Включи се в инициативата за създаване на нова Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации

От малки жестове на доброта до масови движения, хората, които действат, са в
основата на всяко силно общество. Въпреки трудностите и кризите, с които
българският граждански сектор трябва да се справя, съществуват множество
активни граждански организации у нас, които вярват, че
● Промяната на политики е възможна;
● Сътрудничеството прави организациите по-силни;
● Гражданските организации имат нужда от подкрепяща среда, за да се
развиват.

Затова стартираме #АзДействамНеЧакам – инициатива за създаване на нова Стратегия за развитие на гражданските организации.

Първата и единствена такава Стратегия е била приета за периода 2012-2015. Затова след осем годишно
бездействие е крайно време заедно да съставим нова Стратегия, която отразява
гледните точки на организациите от цялата страна. Съществуването на подобен документ би дало тласък на развитието на гражданското общество и представлява съществена част от подкрепата на държавата за утвърждаване на гражданските права и свободи.

Каним представителите на всички граждански организации да вземат участие в определянето на най-належащите за решаване проблеми пред гражданския сектор в България с попълване на анкетата

https://forms.office.com/e/d3Bfv66sic

Избраните за най-ключови три проблема ще са в основата на обсъждане на
конкретни предложения за мерки, които следва се заложат в новата Стратегия.
#АзДействамНеЧакам предстои да се развива в следващите месеци до началото на декември 2023.
Инциативата включва:
1. Определяне на най-важните проблеми пред гражданските организации в
България чрез онлайн анкета;
2. Поредица от срещи по места за обсъждане на мерки за решаване на
водещите проблеми;
3. Представяне на резултатите от проведените срещи на онлайн платформа
ngo.vote;
4. Публикуване на резултатите от кампанията и представянето им на
заседание на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО).

Включи се в #АзДействамНеЧакам днес! Попълни анкетата на

https://forms.office.com/e/d3Bfv66sic

Инициативата за създаване на нова Стратегия за развитие на гражданските организации #АзДействамНеЧакам е по идея на Коалиция РавниБГ, Български
център за нестопанско право, Национален младежки форум, Форум гражанско
участие и Български фонд за жените.
Научете повече на www.ngo.vote

НАМЕРИХМЕ ЛИ МЯСТОТО НА МЛАДИТЕ?

Само няколко дни след последните парламентарни избори, НМФ подчерта, че младежката политика трябва да намери своето категорично място като приоритет в политическия дневен ред. Управителният съвет публикува и разпространи Декларацията „Мястото на ресор “Младеж” и цялостното осъществяване на държавната политика за младежта“

В документа представихме редица аргументи и подробни данни за задълбочаващите се проблеми в държавната политика за младежта – политически, структурни, финансови и др.  Настояхме за две много конкретни искания.

 1. Обособяване на самостоятелна парламентарна комисия по въпросите на децата и младежта в Народното събрание;
 2. Отделянето на държавната политика за младежта в самостоятелно министерство с необходимия човешки, финансов и експертен ресурс за осъществяване на пълноценни, последователни, ефективни, координирани политики за младите хора в страната.

В края на декларацията отправихме покана за среща с парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание, за да обсъдим цялостното състояние на младежката политика в България и възможни съвместни решения на основните проблеми в сектора.

С тази заявка, успяхме да проведем срещи с представители на двете най-големи парламентарни групи, с чиято подкрепа и беше избран настоящия Министерски съвет – коалиция „ГЕРБ-СДС“ и коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“

След гласуването на кабинета, отправихме покани и към основните заинтересовани институции в изпълнителната власт.

Проведохме среща с министъра на образованието и науката, a в селдваща статия ще ви запознаем и с информация от срещата с министъра на младежта и спорта.

По време на срещите представителите на Национален младежки форум и двете коалиции се обединиха около необходимостта от засилване на фокуса върху младежката политика на национално така и на местно ниво и подобряване на цялостната координация.

Срещите приключиха със заявка за продължаване на съвместния диалог и работа в посока подобряване на политиките за младежта в Република България. НМФ препотвърди своята готовност да фасилитира този диалог и даде заявка за провеждане на кръгла маса с представители на водещите политически партии и коалиции за дискутиране на мястото и приоритетите на ресор “Младеж”.

Национален младежки форум препотвърждава позицията си за необходимостта от отделянето на самостоятелна структура отговорна за младежки политики в рамките на изпълнителната власт и продължава линията на застъпничество в тази посока.

Какво се случи по Време на Общо събрание на НМФ (юни 2023)

На 24-25 юни в зала 1 на Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе Общото събрание на Национален младежки форум (НМФ). Водещ на Общото събрание беше Павел Денков, а протоколчик Главния секретар на НМФ – Йоан Стоянов.

