Entries by Hristo Radoslavov

Стани делегат на България в три Европейски младежки конференции. Испания, Белгия, Унгария

Националната работна група за изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежта търси новите 2 делегати на Република България, които да представляват мнението на младите хора в страната в рамките на 10-ти цикъл на процеса. 

В рамките на 18-месечен период (юли 2023 – декември 2024 г.) младежките делегати, ще имат възможност да участват в 3 Европейски младежки конференции, срещи с представители на институции на местно и национално ниво, по време на които ще имат отговорната задача да представят мнението на младите хора от страната по темата на 10-тия цикъл на Диалога. Делегатите ще участват в провеждането на националните консултации по темата на цикъла, които ще се състоят между август 2023 г. и януари 2024 г., както и ще се включат в подготовката на Националната младежка конференция през 2024 г.

Първата Европейска младежка конференция ще се проведе в периода 1-4 октомври в гр. Аликанте, Кралство Испания и ще даде символично начало на 10-тия цикъл на Диалога, а следващите две през пролетта и есента на 2024 г.

Ако вече си взел/а активно участие в организирани от нас събития по темата, доказал/а си, че се вълнуваш от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаеш как функционира процесът на европейско и национално ниво, имаш реалната възможност да бъдеш официален младежки представители на България!

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 23:59 ч. на 2 август 2023 г.

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА – КЛИКНИ ТУК:

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в периода 7-9 август 2023 г.

Окончателните резултати от селекцията ще бъдат обявени на 12 август 2023 г. 

ВАЖНО! От началото на 10-ти цикъл на Диалога на ЕС делегатите се избирата за ЦЕЛИЯ цикъл (18 месеца), а не само за участие в рамките на 1 конференция. 

Делегатите трябва да имат възможност да участват в 3-те конференции, както и в събития на национално ниво в рамките на целия 18 месечен цикъл. 

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Включи се в инициативата за създаване на нова Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

От малки жестове на доброта до масови движения, хората, които действат, са в
основата на всяко силно общество. Въпреки трудностите и кризите, с които
българският граждански сектор трябва да се справя, съществуват множество
активни граждански организации у нас, които вярват, че
● Промяната на политики е възможна;
● Сътрудничеството прави организациите по-силни;
● Гражданските организации имат нужда от подкрепяща среда, за да се
развиват.

Затова стартираме #АзДействамНеЧакам – инициатива за създаване на нова Стратегия за развитие на гражданските организации.

Първата и единствена такава Стратегия е била приета за периода 2012-2015. Затова след осем годишно
бездействие е крайно време заедно да съставим нова Стратегия, която отразява
гледните точки на организациите от цялата страна. Съществуването на подобен документ би дало тласък на развитието на гражданското общество и представлява съществена част от подкрепата на държавата за утвърждаване на гражданските права и свободи.

Каним представителите на всички граждански организации да вземат участие в определянето на най-належащите за решаване проблеми пред гражданския сектор в България с попълване на анкетата

https://forms.office.com/e/d3Bfv66sic

Избраните за най-ключови три проблема ще са в основата на обсъждане на
конкретни предложения за мерки, които следва се заложат в новата Стратегия.
#АзДействамНеЧакам предстои да се развива в следващите месеци до началото на декември 2023.
Инциативата включва:
1. Определяне на най-важните проблеми пред гражданските организации в
България чрез онлайн анкета;
2. Поредица от срещи по места за обсъждане на мерки за решаване на
водещите проблеми;
3. Представяне на резултатите от проведените срещи на онлайн платформа
ngo.vote;
4. Публикуване на резултатите от кампанията и представянето им на
заседание на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО).

Включи се в #АзДействамНеЧакам днес! Попълни анкетата на

https://forms.office.com/e/d3Bfv66sic

Инициативата за създаване на нова Стратегия за развитие на гражданските организации #АзДействамНеЧакам е по идея на Коалиция РавниБГ, Български
център за нестопанско право, Национален младежки форум, Форум гражанско
участие и Български фонд за жените.
Научете повече на www.ngo.vote

НАМЕРИХМЕ ЛИ МЯСТОТО НА МЛАДИТЕ?

