България излъчи трима делегати на Европейска млaдежка конференция

Проведе се Европейска младежка конференция в Марибор, Словения, която бе и последна от цикъла на тройното председателство на Германия, Португалия и Словения в ЕС. Основна цел на конференцията беше да оцени целия процес на осмия цикъл на Младежкия диалог и да формулира препоръки генерирани от младежите в страните членки за прилагане на следващата младежка цел.

България излъчи трима делегати в лицето на Дамяна Захариева, Мария Тонева, Никола Живков като младежки представители и Камелия Йовкова, представител на Министерството на младежта и спорта. Темата на конференцията разглеждаше Цел 9 от единадесетте Европейските младежки цели – “Пространство и участие за всички”. Основна цел на конференцията бе да се чуе гласът на младите и да се съобрази тяхното мнение по младежките проблеми на континента.  Делегатите взели участие минаха през специално обучение организирано от Национален младежки форум

Участие взеха делегации от 27 страни от Европа, чиито представители бяха въвлечени в конструктивен диалог с политици и представители на различни организации. 

Всички участници се разпределиха в работни групи с няколко подцели като главната цел на всяка група бе да състави до 4 препоръки по темата си. Българските делегати взеха участие в 4-та 5-та и 6-та група със съответни теми „Осигуряване на младежки пространства“, „Осигуряване на цифровизирани младежки пространства“, „Осигуряване устойчиво финансиране, общо признание и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“. Останалите теми бяха следните:

 • Осигуряване на младежко въздействие в процеса на вземането на решения
 • Осигуряване на равностоен достъп до участие в процеса на вземането на решения
 • Участие в избори и представителство на избраните лица
 • Осигуряване на релевантна за младите информация

Препоръките от всяка група влязоха в документ, който впоследствие се представи на Съвета на министрите.

Към група 4 “Осигуряване на младежки пространства”, препоръките бяха свързани с повишаване на осведомеността от страна на държавите-членки и Европейската комисия по отношение на създаването и поддържането на физически пространства предопределеци за младите хора. 

Към група 5 “Осигуряване на цифровизирани младежки пространства”: 

Насърчават се държавите-членки да гарантират минимален цифров стандарт по отношение на инфраструктурата, която включва безплатен wifi/интернет и основни цифрови инструменти, които да се използват от младите хора. Европейската комисия трябва да отпусне специални средства за младежкия сектор за овластяване и обучение на младите хора в разработването на цифрови умения, като се обърне специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Към група 6 “Осигуряване устойчиво финансиране, общо признание и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“:

Държавите членки да дадат повече гласност на работата с младежта, като увеличат нейната достъпност. Препоръчваме на държавите членки и на Европейската комисия да подкрепят и да се ангажират със създаването на общ план за възстановяване на младежта в ЕС, с конкретни действия, които да бъдат предприети на европейско, национално и местно равнище и които се фокусират върху младежката работа, за да се преодолеят проблемите, които пандемията задълбочи.

За много от участниците, това бе първо участие на международен форум от подобно естество. Ето какво споделиха нашите делегати след участието си:

С тази конференция, Словения завърши 18-месечното председателство от триото, в което се намира заедно с Германия и Португалия и отстъпва на Франция, Чехия и Швеция. В момента текат консултации за следващия 9-ти цикъл на Диалога на ЕС за младежта.  

Какво се случи на Национална младежка академия 2021

За 9-та поредна година, от НМФ осъществихме провеждането на Национална младежка академия. В нея се включиха младежи от София, Перник, Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Кърджали, Бургас, Варна, Русе и Плевен. 

Участниците идващи от различни краища на България бяха събрани в Почивна база “Иглика” над родопското село Марково, където липсата на добър обхват ги потопи в обучителните и моделиращи дейности на Даниел Джинсов и Цветелина Раденкова.

Клас 1 (26-29 август)

В Клас 1 взеха участие 24 участника, които бяха внимателно подбрани на база тяхната мотивация. Сред тях, представители на различни организации, ученически и студентски съвети. Те работеха по различни дейности свързани с гражданското и младежко участие, получиха ценни насоки и знания от лекторите Христо Божинов и Георги Проданов по отношение на демокрацията, формите на управление и младежките организации.

След Клас 1, участниците имаха за задача да направят анализ на избран от тях проблем на местно/национално ниво.