24-ти юни (Ден 1)

През първия ден се представи  междинен отчет за дейността на Управителния съвет, начело с председателя Мирослав Цеков.
Всички точки, през които делегатите преминаха по време на заседанието бяха:

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г., отчет за дейността на Управителния съвет и Контролната комисия
 2. Обсъждане на проект на бюджет за 2023 г.
 3. Прием на нови организации членове:
  • Младежката организация към Съюза на глухите премина от асоцииран в пълноправен член
  • Асоциацията на обединените Европейски студенти България възстанови своето членство
 1. Работни групи за дискусия и приемане на вътрешни правила на организацията

25-ти юни (Ден 1)

5. Дискусия за предстоящи застъпнически дейности

6. Приемане на вътрешните правила на организацията

Бяха разгледани резултатите от работните групи през Ден 1 от Общото събрание и обратната връзка по предложените глави във Вътрешните правила.

7.Свикване на отчетно-изборно Общо събрание за 2023 г.

8. Изготвяне на предложения за промяна на критериите за членство в Устава на НМФ на следващото Общо събрание

Отговорността да бъде предложен вариант за промени на критериите за членство по различните квоти бе делегирана на Управителния съвет.

9. Дискусия относно позицията на Национален младежки форум и организациите членове за наболелите граждански въпроси 
Обсъдени бяха стратегически линии на застъпничество, позиции и становища по важни обществени теми.

10. Попълване на свободни позиции в Контролна комисия
Общо събрание взе решение да отвори процедура по избор на нови членове, които да попълнят свободните  позиции в Контролна комисия.
АСМБ издигнаха кандидатурата на Камелия Димитрова, САИМО издигнаха кандидатурата на Антонио Стоичков и Европейско младежко движение издигнаха кандидатурата на Димитър Узунов.
Всички издигнати кандидатури бяха гласувани от ОС и в резултат всички кандидати бяха избрани за попълването на свободните позиции в Контролна комисия. 

 

По време на Общото събрание беше представена и информация от Студентски съвет при СУ относно изготвяне на политическия документ за регламентиране на  младежкото участие и студентско самоуправление, който ще бъде официално представен и гласуван на следващото Общо събрание през ноември. Беше дискутирано мястото на ресор “Младеж” в изпълнителната власт и подходът на общността към адресиране на проблемите на младежта и реализиране на застъпнически кампании.

Благодарим за съдействието и гостоприемството на Студентски съвет при СУ.

Мирослав Цеков, отличен сред най-изявените млади личности на България

С изключително вълнение и радост искаме да ви съобщим, че Мирослав Цеков, председателят на Национален младежки форум, получи отличие в конкурса “Най-изявените млади личности на България” за 2023 в категория “ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРАВНИ И/ИЛИ ДЪРЖАВНИ ВЪПРОСИ”, част от проекта The Outstanding Young Persons(TOYP).

TOYP е програма, която цели да отличи с национално признание постиженията на млади личности, които създават положителна промяна в България. Конкурсът се организира от националните Junior Chamber International (JCI) организации в над 100 държави в целия свят.

В България този проект се осъществява благодарение на JCI България от 2015 г., когато за първи път са отличени 10-те най-изявени млади личности на България.

“Ние имаме удоволствието да работим с едно от най-вдъхновяващите неща в нашето общество – младите хора, които  са социалния капитал на България, които освен бъдещето са и настоящето тук и сега.”, спомена Миро в своята реч. 

И въпреки, че Миро не пропусна да спомене, че дължи своите успехи, в голяма степен и на екипите, от които е бил част,  в лицето на УС на 18-то СОУ “Уилям Гладстон”, Софийски ученически съвет и понастоящем Национален младежки форум, то ние бихме му казали, че без неговата енергия и умение да консолидира потенциала в екипите си и  да овластява хората около себе си, нищо нямаше да е същото. С безкрайна признателност към отдадеността и приноса на Мирослав не само през последната година, но и през всички години назад, в които работи денонощно за утвърждаването на младежкото участие и правата на младите хора на национално и европейско ниво. Каквото и да кажем за него, ще е малко. Благодарим му за достойния пример и професионализъм, с който ни вдъхновява всеки ден.

Миро подчерта, че “Тази награда е признание за целият младежки сектор, който често остава извън светлината на прожекторите и за всички хора в общността на НМФ, които вече 13 години се борят за по-качествена младежка политика.” 

Припомняме, че през 2019 година и друг председател на НМФ Илина Мутафчиева, която бе председател на организацията с мандат 2017-2019 г., бе отличена в категория “ХУМАНИТАРНО И/ИЛИ ДОБРОВОЛЧЕСКО ЛИДЕРСТВО”.