Само няколко дни след последните парламентарни избори, НМФ подчерта, че младежката политика трябва да намери своето категорично място като приоритет в политическия дневен ред. Управителният съвет публикува и разпространи Декларацията „Мястото на ресор “Младеж” и цялостното осъществяване на държавната политика за младежта“

В документа представихме редица аргументи и подробни данни за задълбочаващите се проблеми в държавната политика за младежта – политически, структурни, финансови и др.  Настояхме за две много конкретни искания.

 1. Обособяване на самостоятелна парламентарна комисия по въпросите на децата и младежта в Народното събрание;
 2. Отделянето на държавната политика за младежта в самостоятелно министерство с необходимия човешки, финансов и експертен ресурс за осъществяване на пълноценни, последователни, ефективни, координирани политики за младите хора в страната.

В края на декларацията отправихме покана за среща с парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание, за да обсъдим цялостното състояние на младежката политика в България и възможни съвместни решения на основните проблеми в сектора.

С тази заявка, успяхме да проведем срещи с представители на двете най-големи парламентарни групи, с чиято подкрепа и беше избран настоящия Министерски съвет – коалиция „ГЕРБ-СДС“ и коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“

След гласуването на кабинета, отправихме покани и към основните заинтересовани институции в изпълнителната власт.

Проведохме среща с министъра на образованието и науката, a в селдваща статия ще ви запознаем и с информация от срещата с министъра на младежта и спорта.

По време на срещите представителите на Национален младежки форум и двете коалиции се обединиха около необходимостта от засилване на фокуса върху младежката политика на национално така и на местно ниво и подобряване на цялостната координация.

Срещите приключиха със заявка за продължаване на съвместния диалог и работа в посока подобряване на политиките за младежта в Република България. НМФ препотвърди своята готовност да фасилитира този диалог и даде заявка за провеждане на кръгла маса с представители на водещите политически партии и коалиции за дискутиране на мястото и приоритетите на ресор “Младеж”.


Национален младежки форум препотвърждава позицията си за необходимостта от отделянето на самостоятелна структура отговорна за младежки политики в рамките на изпълнителната власт и продължава линията на застъпничество в тази посока.

Национален младежки форум разширява своя екип

Национален младежки форум разширява своя екип и търси 4-ма активни и отговорни младежи (18-30 г.), които да се включат към дейностите на организацията, изпълнявайки програмата “Европейски корпус за солидарност“. 

Корпусът представлява инициатива за доброволчески програми, която дава възможност на нейните участници да поемат подпомагаща роля на приемаща организация срещу осигурена издръжка. Продължителността на всяка програма варира от 2 до 12 месеца. В процеса на програмата,  те получават шанс да развият свой собствен проект или идея, да надградят умения, които вече имат и да създадат нови посредством обучения.

Характеристика на позициите

Национален младежки форум разкрива четири позиции в две направления като част от секретариата на организацията:

 • “Комуникации и партньорства”
 • “Събития и административни въпроси”
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 12 месеца
ИЗДРЪЖКА – 889 лева на месец
ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ- до 14 юли

Комуникационни дейности и партньорства

Комуникационните дейности на НМФ следват комуникационната стратегия на организацията, чието изпълнение е в основните работни дейности.

Дейността е подкрепяна от супервайзор – експерт “Комуникации и партньорства”

Секретар "Външна комуникация"

-Отговаря за създаването на визуално и текстово съдържание на социалните мрежи
-Работи с инструменти за създаване на визуално съдържание – инструментите на Adobe Creative Suite, Canva, CorelDraw и други
-Отговаря за управлението на съдържанието в социалните мрежи спрямо спецификите на различните канали. 
-Подготвя статии и съдържание за социалните мрежи по медийни информационни листове
-Създава и планира кампании в социалните мрежи
-Придружава и участва заедно с Експерт комуникации в срещи с партньори, събития и конференции, като отговаря и за тяхното отразяване
-Подготвяне и провеждане на интервюта, които след това оформя и публикува в каналите на организацията

Секретар "Вътрешна комуникация"

-Управлява двата календара на НМФ (въвежда и редактира събития в тях)
-Следи бюлетините, които се изпращат до НМФ – води си списък с всички събития, академии и възможности
-Проверява комуникационните канали на организации членове и партньори – води списък с дейностите им
-Събира информация за бюлетин на НМФ
-Обработва медийни информационни листове
-Изготвя аудио-визуално съдържание
-Присъства на събития, помага на обучителите
-Създава инфопакети за събития
-Провежда интервюта
-Спомага координационния процес на работните групи към Управителен съвет на Национален младежки форум и присъства на срещи

Събития и административни въпроси

Провеждането на събития и вътрешните процеси на НМФ разчитат на добра организираност и водене на редовна документация. 

