Entries by Hristo Radoslavov

Диалог за младежта във Видин

Първата среща между младежта и местната власт е вече факт!

На 24.06.2024 г. се проведе “Диалог за младежта” във Видин, където над 30 младежи дадоха своето мнение и предложения как Видин да стане един по-младежки град.Те защитиха своите идеи пред заместник-кмета Десислава Тодорова и местната администрация, която от своя страна обеща, че още това лято Видин ще има свой младежки парламент.

Събитието е част от дейностите по Диалога на ЕС, а в следващите месеци ни предстоят срещи в над 20 общини от цяла България и се осъществява с подкрепата на Община Видин.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.“

Започват срещите по места по Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта

Предстоят срещи по места, по проекта “Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта”. Срещите, организирани по този проект, са насочени към насърчаване на участието на младите хора в процесите на вземане на решения на местно и европейско ниво. Основната цел е да се създаде платформа за диалог, където младежите могат да изразят своите мнения и да бъдат чути от местните власти и представители на различни институции. Тези срещи също така предоставят възможност на младите хора да научат как могат да станат делегати по Диалога на ЕС и как да участват в конференции в България и Европа.

По време на срещите, младежите ще имат възможността да се запознаят с посланиците на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта, представители на Министерството на младежта и спорта, както и представители на местните общински администрации. Тези срещи ще предоставят на младежите уникален шанс да научат повече за възможностите, които предлага Диалогът на ЕС, както и да получат практически насоки за това как да се включат активно в тези процеси.

Предстоящите градове до края на месец юли са Перник, Видин, Плевен, Враца, Монтана, Стара Загора и Ямбол. Всяка от тези срещи ще предложи различни формати за диалог и обсъждания, като ще се акцентира върху специфичните нужди и предизвикателства на младежите в съответния регион.  

На срещите в тези градове, младежите ще имат възможност да участват в интерактивни работни групи и  дискусии, като използвания метод ще е неформалното образование. Това  ще им помогне да развият своите умения и знания по различни теми, свързани с младежката политика и участие.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.“

Проведе се обучително събитие за Диалога на ЕС в Перник

Между 14 и 16 юни Перник беше домакин на най-големият младежки консултативен процес в Европа – Диалогът на ЕС по въпросите за младежта. Младежи от различни краища на страната присъстваха на обучително събитие.

Заместник-министърът на младежта и спорта, Петър Младенов отправи важни послания към участниците, заедно с Мирослав Цеков, председател на комисия Анализи и застъпничество в НМФ, наблегнаха как подобни обучения са били първата стъпка по пътя им в младежкия сектор.

По време на обучението участниците научиха повече за Диалога на ЕС, срещнаха се с настоящите делегати, запознаха се с докладите от изминалите младежки конференции и дадоха своите предложения и идеи за Диалога.

Като част от процеса на Диалога на ЕС за консултиране на младежите, Национален младежки форум организира серия от събития в повече от 20 града до есента.

Благодарим на Международен младежки център – Перник за домакинството.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.“

Лигата на младите гласоподаватели изпрати кандидат-депутатите с важен дебат преди изборите

На 5-и юни 2024 г.  се проведе заключителният дебат от кампанията “Лигата на младите гласоподаватели”, който обедини водещи политически фигури в дискусия за бъдещето на младите хора в България. Дебатът, подкрепен от Софийски форум за сигурност е последното събитие от инициативата на “Лигата” като тази година тя за първи път излезе от столицата, в Габрово, Варна и Стара Загора със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси.

Дебатът в хотел Балкан беше излъчен на живо ТУК, а в него взеха участие:

 • Веселин Киров (Възраждане), 
 • Стефан Тафров (ПП-ДБ), 
 • Андрей Ковачев (ГЕРБ-СДС) 
 • Гергана Алексова (БСП за България).

Темите, обсъдени по време на дебата, включваха програмата “Еразъм+”, образованието на младите хора, възможностите за задържане на младите таланти в България или тяхното завръщане след обучение в чужбина, платените стажове и данъчните облекчения за младите хора. Водещи в дискусията бяха въпросите, поставени директно от младите гласоподаватели, които активно участваха в дебата.