Изпратихме 9-и цикъл на Диалога на ЕС с Национална младежка конференжция в София

За поредна година, младежи от цялата страна се включиха в провеждането на Национална конференция за Диалога на ЕС по въпросите за младежта. От 16 до 18 юни в х-л “Рамада”, София, Национален младежки форум събра предварително одобрени участници от страната, активни в младежки организации, ученически съвети, младежки съвети, които включи в работни групи и дискусионни панели. Целта на тазгодишното събитие под надслов “9 от 10” беше да се направи поглед към изминалите девет цикъла на Диалога, а участниците да произведат идеи и препоръки както за предстоящия 10 цикъл, така и за осъществяването на процеса като цяло.

Конференцията се проведе в заключителния месец от тройното председателство на Франция, Чехия и Швеция на Съвета на ЕС и съвпадащия с него 9 цикъл на Диалога. 

Атанас Радев, заместник председател на НМФ откри конференцията и приветства участниците. Модератор на събитието беше другият заместник-председател на организацията – Адела Бозмарова.

Като част от откриването на конференцията, главният секретар на НМФ, Йоан Стоянов, въведе участниците в темата на събитието и направи общ преглед на “Диалога” като процес и припомни за съпътстващите Европейски младежки цели, които се разглеждат във всеки цикъл. В изминалия 9-ти цикъл, бяха засегнати Цел 3 “Приобщаващи общества” и Цел 10 “Устойчива и зелена Европа”

Във втория ден, председателят на НМФ, Мирослав Цеков, Силвия Петрова от Министерството на младежта и спорта и Димитър Фердинандов, делегат на Европейска младежка конференция в Швеция, отвориха дискусия за ефекта на 9-и цикъл и неговия отзвук от Европа в България и от България към Европа. Сред акцентите в дискусията бяха именно консултативните младежки съвети и тяхната функция в прилагането на младежките политики на местно ниво.  

В заключителния панел се обърнахме към това, което предстои, а именно 10-и цикъл, започващ с председателството на Испания на Съвета на ЕС. По тази причина, наш специален гост беше Анхел Сантамария Барноле, съветник за образование на Посланика на Кралство Испания в България, и Клаудия Лера, представител на CJE – Испанския младежки съвет и член на Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта на Испания.

В резултат на дискусиите и работните сесии, участниците генерираха препоръки, които ще споделим много скоро. Целият работен процес беше фасилитиран от членовете на Звено Обучители на НМФ – Алек Йорданов, Райчо Райчев и Андон Денков.

Предстои Испания да е домакин на следващата Европейска младежка конференция, а младежката цел, която ще се разглежда, е Цел 3 “Приобщаващи общества”. 10-и Цикъл ще се осъществи под мотото “We need the Youth” (“Младежта ни трябва”), като ще си постави за допълнителна цел да надгради Диалога като процес, използвайки наученото през последното десетилетие.

Благодарим за споделените моменти. Вярваме, че ще се видим с много от участниците на предстоящи събития по Диалога. 

Национален младежки форум организира Национална младежка конференция “9 от 10) в качеството си на председател на Националната работна група на Диалога на ЕС по въпросите за младежта и в сътрудничество с нейните членове.

Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”.

ПОКАНА: Общо събрание на Национален младежки форум, 24-25 юни 2023 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24-25 юни 2023 г. от 9:00 ч. , в Зала 1 на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, с адрес: гр. София, бул. Цар Освободител №15; при следния Дневен ред:

 1. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г. и доклад за дейността за 2022 г.
 2. Отчет за дейността на Управителен съвет в периода януари – юни 2023 г.
 3. Приемане на актуализиран бюджет за 2023 г.
 4. Прием на нови организации членове
 5. Приемане на Вътрешни правила на организацията
 6. Прием на позиции и становища
 7. Свикване на отчетно-изборно общо събрание на сдружението
 8. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

23 май 2023 г.
гр. София

Мирослав Цеков
Председател
Национален младежки форум

Национална младежка конференция “9 от 10” събира младежи от цялата страна през юни

От 16 до 18 юни в София, предстои да се проведе Национална младежка конференция “9 от 10”, организирана от Национален младежки форум. На събитието са поканени всички активни младежи от България, които имат интерес към младежките политики тук и в Европа.По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от 9-те цикъла на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта – най-големия процес за консултиране на младите хора на континента.

Ще бъдат обсъдени постигнатите резултати и препоръки и бъдещите планове за 10-ти цикъл.Събитието е подходящо за младежи на възраст от 15 до 35 години, които са активни и заинтересовани граждани.Регистрацията е достъпна до 2 юни на следния линк.Повече информация за събитието, включително конкретно място, където то ще се проведе, може да следите тук.

ВАЖНО: За младежите извън София е предвидено настаняване и възстановяване на разходи за транспорт.Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”.

Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”. 

Доброволчество. Първостепенна ценност за гражданско участие

На днешния празничен ден, 11 май, в Министерски съвет се проведе събитието „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“.