Дейността е подкрепяна от супервайзор – Главен секретар на НМФ

Сътрудник "Събития"

-Организира и присъства на събития, обучения, академии, конференции
-Организира настаняване, кетъринг, транспорт, онлайн модериране и др.
-Попълва въпросници към Звено обучители на НМФ
-Изготвя покани, форми за регистрация и присъствени списъци по шаблони
-Подпомага главния секретар в отчитането на информацията от присъствени списъци на обученията 
-Въвежда и редактира събития във вътрешния и публичния календар на организацията съвместно със секретар “Вътрешна комуникация” 
-Подготвя бюджети на събитията съвместно със секретар “Административни и финансови въпроси”

Секретар "Административни въпроси"

-Подпомага главния секретар в събирането, изготвянето и описването на отчетни документи 
-Подпомага главния секретар в изготвянето на документи за свикване и провеждане на Общи събрания на НМФ 
-Отговаря на административни въпроси от организациите членове на НМФ 
-Следи крайни срокове и отворени заявки по възможности за проектно финансиране
-Подпомага главния секретар във воденето на архива на организацията 
-Подпомага главния секретар в следенето на обществени консултации и Държавен вестник 
-Подготвя бюджети на събитията съвместно със секретар “Събития”

Обучения по време на програмата

 1. Какво е НМФ (запознаване с мисия, визия, структура, основни документи – устав, комуникационна стратегия)
 2. Организационни канали – използване на Трело, Слак, Драйв, Социални мрежи,
 3. Работа с wordpress (примерни задачи – builder, статии)
 4. Работа с mailchimp (примерни задачи – достъп платформа)
 5. Работа с маркетинг инструменти на НМФ (примерни задачи)
 6. Работа с графичен софтуер

Ако имаш следните качества си подходящ за

"Комуникационни дейности и партньорства"

-добър английски език
-основни познания при работа с wordpress,
-работа с графичен софтуер
-работа с Google Features
-създаване на качествено текстово съдържание (прессъобщения, статии, публикации, имейли)
-основни познания по маркетинг
-приветливост и отзивчивост при разговори по телефон
-следва или се интересува от следване в сферата на комуникационен мениджмънт, масова комуникация, връзки с обществеността, маркетинг, графичен дизайн, социология

"Събития и административни въпроси"

Сътрудник “Събития”

-основни познания при работа с Google Forms, Google Sheets, Google Drive, MS Word и Zoom
-умения за търсене, събиране и организиране на информация
-приветливост и отзивчивост при разговори по телефон, комуникативност
-гъвкавост в присъствието на събитията на НМФ в гр. София и страната
-добра самоорганизираност

Секретар “Административни въпроси”

-основни познания при работа с Google Sheets, Google Drive и MS Word

-умения за търсене, събиране и организиране на информация

-приветливост и отзивчивост при разговори по телефон, комуникативност

-добра самоорганизираност

-добър английски език

Как да кандидатствам?

 1. Изпрати ни свое CV на имейл: communications@nmf.bg 
 2. Изпрати ни кратка мотивация, в която отговаряш на следните въпроси:

  Защо искаш да си част от екипа на НМФ? Какво знаеш за организацията?
  С какво ще можеш да допринесеш?
  Как НМФ ще подкрепи твоето развитие в личен и професионален план?

СРОК – 14 юли

Изпратихме 9-и цикъл на Диалога на ЕС с Национална младежка конференжция в София

За поредна година, младежи от цялата страна се включиха в провеждането на Национална конференция за Диалога на ЕС по въпросите за младежта. От 16 до 18 юни в х-л “Рамада”, София, Национален младежки форум събра предварително одобрени участници от страната, активни в младежки организации, ученически съвети, младежки съвети, които включи в работни групи и дискусионни панели. Целта на тазгодишното събитие под надслов “9 от 10” беше да се направи поглед към изминалите девет цикъла на Диалога, а участниците да произведат идеи и препоръки както за предстоящия 10 цикъл, така и за осъществяването на процеса като цяло.

