Entries by Antonia Papazcheva

Дружество за ООН в България търси новите младежки делегати на страната

Нашият партньор – Дружеството за ООН в България, организира за тринадесета поредна година национална кампания за избор на български младежки делегати към ООН, с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България Селекционната кампания се провежда в партньорство с Национален младежки форум и ISIC България и ще продължи от март до юни 2019 […]

Бъди част от Работна група – Младежко включване и овластяване

Национален младежки форум отваря процедура по набиране на членове за Работна група – Младежко включване и овластяване за периода на 2019 год. Какви са целите на приоритет Младежко включване и овластяване? Гарантиране на правото на младите хора за ефективно/качествено младежко включване на всички нива на вземане на решения при създаване, изпълнение, мониторинг и оценка на […]

Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

Структурният диалог вече се нарича Европейски младежки диалог – предстои 7ми цикъл „Създаване на възможности за младите“ /Триото 2019-2020/ От тази година Структурния диалог има ново наименование – Европейски младежки диалог. Ако не знаеш какво е това – виж видео, което ще ти разясни картината. Ето и кратка информация какво предстои в седмия цикъл на Европейски […]