Entries by Hristo Radoslavov

Volunteer Market се завръща

Volunteer Market се превърна в ежегодно събитие, в един своеобразен празник на доброволчеството в младежките организации. От Национален младежки форум заедно с Дружество за ООН, Фондация “Подобри” и Национална младежка карта сме длъжни да споделим този празник с младежи от активни общности и да вдъхновим тези, които са в търсене на такива.

На 22 март в Urban Point се събираме именно по този повод. Доброволците по Европейски корпус за солидарност към Секретариата на Национален младежки форум ще споделят за изминалите месеци, които посветиха на организацията и в която израстнаха с нови компетенции и умения.

Заедно с тях доброволците от Национална младежка карта, Фондация “Подобри” и Дружество за ООН ще споделят за техния път.

В програмата сме предвидили също: 

 • Прожекция на видеа на тема доброволчество
 • Викторина на тема доброволчество.
 • Мрежуване и още активности.

Проект “Младите и Европейската година на младежта” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност” Договор номер – 2021-2-BG-01-ESC51-VTJ-000044896

Какво се случи на Европейската младежка конференция в Гент

Между 2 и 5 март в Гент, Белгия се проведе втората Европейска младежка конференция в рамките на 10-тия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Димитър Фердинандов, Александра Александрова и Андон Георгиев са българските младежки делегати, които взеха участие на конференцията и представиха резултатите от националните консултации, проведени в страната в началото на тази година. В рамките на тези четири дни делегатите работеха за изготвянето на предложения и мерки, които да бъдат представени пред институциите, като успяха да проведат консултации с представители на различни власти, както и да вземат пример от организации, които ефективно прилагат мерките за социално вклюване и приобщаване в своите общности.

Димитър Фердинандов участва в работната група “Inclusive learning environments –  schools and formal education“, която разглеждаше формалното образование като инструмент за социално включване на младите хора и повишаване на тяхната демократична увереност. Работната група отправи 6 препоръки, които бяха съгласувани и с представители на Европейската комисия в една от работните сесии. В тези препоръки бяха отразени: 

 • проблеми при професионалното обучение на учениците
 • нуждите от включване на елементи от неформалното образование в училище
 • по-тясно сътрудничество с младежкия неправителствен сектор
 • модернизирането на правната рамка в сферите на ученическото самоуправление. 

Димитър участва активно в изготвянето на мярката за ученическото самоуправление, като екипът предвижда това модернизиране да доведе до по-активно участие на учениците в процесите на вземане на решение на всички нива – от училище до национално ниво, да гарантира и популяризира свобода на словото на учениците и възможността ефективно да предоставят обратна връзка, да окуражи създаването на надучилищни, местни и национални организации.

Димитър подчерта, че в текста за мярката се изисква на местни и национални организации да бъде предоставена степен на съвещателна власт, което би гарантирало ефективно младежко представителство. В България, макар и да имаме добри примери като ОКСУП – Ловеч, Софийски ученически съвет и Национален ученически парламент, подобни организации не се предвиждат в текстовете от закона и тяхното включване в процеси на вземане на решение продължава да зависи от добра воля. 

Александра Александрова беше част от работната група “Inclusive learning environments –  informal and non-formal education/youth work” с фокус увеличаването на достъпа до неформално образование за развиване на уменията сред младите хора, както и за признаване на значението и ползите от младежката работа. По време на конференцията, работната група си постави две посоки, в които да отправи своите предложения – синергия между неправителствените организации/неформалните групи, институциите и учебните заведения, и по-широко признаване на доброволчеството и младежката работа.