Клас 2 (14-17 октомври)

Два месеца по-късно, НМА събра не малка част от същите участници отново в Марково. Този път, целта на академията беше да надгради придобитите умения и знания от Клас 1 и да превърне младите в лидери на промяна. Представители на Национален младежки форум, сред които и председателя Симона Димитрова, проведоха среща в една от вечерните сисии, в която запознаха участниците с полемиките и препятствията пред младежкия сектор. В останалата част от обучението бяха предвидени дейности за провеждане на кампании за разрешаване на предложените от участниците проблеми.

Национална младежка академия продължава да бъде генератор на младежко участие и активизъм, а от Национален младежки форум продължаваме да вярваме, че промяната към по-добро бъдеще на България ще започне именно от тези млади и вдъхновени личности. Благодарим на всеки един от тях!

Локална среща “Промяната започва с теб” в Пловдив и Пазарджик

Като част от проекта „25-те процента“ локалните срещи под надслов „Промяната започва с теб в“ целят да ангажират младите в разговорите за бъдещето и да чуят младежката гледна точка за развитието на Европа и на конкретния град.

Младежите в Пловдив и Пазарджик взеха активно участие в събитията и представиха не само интересни, но и важни идеи.

Всяка среща беше разделена на два тематични панела – Промяната в Европа и Промяната на местно ниво. В първата част участниците дадоха своите предложения за бъдещото развитие на Европейския съюз под формата на идеи в платформата 25-те процента, а във втората разработиха и представиха идеи и за развитието на своя град пред поканените представители на местната власт.

За провеждането на събитията отговаряха Тихомира Нанева и Павел Денков, старши и младши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум и ръководител на проекта.

Пловдив - 15 октомври

С младите от Града на тепетата се срещнахме в Младежки център – Пловдив. Въпреки дъждовното време в събитието участваха много местни ученици, студенти и работещи младежи.

Младите представиха разнообразни идеи за развитието на града – повече културни събития, адекватна спортна инфраструктура, борба с дискриминацията в училище, повишаване информираността на завършващите ученици за живота след училище, създаването на нови младежки пространства.

За откриването на срещата присъства г-н Георги Титюков, зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ към Община Пловдив. Г-н Титюков нямаше възможност да остане до края на събитието, но пожела да разгледа младежките идеи за развитието на града. Национален младежки форум пое ангажимент да изпрати предложенията до заместник-кмета и общинската администрация.

В дните преди събитието Радио Пловдив покани нашия екип за интервю. Йоан Стоянов, доброволец в Секретариата на НМФ, разказа за срещата и проекта в предаването „Вход свободен“.

Пазарджик - 16 октомври

На следващия ден се отправихме към Пазарджик. В Изложбената зала към Театър „Константин Величков“ се събрахме заедно с младежи от Съвета за младежка политика.

Участниците споделиха за добрата си комуникация с общината при решаването на проблемите на местно ниво. В рамките на срещата се разгледа необходимостта от по-добър транспорт в града и околностите, по-ефективно сметосъбиране и рециклиране, както и намаляването на броя бездомни кучета в града.

Като представител на местната власт участва Александър Иванов – председателят на Съвета за младежка политика, тъй като СМП действа като консултативен орган на общината по въпросите за младежта. Г-н Иванов пое ангажимента да представи идеите пред местните властимащи.

Екипът на Национален младежки форум искрено благодари на всички участници за споделените и разработени идеи и на всички партньори за подкрепата в организацията.

За нас е изключително важно младите хора като теб да бъдат част от разговорите за бъдещето, защото…

Промяната започва с теб!

Локална среща “Промяната започва с теб” във Враца

Младежите на Враца показаха, че са будни и устремени към промяна.
Тяхното желание за участие в процеса на вземането на решения към The 25 Percent Project не бе помрачено и от новопостъпилите противоепидемични мерки, които бяха съобразени.
 
От Национален младежки форум сме изключително благодарни на Младежки Център Враца за предоставеното пространство и за бързата реакция, която ни позовли да проведем срещата на открито.
 
Изразяваме и благодарности към заместник кмета Атанас Владимиров, който показа, че е съпричастен към младежкото участие.

Стани член на Национален младежки форум

Кои сме ние?

Национален младежки форум е сдружение, което обединява в себе си 46 младежки организации от цялата страна. Ние сме пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за качествени младежки политики. Ние сме Национален младежки съвет на България и желаем да разширим нашето семейство чрез Вас.

Защо твоята организация трябва да бъде член на НМФ

Включи се в най-голямата младежка платформа в България и стани част от положителната промяна. Открий партньори и приятели в нашата мрежа и стани организация член на платформата. 