Програмата “Еразъм+” и образованието

Кандидатите изразиха единодушие по въпроса за важността на програмата “Еразъм+” и нейното значение за образователния и културен обмен. Веселин Киров от Възраждане подчерта, че програмата предоставя безценни възможности за младежите да разширят своите хоризонти и да придобият международен опит. Стефан Тафров от ПП-ДБ добави, че участието в “Еразъм+” е ключово за развитието на конкурентоспособни млади професионалисти, които могат да допринесат за икономическия растеж на страната.

Задържане и връщане на млади таланти

Възможностите за задържане на младите хора в България и привличането им обратно след обучение в чужбина беше централна тема на дебата. Андрей Ковачев от ГЕРБ-СДС акцентира върху необходимостта от създаване на привлекателна икономическа среда, която да мотивира младите хора да останат в страната. Гергана Алексова от БСП за България подчерта важността на предоставянето на качествени работни места и социални условия, които да стимулират младите хора да се завръщат в България.

Платени стажове и данъчни облекчения

По въпроса за платените стажове и данъчните облекчения за младите хора, всички кандидати се обединиха около идеята, че е необходимо да се въведат по-широки мерки за подкрепа на младите професионалисти. Стефан Тафров изтъкна значението на платените стажове като средство за преодоляване на младежката безработица и за осигуряване на реални възможности за професионално развитие. Веселин Киров добави, че данъчните облекчения могат да играят решаваща роля в мотивирането на младите предприемачи.

Заключителният дебат от кампанията “Лигата на младите гласоподаватели” показа, че въпреки политическите различия, кандидатите споделят обща визия за бъдещето на младите хора в България. Всички участници бяха единодушни, че е необходимо по-тясно сътрудничество с младите хора и интегриране на техните гледни точки във всички политически решения. Кампанията “Лигата на младите гласоподаватели” продължава да бъде важна платформа за диалог и взаимодействие между младите хора и политическите лидери в България.

Събитието се организира от Националния младежки форум, САИМО и Студентския клуб на политолога, със специалната подкрепа от Софийския форум за сигурност.

Мрежата RAY обсъди бъдещето на младежките програми Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност в Хелзинки

В периода 22-24 май, в гр.Хелзинки, Финландия се проведе среща на Мрежата RAY – RAY Triangular summit. 

Мрежата RAY е самоуправляваща се европейска мрежа за младежки изследвания. Към момента в състава ѝ влизат 35 Национални агенции по програмите Еразъм + и Европейски корпус за солидарност от 34 държави, включително и България.

Основана през 2008 г. Мрежата си поставя за цел да допринесе за осигуряването на качеството при изпълнението на младежките програми на ЕС, за развитие на политики базирани на данни и изследвания, за разпознаването на неформалното обучение и учене в полето на младежта, както и за осигуряването на диалог между изследователи, политици и практици в полето на младежта.

Координатор на Мрежата за България е Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството му на Национална агенция по програмите Еразъм+ и ЕКС, а към момента единствения българин изследовател в мрежата е социологът Стефан Георгиев.

За RAY Triangular summit

Срещата на върха в Хелзинки, инициирана и организирана от RAY, се случи в навечерието на междинната оценка на програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност и събра на едно място повече от 120 изследователи, политици, практици, представители на национални агенции и други институции отговорни за политики за младежта, от 24 Европейски държави, които обсъждаха развитието на програмите и въздействието, което те оказват на младите хора в Европа, както и значението на данните и изследванията за подобряването на качеството на двете програми.