На финала бяха представени три препоръки, оценени и съгласувани с представители на Европейската комисия и експерти от местната власт, гласящи:

 • Създаване на мобилни младежки центрове с местен фокус, целящи увеличаване на информираността и достъпа до възможности и услуги за младежи от по-недостъпни населени места или групи без нуждата от изграждане на постоянна инфраструктура.
 • Обществено бюджетиране, с цел по-голямо участие на младите хора в процесите на вземане на решения и увеличаване на финансовата и гражданската им грамотност чрез методите на неформалното образование.
 • Сертифициране на участието в доброволческа младежка работа и създаване на система за подпомагане, включващата ползи като доброволческа карта, безплатни обучения с цел придобиване на квалификация за професионален младежки работник, придобиване на допълнителни кредити в университета и други.

Андон Георгиев взе участие в работна група “The role of information and social inclusion”, която проведе своята работа в две насоки:

 • ефективни политики за достъпна информация
 • младежки пространства/ролята на информационните центрове

Във финалната фаза, работната група подготви две препоръки, които Андон имаше възможност да представи пред публиката:

 • Предоставяне на достъп до систематична информация за ролята, функциите и възможностите в Европейския съюз, която също така да бъде направена на достъпен език и в различни формати – аудио, видео и жестов език
 • Създаване на местни младежки пространства, предоставящи достъпна информация и възможности за различни обучения 

“Европейската младежка конференция в Белгия е третият ми досег с методологията на конференциите от Диалога и трябва да призная, че впечатли с ефективността на работните групи. Смятам, че бяха предложени истински приложими мерки. Сега работата се пренася на национално ниво и успехът на въвеждането на тези мерки ще зависи от желанието на институциите за промяна и от находчивостта и упоритостта на младежките организации.”Димитър Фердинандов

“Европейската младежка конференция в Гент беше първият ми допир със същинския процес, стоящ зад Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Това да можеш от първа ръка да чуеш и обсъдиш проблемите пред младежта в различни региони и държави из цяла Европа определено беше едно наистина поучително преживяване. Макар и идващи от най-различни среди и притежаващи разнообразен опит, с делегатите в работната ми група успяхме да проведем конструктивен диалог и в края да обединим сили за изготвянето на предложения, които да бъдат не само измерими, но и приложими в контекста на всяка една държава.” – Александра Александрова

“Имах възможност да участвам в работна група, чиято тема за мен от изключителна важност, и в която успях да изразя своите идеи и да ги обсъдя не само с другите делегати, но и с експери, от които получихме добра обратна връзка. Единодушно заявихме своята позиция, че подобни мерки биха подпомогнали увеличаването на информираността между младежите за ЕС, ще окуражат тяхното активно участие в обществото и ще спомогнат за тяхното ефективно включване и овластяване на местно, национално и международно ниво.”Андон Георгиев

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Младите говорят с министър-председателя за гражданското участие и заетостта на младите

Часове преди да подаде оставка министър-председателят акад. Николай Денков отговаряше на въпроси пред 300 младежи в Аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски” на събитието “Младите говорят с министър-председателя”, организирано от младежки организации.

В началото на събитието, председателят на Национален младежки форум – Атанас Г. Радев изнесе реч, която ясно очерта, че това е безспорен акт на утвърждаването на ролята на младежките организации в демократичния процес.

Преди да отговори на въпросите на младите хора – академик Николай Денков запозна присъстващите, с основните приоритети, над които правителството е работило през изминалите девет месеца.

След своето обръщението към присъстващите, премиерът отговори на въпроси, които младите хора задваха, чрез платформа, а модераторите на събитието – Симеон Иванов и Дария-Лора Дачева предаваха към него .

Основните теми, които вълнуваха младежта бяха свързани със заетостта на младите хора, взаимодействието с гражданското общество и насърчаването на гражданското участие. 

“Без да искаме младежта остава надолу в приоритетите.  Програма Еразъм +, която се управлява от Център за развитие на човешките ресурси е под шапката на Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Това е само един от примерите, в които се показва, че младежката политика трябва  да е хоризонтална за всички министерства.” – заяви Денков.

