Младите говорят с министър-председателя за почтеността в управлението

Премиерът акад. Николай Денков ще разговаря с младите за почтеността в управлението и за своя мандат, ден преди ротацията.

Събитието ще събере активни младежи, които ще се включат в диалог с премиера на 5-ти март в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Темите на дискусия ще бъдат:

 • Младежки политики
 • Заетост на младите хора
 • Гражданско образование
 • Взаимодействие с гражданското общество
 • Насърчаване на младежкото и гражданското участие
 • Качество на средното и висшето образование

Можеш да разгледаш събитието във Фейсбук ТУК, където тази седмица ще бъде качена и платформата за задаване на въпроси.

Събитието се организира със съвместните усилия на Национален младежки форум, Студентски клуб на политолога, САИМО, Клуб “Европеистика”, Активни политики, Студентски дипломатически клуб и със специалното съдействие на Студентски съвет при СУ.

Покана за включване в работна група “Международно сътрудничество”

Бъди живата връзка на младежка България с Европа и света. Открий нови хоризонти за своя професионален път. Участвай пряко в международните процеси, касаещи дейността на Национален младежки форум, като се включиш в работна група “Международно сътрудничество”.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да синхронизираме работата на Национален младежки форум с тази на
Европейски младежки форум в областта на младежките политики и застъпничеството и да изградим обща стратегия и логическа връзка между действията на европейско и национално ниво.

Какви задачи сме си поставили?

 1.  Приемане и изпълнение на стратегията на НМФ за международно сътрудничество.
 2. Синхронизация на националните и международните политики за младежта.
 3.  Изграждане на капацитет на НМФ (и в частност организациите членове) за участие в международните процеси.
 4. Изготвяне на инструмент за застъпничество с включени заинтересовани страни, ключови партньори, времеви линии и др.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в международните дейностите, касаещи НМФ, или казано с други думи:

– Ще участваш в европейски младежки срещи от най-високо ниво и други знакови дейности на международно ниво.
– Ще защитаваш позицията на НМФ пред Европейски младежки форум и други
международни организации и структури.
– Ще превеждаш и адаптираш ресурси, касаещи дейността на НМФ.

– Ще работиш пряко с водещи експерти на национално и международно ниво в областта на младежките политики.

Ако желаеш да допринесеш за развитието на младежките политики, трупайки ценни запознанства на международно ниво, ако си ентусиазиран да съдействаш във формирането на международни политики в областта на младежкото развитие, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.

Кандидатствай за нашата работна група до 08.03.2024 г. като попълниш формуляра ТУК. 

Работната група ще се ръководи от Андреас Петков и координира от Александър
Младенов, членове на Управителен съвет на НМФ, отговорни за област на действие “Международно сътрудничество”.

Покана за включване в работна група “Младежко включване и овластяване”

Стани част от екипа на Национален младежки форум, включете се в работна група “Младежко включване и овластяване” и участвайте пряко в процеса по вземането на решения при създаването на политики за младежта.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да осигурим активното участие на младите хора в процеса на вземане на решенията на всички нива при реализиране на младежките политики. За да бъде постигнато пълноценно участие е жизнено важно всеки млад човек да има възможността да влияе и оформя решенията и действията, които да допринасят за развитието на общността му. 

Какви задачи сме си поставили?

 1. Застъпничество за ползите от младежкото включване и овластяване.
 2. Изграждане на компетенции у младите хора за ефективно младежко включване в процесите на вземане на решения на местно, регионално, национално и международно ниво.
 3. Развиване на капацитета на младежките организации за младежко включване и овластяване.
 4. Осъществяване на сътрудничество с ресорни институции за валидиране на компетенциите за ефективно младежко включване.
 5. Популяризиране на целите, заложени в Ревизирана европейската харта за участието на младите хора в общините и регионите местно самоуправление и мониторинг на тяхното изпълнение.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в дейностите на НМФ, включени в годишния работен план за Младежко включване и овластяване, или казано с други думи: 

 • Ще си основен двигател при организиране на публични дебати между политически личности и млади хора.
 • Ще представляваш позицията на НМФ и ще си активен партньор и посредник в диалога с институциите.
 • Ще участваш в създаването на първия по рода в България сертификат “Youth friendly община”.
 • Ще участваш в изготвяне на карта на функциониращите Младежки съвети в България.
 • Ще работиш пряко с Управителен съвет, Секретариат и другите основни звена на НМФ. 
 • Ще получиш ценни познания за функционирането на младежкия НПО-сектор и неговото значение при формирането на младежки политики.

Ако смяташ, че си точния човек, имаш необходимата мотивация да допринесеш за развитието на нашия екип, готов си да се впуснеш в дебрите на вълнуващия процес по създаване на политики в областта на младежкото включване и овластяване, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.