По време на събитието бяха представени данни и ключови изводи от последните тематични изследвания на Мрежата относно силните и слабите страни на двете програми – Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност. Сред тях се открояват следните изводи:

„Европейските младежки програми са най-важният европейски катализатори за засилване на младежката работа на местно, регионално и национално ниво с международно измерение – 90% от младежките работници, участвали в проект по 

“Еразъм+”, и 87% от участниците по проект на Европейския корпус за солидарност са по-способни да утвърдят международното измерение на своята работа след участието си в програмите.“

„Еразъм+ e ключово сигурно пространство за младежки лидери, треньори и младежки работници, в което те да практикуват и преживеят партиципативна демокрация – 85 % от младежките работници, участващи в “Еразъм+”, са по-способни да утвърждават младежка работа, направлявана от самите млади хора след участието си в програмите.“

„Европейски корпус за солидарност предоставя възможност за преживяване  форма на солидарността в контекста на местната общност – 61% от участниците в проекти за солидарност са мотивирани от това да практикуват и и преживяват форма на солидарност – а 65% от тях се чувстват по-свързани с общността си след проекта.“

Сред основните предизвикателства са:

„Програмите не успяват да компенсират въздействието, което пандемията указа върху състоянието и стабилността на младежкия сектор“

„Програмите трябва целенасочено да стимулират повече и по-добро стратегиическо развитие на младежката работа в Европа“

Представители на различни заинтересовани страни сред които Министъра на младежта, спорта и физическата активност на Финландия – Сандра Бергквист, представители на Европейския парламент и Европейската комисия, както и представители на академичния сектор имаха възможност да дискутират данните и перспективата пред развитието на двете програми.

 

Участниците в събитието също имаха възможност да дадат своя прочит на резултатите в рамките на работни групи, както и да обсъдят възможни решения на основните предизвикателства пред двете програми.

Българската делегация, която взе участие в събието бе в състав:

 • Димка Радева – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси;
 • Стефан Георгиев – национален изследвател за Мрежата RAY за България;
 • Моника Тодорова – директор на Международен младежки център Стара Загора;
 • Даниел Джинсов – председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите;
 • Мирослав Цеков – координатор на Експертната комисия „Анализи и застъпничество“ на Национален младежки форум.

В рамките на 2024 г., предстои да се проведат серия от събития в рамките на мрежата RAY, сред които и среща с нови членове на Европейския парламент през м.юни. В България предстои представянето на националния доклад с изводите за въздействието от изпълненето на двете програми на национално ниво.

Младежките крила на политическите партии подкрепиха Декларацията по повод европейските избори и участието на младите хора в тях

Обединени от разбирането, че за осигуряване на среда, насърчаваща благополучието и развитието на младите хора и младежките организации е необходим постоянен диалог, в дома на Европа бе подписана Декларация, изготвена от Национален младежки форум, по повод европейските избори и участието на младите хора в тях. 

Декларацията беше подписана от представители на Алтернатива за българско възраждане (АБВ младежи), Младежко обединение в Българска социалистическа партия (МОБСП), Младежи ГЕРБ, Младежко Движение за права и свободи (МДПС), МлаДа България,Национален младежки форум (НМФ), Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентски клуб на политолога (СКП).
На подписването присъстваха младежките крила на Продължаваме промяната и Зелено движение, които на този етап все още не са официално учредени. 

С подписването на документа се декларира:

 • Сътрудничество и активната работа за пълноценното включване на младите хора и младежките организации в процесите на вземане на решение на всички нива
 • Защита на правата на младите хора, като на преден план се извеждат техните нужди и интереси
 • Насърчаване на младежкото политическо участие и ангажираността с обществено-политическите процеси

ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО ПОВОД НА 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – 9 ЮНИ 

Ние, младежките организации и младежките крила на политическите партии, и Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет на Република България, 

Основавайки се на: 

Ценностите утвърдени във Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека. 

Основните принципи на Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, 

и като поставяме в основата препоръките на Европейската харта за младежта и демокрацията. 

Водени от разбирането, че: 

Младите хора чрез своя потенциал имат основополагаща роля в изграждането на по-добро европейско и национално бъдеще. 

Младежките организации са основен инструмент за пълноценно младежко участие в процесите на вземане на решения и в този смисъл са фундаментални за функционирането на здравите демокрации. 