На въпрос трябва ли да бъдат забранени неплатените стажове, премиерът отговори: 

“Стажовете трябва да са платени. Дефицитът на кадри е толкова остър, че работодателите най-сетне разбраха, че не държавата трябва да направи нещо, а бизнесът, като е необходимо да работи пряко с висшите училища и професионалните гимназии. 

Друг интересен въпрос бе зададен, а именно: “Как да се задълбочи взаимодействието с гражданските организации в страната?”. 

“Всичко опира до инициатива – пример затова е днешното събитие.Сега се обсъжда как да се подобри финансирането на гражданските организации – има идеи и се опитват да ги доразвият. Студентските съвети са показали, че когато има желание и умение – резултатът е на лице.” – категорично заяви министър-председателят като изрази благодарностите си към студентските съвети.

“Може ли държавата да приложи мерки, за да се подобри ангажирането и участието на младите и кой да бъде инициатора на тези мерки?”- попита човек в залата.

През последните години има положително развитие в тази посока – ученическите съвети и парламенти започват да работят. Самият факт, че сте тук днес, означава че ви интересува тази тема. Това, което е най притеснителното е, че една голяма част от младежите не разбират защо трябва да се ангажират с такъв тип дейност и защо изобщо трябва да се интересуват от политика. И ако ме питате защо е така – защото голяма част от политиците показват най грозната част на политиката. Политиката е начин заедно да се научим как да работим по-добре, но това става чрез анализи, а не чрез размятане на обиди и квалификации.Ако можем нещо да напраивм заедно – е да даваме личен пример как се прави политика. – коментира Денков 

В края на разговора – Атанас Г. Радев връчи на акад. Николай Денков Отворено писмо на Национален младежки форум, относно мерките в сектор „Младеж“, част от Програмата за Управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

“Без значение от позицията – преди или след ротация, работата в посока развитието на младежите в България е кауза, от която никой от властимащите няма как да се откаже. Уверявам ви, че връченото ми отворено писмо, ще бъде обсъдено с Мария Габриел.”, каза Николай Денков. 

Събитието “Младите говорят с министър-председателя” се организира от Национален младежки форум, Студентска асоциация за изследване на международните отношения, Студентски клуб на политолога, Студентски дипломатически клуб, Клуб “Европеистика” и Активни политики. Със специалното съдействие на Студентски съвет при Софийски университет.

Становище на Национален младежки форум относно Приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството и Законопроекти със сигнатура 49-454-01-10 и 49-454-01-12

Уважаема г-жо Кабак, 

Уважаеми народни представители,

 

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет и в този смисъл на платформа, застъпваща се за интересите на младите хора и младежките организации в страната, голяма част от които се крепят именно на доброволния труд и отдадеността на стотици доброволци, има дългогодишна и ясна позиция в подкрепа на нуждата от приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството в страната. 

В тази връзка приветстваме инициативата на народните представители от парламентарните групи на “ГЕРБ-СДС” и “БСП за България” да внесат за разглеждане самостоятелни законопроекти. Виждаме в този акт волята на Народното събрание да доведе до край процеса по приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството след почти 17 години на неуспехи. 

Бихме искали да отбележим, че Национален младежки форум е част и от създадената към Министерство на младежта и спорта работна група за изработване на Законопроект за доброволчеството, като в рамките на участието си в нея бяха проведени редица дейности за ангажиране на организации и граждани по темата: 

 • Публична дискусия по време на честванията на Деня за младежта в рамките на Sofia Summer Fest и в партньорство с Министерство на младежта и спорта;
 • Публична дискусия по време на фестивала “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество” през септември 2023 г., организиран в партньорство с Форум Гражданско Участие и Министерство на младежта и спорта;
 • Анкета за очакванията към Закона за насърчаване на доброволчеството съвместно с група от 5 граждански организации;
 • Консултация с младежки организации, част от мрежата на Национален младежки форум по отношение на мерките, касаещи регулациите, свързани с младежко доброволчество и др.