Конференцията се проведе в заключителния месец от тройното председателство на Франция, Чехия и Швеция на Съвета на ЕС и съвпадащия с него 9 цикъл на Диалога. 

Атанас Радев, заместник председател на НМФ откри конференцията и приветства участниците. Модератор на събитието беше другият заместник-председател на организацията – Адела Бозмарова.

Като част от откриването на конференцията, главният секретар на НМФ, Йоан Стоянов, въведе участниците в темата на събитието и направи общ преглед на “Диалога” като процес и припомни за съпътстващите Европейски младежки цели, които се разглеждат във всеки цикъл. В изминалия 9-ти цикъл, бяха засегнати Цел 3 “Приобщаващи общества” и Цел 10 “Устойчива и зелена Европа”

Във втория ден, председателят на НМФ, Мирослав Цеков, Силвия Петрова от Министерството на младежта и спорта и Димитър Фердинандов, делегат на Европейска младежка конференция в Швеция, отвориха дискусия за ефекта на 9-и цикъл и неговия отзвук от Европа в България и от България към Европа. Сред акцентите в дискусията бяха именно консултативните младежки съвети и тяхната функция в прилагането на младежките политики на местно ниво.  

В заключителния панел се обърнахме към това, което предстои, а именно 10-и цикъл, започващ с председателството на Испания на Съвета на ЕС. По тази причина, наш специален гост беше Анхел Сантамария Барноле, съветник за образование на Посланика на Кралство Испания в България, и Клаудия Лера, представител на CJE – Испанския младежки съвет и член на Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта на Испания.

В резултат на дискусиите и работните сесии, участниците генерираха препоръки, които ще споделим много скоро. Целият работен процес беше фасилитиран от членовете на Звено Обучители на НМФ – Алек Йорданов, Райчо Райчев и Андон Денков.

Предстои Испания да е домакин на следващата Европейска младежка конференция, а младежката цел, която ще се разглежда, е Цел 3 “Приобщаващи общества”. 10-и Цикъл ще се осъществи под мотото “We need the Youth” (“Младежта ни трябва”), като ще си постави за допълнителна цел да надгради Диалога като процес, използвайки наученото през последното десетилетие.

Благодарим за споделените моменти. Вярваме, че ще се видим с много от участниците на предстоящи събития по Диалога. 

Национален младежки форум организира Национална младежка конференция “9 от 10) в качеството си на председател на Националната работна група на Диалога на ЕС по въпросите за младежта и в сътрудничество с нейните членове.

Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”.

Младежите, които НМФ обучи в граждански активизъм

През март и април месец, Национален младежки форум проведе няколко паралелни и индивидуални обучения за граждански активизъм с названието “Мрежата на активистите” като въвлече в тях 70 младежи от цялата страна. 

Събитията се проведоха в три паралелни обучителни серии. Две в София и едно в Стара Загора. По време на мероприятията, участниците бяха въведени в дейности на граждански активизъм като водене на комуникационни кампании и създаване на послания и каузи.

Изнесена среща на Управителен съвет и обучение в с. Типченица.

Управителния съвет на НМФ проведе двуденвна среща в читалище “Съзнание”, на която участва в няколко работни групи, всяка от които беше насочена към приоритетите на организацията.

ЛИНК КЪМ СТАТИЯ ОТ СЪБИТИЕТО:

Събитията в Study Hub бяха серия от обучения, които се проведоха в рамките на 4 почивни дни между 11-ти и 26-ти март. Участниците преминаха през различните етапи на активизма, проектираха кампании, послания. Упражняваха се в роли на актинви граждани в диалог с инситтуции, медии и съмишленици.
Събития в “Щрак” – Тази серия от обучителни събития се проведе в рамките на 7 делнични дни между 7 и 30 март.

Събитие в Стара Загора
От 24 до 26-ти март ученици и студенти взеха участие в обучение “Мрежата на активистите” под формата на работилници и лекции. 

ЛИНК КЪМ СТАТИЯ ОТ СЪБИТИЕТО:

Обучението се състоя в Международен младежки център Стара Загора, а въвлечените бяха представители от Национален младежки форум, участници от Стара Загора и различни краища на страната. Обучението водеха Розалина Недкова и Виктор Тенев от звено обучители на НМФ. В програмата на тридневното обучение участниците се запознаха с ролята на активиста и минаха през различни сесии, като започнаха с идентифициране на собствената си мотивация за мисия и кауза. Получиха насоки за разработването на своя собствена кампания и проектираха нейните фази, етапи на провеждане.