Младежките политики следва да се разглежда в рамките на своя хоризонтален характер, като самостоятелна област на публичните политики със специфична проблематика. 

Младежките политически партии имат ключова роля в насърчаването на младежкото политическо участие и ангажирането им с обществените проблеми. 

Като подчертаваме необходимостта от активно участие на младите хора в политическия процес в контекста на изборите за Европейски парламент (ЕП) 2024 г. и 50-о Народно събрание (НС), заявяваме че: 

 1. Ще работим активно, за пълноценното включване на младите хора и младежките организации в процесите на вземане на решение на всички нива.
 2. Ще работим за укрепване на диалога между заинтересованите страни, като основен инструмент за осъществяване на политики и изграждане на работеща демокрация. 
 3. Ще защитаваме правата на младите хора, като поставяме във фокуса на политиките техните нужди и проблеми и утвърждаването на значението и ролята на младежката политика, като основен инструмент за развитие на потенциала на младите хора. 
 4. Ще насърчаваме младежкото политическо участие и ангажираността с обществено-политическите процеси на национално и европейско ниво. 

Обединени от разбирането, че за осигуряване на среда насърчаваща благополучието и развитието на младите хора и младежките организации е необходим постоянен диалог, подписваме тази декларация:

                                                       

Повече от 100 граждански организации призоваха кандидатите за европейски парламент да работят за развитие на гражданското общество

Повече от 100 граждански организации, членове на мрежите на Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум излязоха с Манифест “В ритъма на гражданското общество”, в който посочват исканията си в дългосрочен план, за начините, по които членовете на Европейския парламент се очаква да насърчават ролята на гражданското общество в процесите на вземане на решения и справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени.

Основните искания в краткосрочен план, зад които застава Манифестът са кандидатите за членове на Европейския парламент и бъдещите представители на Европейския парламент:

 1. Да се ангажират и да бъдат проактивни в осъществяването на редовен и конструктивен диалог с гражданските организации. 
 2. Да се ангажират с осъществяването веднъж годишно на среща с граждански организации на национално ниво, на която да информират какъв е напредъкът в усилията им по темите, касаещи гражданското общество на европейско ниво и да търсят обратна връзка от гражданските организации. 
 3. Да участват и подкрепят срещи, дискусии, инициативи и кампании по покана на гражданските организации, като акт на подкрепа и отговорност към гражданското общество.   
 4. Да поемат публично ангажимента за изпълнението на исканията в Манифеста.

Гражданските организации призовават бъдещите представители на Република България в Европейския парламент и техните европейски политически семейства и групи да превърнат гражданското участие и развитието на гражданското общество в централни теми на европейските избори през 2024 г. и призовават бъдещия Европейски парламент и Европейска комисия да предприемат конкретни стъпки през следващите пет години за по-добро разпознаване, защита и ангажиране на гражданското общество на всички нива.

Манифестът е създаден по време на Национална среща “В ритъма на гражданското общество”, организирана от Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум в периода 18-20 април в София.

С целия Манифест можете да се запознаете тук.

Габрово – посланик на обучението “Гласът ми: Първа стъпка към участие”

В Габрово се проведе обучение “Гласът ми: Първа стъпка към участие”, част от съвместната ни инициатива с Център за развитие на човешките ресурси. Поредицата от обучения из странат имат за цел да помогнатa на младите хора да развият знанията и уменията си за участие в демократичния живот на местно и национално ниво. Както и да ги запознае по-обстойно с Европейския съюз, институциите му и функциите им.  

Участниците се учиха как да комуникират ефективно и да представят посланията си, като след това приложиха тези знания и на терен, на местно ниво. Съвместно с Международен младежки център Габрово инициираха кампания за популяризиране на предизборния дебат, който се проведе там, по повод предстоящите избори за Европейски парламент, част от кампанията “Лигата на младите гласоподаватели”.

Младежите раздаваха флаери на местните и ги приканваха да дойдат, за да се информират, да зададат въпросите си към кандидатите и да вземат информиран избор. 