На база на внесените законопроекти, работата осъществена в рамките на работната група и предстоящото внасяне на трети вариант на Законопроекта, намираме

разглеждането на отделните законопроекти 1 по 1 като нецелесъобразно. В тази връзка отправяме предложение за отлагане на разглеждането на законопроекти със сигнатури 49-454-01-10 и 49-454-01-12 до входиране на Законопроекта, разработван от работната група към Министерство на младежта и спорта. 

Освен това настояваме, в случай на навлизане в рамките на процеса по чл. 78, ал. 2 от ПОДНС и обединяването на различните законопроекти, да бъде създадена ad hoc работна група към водещата комисия, със задължителното участие на представители на граждански организации, за да може да се гарантира, че окончателните текстове на Законопроекта ще отговорят максимално на нуждите и очакванията на доброволците, доброволческите организации и гражданския сектор като цяло. 

С оглед на проведените до момента дейности във връзка с подготовката на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството в рамките на работната група към Министерство на младежта и спорта, Позиция относно доброволчеството на Национален младежки форум, приета през 2011 г. и обновена през 2014 и 2018 г. от Общо събрание на организацията и на база на консултациите с организации членове и партньори, считаме, че Законът за насърчаване на доброволчеството следва да включва най-малко следните елементи: 

 

 • Ясно обособена система за държавна политика за насърчаване на доброволчеството, в това число и: 

 

   1. Ясно обособен държавен орган, който ще отговаря за провеждане на политиката;
   2. Конкретно дефинирани ангажименти на посочения орган, вкл. и такива за изследване на състоянието и проблемите на доброволчеството и доброволческите организации. 

 

 • Конкретни насърчителни мерки: 

 

  1. За разширяване на разпознаваемостта и ангажираността по отношение на индивидуалното доброволчество и разпознаване на значението на доброволчеството при изграждането на солидарно общество;
  2. Мерки за подкрепа и изграждане на капацитет и устойчивост на доброволчески организации;
  3. Мерки за обучение в доброволчество и изграждане на култура на доброволчество сред деца и младежи, включително чрез ангажирането на младежки и доброволчески организации в часовете по гражданско образование и активното им взаимодействие с образователни институции;
  4. Създаване на механизми за разпознаване и валидиране на знания и умения придобити посредством доброволчество;
  5. Насърчаване на създаването на създаването на младежки доброволчески програми по модел на адаптиране на програмата “Европейски корпус за солидарност” на национално ниво и общински програми за младежко доброволчество. 

   Законът за насърчаване на доброволчеството следва да създава среда за развитие на масово организирано доброволчество, да подкрепя организациите, които работят активно с доброволци, и да гарантира правата и сигурността на доброволеца. 

   Считаме, че Законът не следва да създава прекомерни регулации, в т.ч. и посредством въвеждането на регистрационни режими и допълнителни административни задължения за организациите, които работят с доброволци, без това да е подкрепено с мерки за гарантиране на тяхната устойчивост и финансова и административна подкрепа за изграждане на капацитет и функционирането им.

   Осъществяването на една успешна държавна политика за насърчаване на доброволчеството може да се случи само в активно взаимодействие с граждански и доброволчески организации и Законът следва да създаде средата и механизмите за това взаимодействие.

   Национален младежки форум заявява готовността си да участва в работни групи и формати по уточняване на окончателните текстове на Закона за насърчаване на доброволчеството, както и да предостави допълнително становище по конкретни текстове на 1 или повече законопроекти, които достигнат до обсъждане в рамките на комисии и пленарна зала. 

   Гр. София

   Дата 05.03.2024 г.

   С уважение,

   Атанас Г. Радев

   Председател на 

   Национален младежки форум

ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Мерките в сектор „Младеж“, част от Програмата за Управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

В качеството си на най-голямата младежка платформа в страната, със статут на Национален младежки съвет, 

В продължение на позициите изразени в Декларация относно мястото на ресор „Младеж“ от 2023 г.