 • За да открие нови възможности за своята работа
 • За да достигне до повече младежи на местно, регионално и национално ниво.
 • За да даде възможност за развитие и за изява на своите доброволци и членове, като участват в национални и международни събития.
 • За да се свърже с други младежки организации със сходна мисия и цели:
 • За да научава при провеждането на национални и международни събития и проекти.
 • За да получи силен сътрудник, с който да се застъпва пред институциите по отношение на политики, проекти и идеи.

  Ето какво е нужно, за да стане организацията ти член:

Документи

За да станете организация член, трябва да подадете следните документи: 

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – мотивирана писмена молба в свободен стил.  Молбата се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице.

РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – копие на решение на върховния или управителния орган за кандидатстване за членство в Национален младежки форум;

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО – копия от документи, удостоверяващи спазването на критериите за членство по чл. 11 ал. 2 от устава на Национален младежки форум;

СЪГЛАСИЕ С ПРИНЦИПИТЕ – декларация, с която организацията-кандидат приема и се задължава да спазва настоящия устав, целите и ценностите на Национален младежки форум.

Пакетът документи се изпраща до Национален младежки форум, на имейл адрес secretariat@nmf.bg

Срок за подаване на документи: 18.09.2021г.

Национален младежки форум проведе обучение за делегати

Национален младежки форум успешно проведе обучение за делегати към “Диалога на ЕС по въпросите за младежта”.

 

Място на обучението от 3 до 5 септември бе Urban Point в София и в него взеха участие 13 одобрени младежи от различни градове и организации.

 

Събитието откри председателят на НМФ, Симона Димитрова, която напомни на участниците за тяхната мисия към Диалога на ЕС по въпросите за младежта, а Александър Йорданов се яви в ролята на техен обучител.

Европа има нужда от младежите на Враца, Добрич и Варна

Национален младежки форум продължава съвместна работа с младежки организации от Европа по проект The 25 Percent Project, за генериране на идеи и насърчаване младежкото участие в Конференцията за бъдещето на Европа.

Конференцията представлява един демократичен процес, който ни позволява да вземем пряко участие в навигирането на идеи и вземането на решения, дава ни по-голяма възможност да изразим мнението си за това какво прави ЕС и как работи за нас!
 
Тя търси инициативни хора като теб, с идеи и визия! 
 
Без значение дали идеята ти е свързана с екология, климат, интеграция, социални проблеми, политика, технология, икономика, инфраструктура или нещо друго, тук е мястото, където можеш пряко да въздействаш на управляващите и законодателни органи в процеса на вземането на решения.

Записването на участници е вече в течние. Ето къде и кога може да се включите:

Враца – 10 септември (Младежки център – Добрич)

Добрич – 18 септември (Младежки център – Враца)

Варна – 20 септември (Хале 3)

Европа има нужда от младежите на Сливен, Ямбол и Бургас

Национален младежки форум започва съвместна работа с младежки организации от Европа по проект The 25 Percent Project, за генериране на идеи и насърчаване младежкото участие в Конференцията за бъдещето на Европа.

 
Конференцията представлява един демократичен процес, който ни позволява да вземем пряко участие в навигирането на идеи и вземането на решения, дава ни по-голяма възможност да изразим мнението си за това какво прави ЕС и как работи за нас!
 
Тя търси инициативни хора като теб, с идеи и визия! 
 
Без значение дали идеята ти е свързана с екология, климат, интеграция, социални проблеми, политика, технология, икономика, инфраструктура или нещо друго, тук е мястото, където можеш пряко да въздействаш на управляващите и законодателни органи в процеса на вземането на решения.

Записването на участници е вече в течние. Ето къде и кога може да се включите:

Сливен – 20 август (Младежки дом, град Сливен)

Ямбол – 21 август (Зала “Съвременност” в “Безистена”, град Ямбол)

Бургас – 22 август (Морската градина)

Бъдешето може да зависи от твоята идея. Не се колебай да споделиш! Кликни на удобната за теб дестинация, за да се регистрираш.

Участвай в Национална младежка академия

Кога? : 

26-29 август 2021 г. (Клас 1)

14-17 октомври 2021 г. (Клас 2)

Кой? : Младежи на възраст 16-29 г.

Къде? :  ПБ „Иглика“ до Пловдив

Срок за кандидатстване: 13.08.2021 г.

Всички кандидати ще получат обратна връзка дали са одобрени до 15 август 2021 г.