Кандидатствай за нашата работна група до 08.03.2024 г. като попълниш формуляра ТУК.

Запознай се с “Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите” ТУК. 

Запознай се с “Наръчник за местна младежка политика” ТУК.

Работната група ще се ръководи от Мартин Керефейски и Серафима Митева, част от Управителен съвет на НМФ, отговорни за приоритет “Младежко включване и овластяване”.  

Национален младежки форум на срещи с експерти от ОИСР

Представители на Национален младежки форум участваха в срещи с два от комитетите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като част от предварителния мониторинг за присъединяването на Република България към организацията.

На 21 ноември 2023 г. се проведе среща с представители на Комитета по заетост, труд и социални въпроси, а на 1-ви февруари 2024 г. се проведе и среща с представители на Комитета по образователна политика.

В срещите представителите на организацията изложиха гледната точка на младежките организации по отношение на ключови въпроси за младежките и образователни политики в страната. Представители на ОИСР бяха запознати с работата на Национален младежки форум по отношение на младежката заетост и неплатените стажове, сътрудничеството с мрежата на младежките центрове в страната, застъпничеството за подобряване на координацията в младежката политика и други важни теми.

Национален младежки форум предостави на експертите на 2-та комитета релевантни свои становища по теми свързани с координацията и финансовото обезпечаване на младежката политика, развитието на младежката работа и младежкото участие.

Националната обиколка “Ние и Европа в диалог” стигна до Момчилград и Кърджали

На 30 и 31 януари в Момчилград и Кърджали се проведоха още една част от консултациите, част от Националната обиколка “Ние и Европа в диалог” 2024. Обучител и в двата града беше Елица Диамандиева.

На 30 януари се проведе консултацията в Духовното училище в Момчилград, където близо 20 от учениците в училището взеха участие, разглеждайки и консултирайки темите:

 • мотивацията на учениците
 • психично здраве
 • ролята на технологиите

В рамките на събитието участниците проведоха и няколко активности, с които да упражнят комуникационните си умения, наблягайки на силата на думите в посланията.

На следващия ден в Кърджали в училище “П. Р. Славейков”, по инициатива на делегата на Европейската младежка конференция в Аликанте, Сейрула Лютви, представителите на НМФ представиха Диалога на ЕС, неговите цел през настоящия цикъл и запознаха участниците в срещата с възможностите им да взаимодействат чрез националните и европейски събития свързани с него. Срещата протече в стила на фокус група, каквито се провеждат и на реалната конференция.

Това е първата консултация в Кърджали свързана с Диалога на ЕС и резонно с оглед на силната активност на местните младежи, както на местно ниво така и на нивото на проекта. От 2021 г. Кърджали е произвел двама участници на ЕМК – Мария Тонева и Сейрула Лютви.

Държим да отбележим, че “П. Р. Славейков” е част от Програмата за училища — посланици на Европейския парламент (EPAS), която дава възможност на учениците да разберат правата си като граждани на ЕС и да научат за ролята на Европейския парламент. Именно за това взаимодействието с ученическата общност тук е толкова важна за целите на Диалога.

В процеса на консултация, на преден план излиза силният интерес на участниците да разгледат проблемите на местно ниво свързани с културата, междукултурния обмен и достъпът до него. За тях е от изключителна важност България да дава добър пример в Европа именно чрез културната си стойност.

За участието на Мария и Сейрула в Диалога на ЕС можете да научите повече на следните линкове:

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Младежите от Самоков участваха на консултация в рамките на 10-тия цикъл на Диалога на ЕС

На 23 януари в Хъб-а, гр. Самоков се проведе още една консултация в рамките на 10-тия Цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта.

Събитието беше организирано в партньорство с Фондация SEED и успя да събере 20 активни младежи, които обсъдиха различните предизвикателства, които срещат в ежедневието си – от недоверието на възрастните до липсата на мотивация и активност в училище.

Участниците се разделиха в екипи, които разработиха идеи за адресирането на два от поставените проблеми – големия брой бездомни животни в града и липсата на извънкласни дейности, които да сближават учениците.

Консултацията приключи с покана към участниците да развият своите идеи и да търсят повече информация и обучения за темите, които ги интересуват. 

Сърдечно благодарим на нашите приятели от Фондация SEED за подкрепата!

Какво произведе 10-тия випуск на НМА?