В резултат на усилията им бяха събрани над 50 човека в Художествена галерия “Христо Цокев”, където се проведе предизборен дебат с кандидати за Европейски парламент.

В дебата участие взеха:

 • Деница Симеонова – “Продължаваме Промяната – Демократична България”
 • Красин Каракоцев – “БСП за България”
 • Димитър Гърдев – “Има такъв народ”
 • Рада Лайкова “Възраждане”

По време на събитието присъстващите скъсиха дистанцията избиратели-кандидати и имаха възможност да зададат въпросите си и да се информират по важните за тях теми. 

Обучението се реализира с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и Международен младежки център Габрово.

Конференция “Confidence in tomorrow” по случай 75-тата годишнина от основаването на Съвета на Европа

По случай 75-тата годишнина от основаването на Съвета на Европа, в Младежки център Страсбург се проведе конференцията “Confidence in tomorrow”, която събра на едно място стотици младежи от цяла Европа. От страна на НМФ присъстваха главният секретар – Йоан Стоянов и Секретар Административни дейности – Йоанна Пейчевска. 

“Съветът на Европа и Младежкият център се отвориха категорично за нас – за първи път младите хора бяхме пълноценно включени в официалните чествания на високо ниво и, доколкото ми е известно, за първи път участниците сме от всички държави членки.” – сподели Йоан Стоянов, Главен секретар на НМФ

По време на тридневното събитие представителите на младежки съвети и организации имаха възможност да говорят за проблемите и нуждите на младите хора в Европа и изготвиха препоръки, които да бъдат вписани в документ, който предстои да излезе от Съвета на Европа.

“Уверена съм в бъдещето, защото съм уверена в младежта!” – заяви Главният секретар на Съвета на Европа – Мария Пейчинович. 

Всички присъстващи бяха разделени на работни групи, в които да изготвят препоръките си, а след това имаха възможност да говорят с министри от различни държави, постоянни представители в Съвета на Европа и членове на Консултативния съвет за младежта. 

По време на конференцията  младите хора получиха възможност да общуват с властимащите и пряко да задават въпроси си, относно действащите младежките политики.

 

Младите хора от Стара Загора се учат как да използват гласа си в обучението “Гласът ми: Първа стъпка към участие”

В дните 17-ти и 18-ти май в Международен младежки център Стара Загора се проведе обучението “Гласът ми: Първа стъпка към участие”. Инициативата имаше за цел да ангажира младите хора от региона и да ги запознае с Европейския съюз (ЕС) – неговата структура, функции и ценности.

Обучението започна с опознавателни игри, след което участниците отговориха на въпроси, свързани с ЕС. Научиха за това как и с кои договори е създаден съюза къде е неговото седалище и  къде се намират и как работят институциите му му. 

Втората част бе посветена на темата за процеса на гласуване и неговата важност. Младите хора дискутираха защо е важно да се ангажират в демократични процеси и как да използват гласа си, за да бъдат чути.

След това участниците се включиха в игри, свързани с опознаването на ценностите на ЕС, неговите свободи и институции. Те имаха задачата да се запознаят с тях и да ги представят по различни начини.

Обучението включваше и практически упражнения, които помогнаха на младите хора да развият знанията, уменията и компетенциите си за участие в демократичния живот на местно и регионално ниво. Те се учиха как да комуникират ефективно и да представят посланията си, свързани с европейските избори.

В рамките на обучението бяха разгледани и техники за водене на кампании. Младите хора получиха насоки как да планират и провеждат успешни кампании, за да защитят своите идеи и каузи.

“Гласът ми: Първа стъпка към участие” е ценна инициатива, която дава възможност на младите хора да се запознаят с ЕС и да развият уменията си за участие в демократичния процес. Обучението е важна стъпка за изграждане на активни и информирани граждани, които да допринасят за по-доброто бъдеще на България и Европа. В края на обучението всеки участник влезе в ролята на посланик на европейските избори като се впусна в обиколка на Стара Загора и разговаря с местни жители за участието в изборите.

Обучението се реализира с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и Младежкия център в Стара Загора.