Проведоха се две заключителни срещи. Първата 

НМФ на Междуанроден младежки фестивал в Пловдив

Катерина Русева - член на УС на НМФ

В периода 2-5 юни се проведе Международен младежки фестивал в Младежки център Пловдив. Представител на Национален младежки форум беше Катерина Русева, която се включи като водещ на панел от програмата на фестивала с тема “Наръчник за активисти”.

Освен от България, включилите се участници бяха представители и на чуждестранни младежки организации и младежки центрове от Португалия, Франция, Финландия. 

Фестивалът се състоеше от изложение и обучителни сесии, водени от участниците.

Идеята на съитието е да припомни колко полезни са връзките, които изграждаме между организациите и взаимното споделяне на  опит.

Това се потвърждава и от обучителните сесии и представяния от организациите, където всички участници имаха възможност да се включат и да дадат своя принос.

Участниците имаха възможност да представят дейността на своите организации както на въвлечените в събитието така и на широката публика.

Изложението се проведе в алеята на гребната база в близост до младежкия център.

Проведе се 22-рата Национална среща на младежките съвети и парламенти

В периода 2-4 юни се проведе 22-рата Национална среща на младежките съвети и парламенти под темата “Организацията – моето развитие”. Организатор на събитието е Общински младежки съвет – Перник, подкрепен от Община Перник.

В рамките на два дни над 30 представители на ученически и младежки структури от 10 общини в България обсъдиха теми, насочени към повишаване на активността на младите хора, възможността им за личностно израстване, изграждането на полезни умения и подобряването на капацитета на организациите им. 

Предвидени бяха и обучителни и дискусионни модули, които се проведоха от обучителите на Национален младежки форум – Адела Бозмарова и Павел Денков.

Национална младежка конференция “9 от 10” събира младежи от цялата страна през юни

От 16 до 18 юни в София, предстои да се проведе Национална младежка конференция “9 от 10”, организирана от Национален младежки форум. На събитието са поканени всички активни младежи от България, които имат интерес към младежките политики тук и в Европа.По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от 9-те цикъла на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта – най-големия процес за консултиране на младите хора на континента.

Ще бъдат обсъдени постигнатите резултати и препоръки и бъдещите планове за 10-ти цикъл.Събитието е подходящо за младежи на възраст от 15 до 35 години, които са активни и заинтересовани граждани.Регистрацията е достъпна до 2 юни на следния линк.Повече информация за събитието, включително конкретно място, където то ще се проведе, може да следите тук.

ВАЖНО: За младежите извън София е предвидено настаняване и възстановяване на разходи за транспорт.Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”.

Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”. 

Първа среща на Независимите младежки съвети

От 15 до 19 май, Национален младежки форум беше домакин на първата среща от проект “Независимите младежки съвети” Проект, в който целта е да бъдат проучени и анализирани капацитите на младежките съвети от Европа да участват в процеса на вземане на решения, оставайки независими от политическите ракурси в държавното управление.

В проекта взеха участие представители на 6 младежки съвета от Европа, сред които:

 • Anja Jokic от Сърбия
 • Ane Matevska от Северна Македония
 • Xabi Triana и Carlota Guillén от Испания
 • Rota Lāce от Латвия
 • Maša Brulc от Словения
 • Christina Yiannap и Diamando Zisimopoulouот Кипър

По време на тяханта визита, Мирослав Цеков, Йоан Стоянов и Райчо Райчев от Национален младежки форум запознаха участниците с параметрите на проекта и необходимите стъпки за неговото изпълнение. 

Сесиите се проведоха в Urban Point, а във втория ден от програмата, участниците успяха да посетят конференцията “EU Meets Balkans” организирана от Атлантическия клуб в София ТЕХ Парк.

Дългосрочната програма на проекта предвижда споделяне на експертиза и развиване на целите от страна на всеки въвлечен младежки съвет до пролетта на 2024 г. Следващата среща на Независимите младежи съвети ще е в Латвия.

Проект “Independence of youth councils” се съфинансира по договор  2022-2-BG01-KA220-YOU-000102352 по програмата “Еразъм+” на Европейския съюз.

Co-Funded-By-the-EU-transparent-background – Assembly of European Regions