В контекста на предстоящите промени в системата на изпълнителната власт на Република България, 

Като набляга на необходимостта от амбициозна, последователна, целенасочена, базирана на данни младежка политика, която гарантира участието на младите хора във всички нейни етапи осигурява среда за пълноценно развитие и разгръщане на потенциала на младите хора,  

 

НАСТОЯВА ЗА:

 1. Иницииране на задълбочен публичен дебат за ролята и мястото на младежката политика и мерките, необходими за осигуряване на среда насърчаваща развитието на младите хора в страната.
 2. Включване в управленската програма на правителството на следните мерки: 
  1. Анализ на планирането, изпълнението и координацията на политиката за младежта, като подготовка за структурна реформа в сектор „Младеж“.
  2. Промени в Закона за младежта касаещи регламентирането на младежкото участие, младежката работа, младежките центрове и националния младежки съвет.

Оправяме покана към парламентарните групи част от управляващото мнозинство за провеждане на разговори относно изложените искания и заявяваме готовност да подпомогнем тяхното изпълнение!

 

ПОКАНА: Общо събрание на Национален младежки форум, 20.04.2024 г.

BG01-006-02032024

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 20 април 2024 от 9.00 ч. в Национален STEM Център, Конферентна зала (гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А) при следния Дневен ред:

 1. Отчет за дейността на УС

 2. Годишен финансов отчет  

 3. Прием на документи на Контролна комисия 

 4. Прием на нови членове 

 5. Избори за запълване на състава на УС 

 6. Избори за запълване на състава на Контролна комисия

 7. Промени в Устава

 8. Работен план за 2024 г. 

 9. Прием на политически документи (Манифеста)

 10. Други 

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

Младите говорят с министър-председателя за почтеността в управлението

Премиерът акад. Николай Денков ще разговаря с младите за почтеността в управлението и за своя мандат, ден преди ротацията.

Събитието ще събере активни младежи, които ще се включат в диалог с премиера на 5-ти март в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Темите на дискусия ще бъдат:

 • Младежки политики
 • Заетост на младите хора
 • Гражданско образование
 • Взаимодействие с гражданското общество
 • Насърчаване на младежкото и гражданското участие
 • Качество на средното и висшето образование

Можеш да разгледаш събитието във Фейсбук ТУК, където тази седмица ще бъде качена и платформата за задаване на въпроси.

Събитието се организира със съвместните усилия на Национален младежки форум, Студентски клуб на политолога, САИМО, Клуб “Европеистика”, Активни политики, Студентски дипломатически клуб и със специалното съдействие на Студентски съвет при СУ.

Покана за включване в работна група “Международно сътрудничество”

Бъди живата връзка на младежка България с Европа и света. Открий нови хоризонти за своя професионален път. Участвай пряко в международните процеси, касаещи дейността на Национален младежки форум, като се включиш в работна група “Международно сътрудничество”.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да синхронизираме работата на Национален младежки форум с тази на
Европейски младежки форум в областта на младежките политики и застъпничеството и да изградим обща стратегия и логическа връзка между действията на европейско и национално ниво.

Какви задачи сме си поставили?

 1.  Приемане и изпълнение на стратегията на НМФ за международно сътрудничество.
 2. Синхронизация на националните и международните политики за младежта.
 3.  Изграждане на капацитет на НМФ (и в частност организациите членове) за участие в международните процеси.
 4. Изготвяне на инструмент за застъпничество с включени заинтересовани страни, ключови партньори, времеви линии и др.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в международните дейностите, касаещи НМФ, или казано с други думи:

– Ще участваш в европейски младежки срещи от най-високо ниво и други знакови дейности на международно ниво.
– Ще защитаваш позицията на НМФ пред Европейски младежки форум и други
международни организации и структури.
– Ще превеждаш и адаптираш ресурси, касаещи дейността на НМФ.

– Ще работиш пряко с водещи експерти на национално и международно ниво в областта на младежките политики.