След завършването на впечатляващия 10-ти випуск на Национална младежка академия, искаме да споделим с вас проектите на участниците, които те подготвиха в рамките на Клас 3. Темите бяха изготвени от самите участници, а процеса координиран от обучителите Даниел Джинсов и Адела Бозмарова, заедно с Мирослав Цеков (Председател на НМФ 2021-2023). Те бяха официално представени и пред комисия в състав: доктор Лилия Еленкова, Даниел Джинсов и Мирослав Цеков. Участниците продължиха усърдно работата си и в месеците след края на академията, за което искаме да ги поздравим. В тази статия можете да разгледате финалните проекти на 6-те групи участници и да разберете малко повече за техни цели и идеи:

Проект “Повишаване на финансовата грамотност”

Проектът е създаден от Анелия Денева, Иван Христов, Сара Бусари, Алекс Илиев, Атанас Сирачков и Ева Табакова. Целите на проекта са свързани с това да бъде повишена финансовата грамотност сред гимназисти в България чрез 2 предвидени дейности в рамките на 6 месеца. Дейностите включват провеждане на онлайн информационна кампания с инфлуенсъри и провеждане на обучение по финансова грамотност с известен специалист по темата. Преки бенефициенти на програмата ще бъдат младежи от България в гимназиален етап на обучение, на възраст от 15-19 г, като до тях ще се достигне чрез социални мрежи, чрез училищата и по-конкретно чрез съобщения от директори към учениците и чрез лични срещи с председатели на ученически съвети.

Проект „обрАЗоваНИЕ“

Проектът е създаден от Пея Карова, Виктор Иванов, Георги Данов, Никол Колева, Никола Минчев и Моника Букова. Целта на проекта е да бъдат повишени езиковите компетенции чрез неформално обучение на учениците от гимназиален етап от три малки населени места в България за учебната 2024/25 година. Преките бенефициенти са младите хора от 15 до 19-годишна възраст в гимназиален етап на обучение, учещи в малките населени места на България. До тях ще се достигне чрез официални покани за участие, които ще бъдат изпратени до директорите на учебните заведения, като целта е да бъдат включени и ученици, отпаднали от образователната система през предходната учебна година.

Проект “Училище без страх”

Проектът е създаден от Андон Георгиев, Гюксел Дурмуш, Десислава Гинчева, Виктория Христова, Светлана Бачева и Катерина Николова. Целта му е редуциране на тормоза в училище в гимназиален етап чрез провеждането на 2 дейности в рамките на 5 месеца – повишаване на емоционалната интелигентност, чрез неформални обучителни сесии и създаване на методология, за начин на действие при случай на тормоз. Преки бенефициенти ще бъдат ученици на възраст 15-19 години, като до тях ще се достигне с официални покани, отправени до 3 училища от област София, Пловдив и Габрово.

Проект “Доброволци в действие”

Проектът е създаден от Александра Гайтанджиева, Александър Младенов, Мартин Керефейски, Кристиян Ангелов, Стилиян Атанасов и Мила Гетова. Целта му е повишаване ангажираността на младите хора в доброволчески инициативи, като начин за осмисляне на свободното време. В рамките на проекта са предвидени дейности, които да повишат информираността относно ползите от доброволчеството, ангажирането на млади хора в обучения с фокус запознаване с целите и видовете доброволчество, както и начините за участие в подобни инициативи. Преки бенефициенти ще са младежи между 15-19 г., предимно ученици, които се интересуват от краткосрочен тип доброволчество. До тях може ще се достигне през кореспонденция с РУО, местни младежки организации, лични срещи с директори на училища и учители, ученически съвети, социални мрежи.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Младежи от Велико Търново и Свищов се запознаха с Диалога на ЕС

На 18 и 19 януари младежите от Велико Търново и Свищов се запознаха с това какво е Диалога на ЕС. На консултациите присъстваха хора от ученическия общински съвет и студентския съвет към Великотърновския университет.

Диалога на ЕС по въпросите младежта е един от най-големите процеси, който обединява и събира мнението на младите хора от различни държави.

В рамките на консултацията младежите обсъждаха:

 • Що е то младеж?
 • Какви са рисковете пред качественото младежко включване

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Национална обиколка – “Ние и Европа в Диалог” – 2024

Обединяване на усилията между Национален младежки форум и Национален студентски дом с подписване на споразумение за сътрудничество

В последните дни на отишлата си 2023 г. Национален младежки форум подписа споразумение с Национален студентски дом с цел обединяване на усилията за създаването на Национален младежки фокусен център към Студентски дом и за подпомагане, развитие и популяризиране на обществени, академични и творчески дейности в полза на студентите и младите хора.

Националният фокусен център, който предстои да бъде създаден по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде основно методическо звено за подпомагане и координация на младежките центрове в страната и ще бъде гръбнакът на младежката работа. 

Поздравяваме д-р Даскалов за усилията му като директор да развие и надгради Националния студентски дом, който през годините се е утвърдил като символ на непримиримост, стремеж към развитие и инициативност на младите хора в страната и в частност активната, студентска младеж, част от които са и някои от организациите членове на Национален младежки форум, които се помещават в Дома.