната – в градовете Свищов и Исперих, където младежите взеха активно участие в събитията, като представиха своята гледна точка.

За провеждането на събитията отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Йоан Стоянов, главен секретар на НМФ.

Свищов – 6-ти август

Събитието в Градът на 100-те първи неща се състоя в младежкото пространство на Институт Перспективи, където се срещнахме с малко над 20 младежи. Консултацията се проведе под формата на Световно кафене и участниците имаха възможността да споделят своето мнение по няколко теми, свързани с проекта.

В края споделиха своите идеи пред аудиторията.

Исперих – 7-ми август

Нашето първо събитие в този град се проведе в заседателната зала на Община Исперих. Успяхме да достигнем до 15 активни младежи, които споделиха с нас проблемите основно на своя град, свързани с околната среда. Водеха се дискусии относно качеството на водата, пътищата и замърсяването на околната среда като цяло.

След като бяха набелязани проблеми, участниците бяха разделени на работни групи, в които имаха възможност да се фокусират върху един основен казус и да споделят своето мнение и препоръки.

Следващите спирки от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” може да откриете ТУК.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

“Ние и Европа в Диалог” в Смолян

На 4-ти август Национален младежки форум проведе консултация по проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта в Младежки център Смолян YIYD . Консултацията въвлече младежи, които са на обмен по програма Еразъм+. В събитието участваха представители от 8 различни нации, включително Страни извън ЕС –  Русия и Украйна. В ролята на водещи влязоха Йоан Стоянов, главен секретар на НМФ, и Калоян Стоянов, старши обучител от Звено обучители на НМФ.

Консултацията се проведе под формата на “Световно кафене”. Участниците разменяха работните си групи по съобразените с ЦЕЛ №3 Приобщаващи общества и ЦЕЛ №10 Устойчива и зелена Европа теми, които се разглеждат в 9-тия цикъл от Диалога на ЕС. -_- Младежите споделиха своите препоръки през призмата на културата и народопсихологията на страните, от които идват Благодарение на Валентин Кехайов от Млади изследователи за младежко развитие – YIYD успяхме да достигнем до голямо разнообразие от националности, което помогна да видим гледните точки на хора от различни краища на континента. В края всяка група представи извлечените резултати и идеи пред аудиторията.

След като всички идеи бяха споделени, се заформи по-социалната част от деня, в която хората имаха възможност да се опознаят, да покажат някой и друг талант и да създадат прекрасни контакти.

Следващите спирки от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” може да откриете ТУК.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

СРГО не е поредната абревиатура

Гражданският сектор е основният механизъм за задвижване на обществено полезни каузи, сред които е именно мисията на НМФ – развитието на младите българи, и тяхното активно гражданско участие.

Именно затова имаме удоволствието да сме посланик на кампанията за Съвет за развитие на гражданското общество. Нейна цел е да укрепи средата за гражданските организации, като се застъпи за техните приоритети пред отговорните институции. 

От НМФ каним младежките организации в България да се включат в подреждането на приоритетите чрез анкета за тяхното определяне. В нея може дори да бъдат посочени приоритети, които изпълнявате и смятате, че липсват.

През послендите месеци ви изредихме десетки съкращения на различни закони, програми, и консултативни съвети. Е, СРГО не е поредната абревиатура в нашия сектор. Тя е носител на борбата ни.

Накратко за СРГО

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) бе законово установен през 2016 г. Оттогава минаха повече от 6 години, смениха се немалко правителства, проведоха се десетки разговори, дадоха се обещания, а междувременно средата за съществуването и развитието на гражданските организации у нас започна все повече да се свива и да става неблагоприятна.

Но ето, че тази пролет нещо се раздвижи. В началото на месец март 2022 г. Съветът бе свикан за първи път – две години след проведените избори за негови членове. Поставихме началото на един труден, но дългоочакван процес – превръщането на тази отворена врата в открита възможност за граждански контрол спрямо решенията, които управляващите взимат относно гражданското общество.

Ето защо е крайно необходимо ние като активни организации заедно да определим посоката, а именно кои са приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданските организации в България.

Защото ако не ние, кой? Ако не сега, кога? Участвайте, за да определите посоката на вашата дейност.

Нека заедно бъдем стражи на СРГО – ние го извоювахме, за нас е и от
нас зависи да го задвижим така, че да бъде:

– мощен инструмент за резултатно гражданско участие
– платформа за комуникация между гражданското общество и властта
– и място за утвърждаване и защита на гражданското пространство – нашето
пространство.

Ето защо ние от Национален младежки форум , заедно с нашите съмишленици от Коалиция РавниБГ и представените в СРГО членове на обединението – Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти и сдружение Еквилибриум, в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink -Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие, каним вас – ангажираните граждански
организации да се включите в кампанията за определяне на приоритетите пред
държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданското общество в България.

КАК да допринесете за каузата?

Включете се, като дадете своя вот за приоритетите за развитие на средата. Споделете това, което знаете най-добре – какви са трудностите, с които се сблъсква вашата
организация, какво трябва да направи държавата, за да ви подкрепи и кои са
приоритетните области в сектора, за които имате наблюдения, че държавата спешно трябва да се намеси.

Вашето участие е ключът към това СРГО да постави на дневен ред автентичните проблеми на вашите организации – проблемите, които са ви до болка познати и с които се сблъсквате всеки ден, както и ще допринесе за изготвянето на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации.

Сега е времето, в което трябва да сме единни, и
и само така ще ни чуят. Защото, когато сме много и говорим в един глас, той трудно може да бъде заглушен. Да действаме!

Включете се – гласувайте, споделете и станете посланик на тези наши общи усилия. Разкажете за
инициативата на вашите колеги от сектора и на колеги във вашето населено място и помнете, че
само и единствено когато сме заедно, ще постигнем необходимата промяна.

Научете повече на www.ngo.vote