Ако желаеш да допринесеш за развитието на младежките политики, трупайки ценни запознанства на международно ниво, ако си ентусиазиран да съдействаш във формирането на международни политики в областта на младежкото развитие, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.

Кандидатствай за нашата работна група до 08.03.2024 г. като попълниш формуляра ТУК. 

Работната група ще се ръководи от Андреас Петков и координира от Александър
Младенов, членове на Управителен съвет на НМФ, отговорни за област на действие “Международно сътрудничество”.

Покана за включване в работна група “Младежко включване и овластяване”

Стани част от екипа на Национален младежки форум, включете се в работна група “Младежко включване и овластяване” и участвайте пряко в процеса по вземането на решения при създаването на политики за младежта.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да осигурим активното участие на младите хора в процеса на вземане на решенията на всички нива при реализиране на младежките политики. За да бъде постигнато пълноценно участие е жизнено важно всеки млад човек да има възможността да влияе и оформя решенията и действията, които да допринасят за развитието на общността му. 

Какви задачи сме си поставили?

 1. Застъпничество за ползите от младежкото включване и овластяване.
 2. Изграждане на компетенции у младите хора за ефективно младежко включване в процесите на вземане на решения на местно, регионално, национално и международно ниво.
 3. Развиване на капацитета на младежките организации за младежко включване и овластяване.
 4. Осъществяване на сътрудничество с ресорни институции за валидиране на компетенциите за ефективно младежко включване.
 5. Популяризиране на целите, заложени в Ревизирана европейската харта за участието на младите хора в общините и регионите местно самоуправление и мониторинг на тяхното изпълнение.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в дейностите на НМФ, включени в годишния работен план за Младежко включване и овластяване, или казано с други думи: 

 • Ще си основен двигател при организиране на публични дебати между политически личности и млади хора.
 • Ще представляваш позицията на НМФ и ще си активен партньор и посредник в диалога с институциите.
 • Ще участваш в създаването на първия по рода в България сертификат “Youth friendly община”.
 • Ще участваш в изготвяне на карта на функциониращите Младежки съвети в България.
 • Ще работиш пряко с Управителен съвет, Секретариат и другите основни звена на НМФ. 
 • Ще получиш ценни познания за функционирането на младежкия НПО-сектор и неговото значение при формирането на младежки политики.

Ако смяташ, че си точния човек, имаш необходимата мотивация да допринесеш за развитието на нашия екип, готов си да се впуснеш в дебрите на вълнуващия процес по създаване на политики в областта на младежкото включване и овластяване, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.

Кандидатствай за нашата работна група до 08.03.2024 г. като попълниш формуляра ТУК.

Запознай се с “Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите” ТУК. 

Запознай се с “Наръчник за местна младежка политика” ТУК.

Работната група ще се ръководи от Мартин Керефейски и Серафима Митева, част от Управителен съвет на НМФ, отговорни за приоритет “Младежко включване и овластяване”.  

Национален младежки форум на срещи с експерти от ОИСР

Представители на Национален младежки форум участваха в срещи с два от комитетите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като част от предварителния мониторинг за присъединяването на Република България към организацията.

На 21 ноември 2023 г. се проведе среща с представители на Комитета по заетост, труд и социални въпроси, а на 1-ви февруари 2024 г. се проведе и среща с представители на Комитета по образователна политика.

В срещите представителите на организацията изложиха гледната точка на младежките организации по отношение на ключови въпроси за младежките и образователни политики в страната. Представители на ОИСР бяха запознати с работата на Национален младежки форум по отношение на младежката заетост и неплатените стажове, сътрудничеството с мрежата на младежките центрове в страната, застъпничеството за подобряване на координацията в младежката политика и други важни теми.

Национален младежки форум предостави на експертите на 2-та комитета релевантни свои становища по теми свързани с координацията и финансовото обезпечаване на младежката политика, развитието на младежката работа и младежкото участие.