Критерии при оценка на кандидатите: 

 1. Представители на организации членове на Национален младежки форум
 2. Представители на други младежки организации или партньори на Национален младежки форум
 3. Граждански активни и ангажирани млади хора
 4. Мотивация за участие

*За да продължиш от Клас 1 към Клас 2 на Академията, ще трябва да изпълниш качествено задачата между класовете. 😉

Какво си представяш ти, когато чувеш "активен млад човек"?

Според проучване “Българска младеж 2018/2019” на фондация Фридрих Еберт едва 8% от младите хора се включват в доброволчески и граждански дейности, но 25 % от тях казват, че биха го направили в бъдеще.

Национална младежката академия е тук и търси най-мотивираните за промяна  млади хора в България, които са готови да направят тази крачка и да предизвикат не само себе си, но и хората в общността, от която идват.

Ние вярваме, че на младите хора ни подхождат думи като ПРОМЯНА, АКТИВЕН, ДЕЙСТВИЕ, СВОБОДА, СОЦИАЛЕН и приветстваме всеки, който го е грижа и който не желае да намира оправдания за всяко събитие в живота си. 

В последните 8 издания на Академията участваха над 1000 младежи, представители на различни организации от цялата страна. Смело можем да кажем, че всеки един от тях вече се е реализирал като активен член на обществото – младежки работник, вдъхновяващ обучител, предприемач или друго.

Национална младежка академия 2021 е разделена на 2 нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването им като отговорна част от обществото. Всяко ниво е с продължителност 4 дни, като периодът на провеждането им е август – октомври 2021.

Методиката на работа на Академията следва високи стандарти в сферата на неформалното обучение. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да допринесат за качествено учене. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и Съвета на Европа, както и споделянето на обща методология, ни дава увереност в постигането на високи резултати.

Националната младежка академия е създадена с цел да развие в теб компетенции, с които ще можеш да бъдеш пълноценна част от обществото и да допринесеш за повишаване на ефективността на младежкия сектор на местно, регионално и национално ниво.

КЛАС 1 – Демокрация и гражданско участие

 Клас 1 е посветен на демокрацията и гражданското участие, ролята на младежките организации и гражданското общество.

Какви са начините да участваш в процесите, които текат в обществото? Формите на гражданско участие са много и може да се възползваш от тях, за да повлияеш на средата, по-често от веднъж на 4 години. 😉 

Чрез качествено младежко участие пък, може да бъдеш част от процеса на вземане на решения на местно, национално ниво и дори европейско ниво, а младежките организации за основният ти съюзник в този процес.

Между класовете: Твоето предизвикателство между Клас 1 и Клас 2 на Академията ще бъде да определиш каква е твоята кауза и да дефинираш конкретен проблем, свързан с нея. За да си сигурен, че ще получиш подкрепа в действията си за неговото решаване, ще трябва да осъществиш проучване на нуждите и да определиш значението на този проблем и за останалите млади хора в твоята общност. Ние от своя страна ще те снабдим с някои инструменти и подкрепа за реализиране на инициативи и кампании за неговото разрешаване.

КЛАС 2 – Застъпничество за социална промяна

Клас 2 клас ще надгради твоите компетенции не само като граждански активен младеж, но и като младежки лидер, който умее да използва наличните инструменти, за да инициира промяна. 

Ще разбереш повече за изграждането на застъпнически кампании и всички техни елементи – качествено целеполагане, определяне и мобилизиране на необходимите ресурси, ефективно комуникиране за достигане до нужните партньори, съмишленици и вземащи решения. Това са само част от стъпките, които е нужно да предприемеш, за да тръгнеш по пътя към качествената социална промяна.

Ако се чувстваш готов, ние те очакваме! 😉

 

ПОКАНА: ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

BG01-061-27072021
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН 
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 11-12.12.2021 г., Гр. София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 и 12 декември (събота и неделя) с начален час 09:00 ч.  в Център за подготовка на ученици за олимпиади, с адрес: град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, 1113 ж.к. Изток, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС
2. Отчет за дейността на Контролна комисия
3. Финансов отчет
4. Освобождаване на Председателя и членовете на УС и КК
5. Годишен план за 2022 г.
6. Избор на Председател
7. Избор на заместник-председатели
8. Избор на членове на Управителен съвет
9. Избор на членове на Контролна комисия
10. Прием на нови организации членове
11. Промени в Устава
12. Прием на позиции и становища
13. Други 

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на 
Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

27 юли 2021 г.,             
гр. София          

СИМОНА ДИМИТРОВА
Председател на  Управителния съвет на 
Национален младежки форум