Целта на събитието е да напомни как да следим работата на властта с помощта на гражданските организации и демократичното общество.

Атанас Пеканов откри дискусията. Припомни, че гражданското участие се изразява не само в застъпничество, но и в проектирането на политики. „Социалните мрежи и улицата, не са достатъчни“, каза Пеканов, описвайки неизчерпаната от участие роля на българския гражданин.

По време на дискусията си говорехме за доброволчеството и необходимостта от Закон, който да го подкрепи.

Адела Бозмарова от Национален младежки форум, представител на организацията, която на няколко пъти се бори за установяването на този закон, сподели следното:

„Доброволчестовото трябва да се разглежда като ценнност. Основна е ролята на младежките организации. Те работят предимно с доброволци и разчитат на този доброволен труд за изпълнение на техните дейности. Именно младежките организации са първото място, където младият човек се среща с доброволчеството. Там младият човек се възпитава в ценности като гражданско участие“.

Сещаме за доброволчеството, само по време на криза.  То се разглежда само като инструмент за справяне с последствията от бедствия като пандемия или най-често извънредна ситуация.  Отдаването на доброволен труд следва да се припознава като ценност и след това да бъде използвано като инструмент в различни ситуации, независимо дали са извънредни, или не. 

Какво следва да се направи?

Адела спомена също, че е нужна широка обществена дискусия, базирана на законопроектите досега. Правени се много опити и е време тази дискусия да се изведе докрай. На база на тези дискусии и събиране на различни становища, е необходимо да се усъвършенства основата, която имаме до момента, за да си гарантираме една закондоателна рамка, която обединява различните перспективи, а не ги противопоставя.

Гражданският сектор е отговорен за усъвършенстването на тези текстове.

“Наша отговорност е да достигнем до консенсус и да си свършим работата докрай, такa че да се премине към приемане на Закона.”, добави още Адела.

Младежките съвети от Европа: България и Румъния принаделжат към Шенген

Младежките съвети, членове на Европейски младежки форум от Литва, Португалия, Румъния и България, входираха своята позиция по време на събрание в Брюксел. Позицията е по повод ветото на Австрия и Нидерландия за приобщаването на България и Румъния в Шенген.

 

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Шенгенското пространство, едно от най-значимите постижения на Европейския съюз, революционализира движението на хората в региона, като елиминира вътрешния граничен контрол и прави по-лесно за хората за работят, учат и изживяват различни култури в Европейския съюз. Шенгенското пространство се е доказало като основен елемент в процеса на европейската интеграция, който трябва да бъде защитаван и разширяван, за да подсигури продължаващ просперитет и чувство за единство в Европейския съюз.

На 8 декември 2022, Европейският съвет обмисляше възможността да позволи на България, Хърватска и Румъния да се присъединят към Шенген. Хърватска с пълно мнозинство беше приета, но на кандидатурите на България и Румъния беше наложено вето от правителствата на Австрия и Кралство Нидерландия.

България и Румъния, в продължение на години, се стремят да покрият предварително определените необходими критерии в опит да влязат в Шенгенското пространство. В момента на изпълнение на критериите, отговорът на Европейския съвет беше да им откаже полагащото им се по право място в Шенген на база наложеното вето за присъединяване от две държави членки.

Взимайки предвид факта, че двете държави са изпълнили необходимите критерии, решението да се спре присъединяването им има тежко въздействие на самите държави и мобилността като цяло, по-конкретно на младите хора. Считат се за оправдани и разумни очаквания населението на България и Румъния да бъде включено като част от Шенген след десет години чакане и неуморна работа двете държави най-сетне да отговарят на условията да бъдат част от Съгласието за Шенген, като покриват всеки критерий за членство в Шенген, само за да бъдат възпряни без честни и обективни причини. Вярваме, че това създава негативен прецедент, където може да има дискриминация, както и негативен ефект срещу държава членка само поради политически решения, вместо да се подсигури практическото спазване и поддържане на ценностите на Европейския съюз.

По-конкретно, бихме искали да привлечем внимание към демография, която често няма достатъчно представителност и не е вземана предвид в дебата, касаещ влизането в Шенген на нова държава членка: младежта в афектираните държави. Негативните последствия на статуквото се разпростират в множество слоеве в живота на младите европейци, имайки дългосрочно влияние на тяхното благополучие и възможности. Ограничената мобилност на младите хора, произтичаща от това решение, е основният негативен ефект. То продължава да лишава младите от качествени образователни, професионални и културни изживявания и може да има значимо влияние на техния бъдещ просперитет и качество на живот. Това решение повлиява и множество други страни, като мобилни работещи младежи, туристи и публични администратори, които разчитат на принципа на свободно движение в Европейския съюз, едно от четирите свободи и основи на Съюза. Имайки предвид настоящите условия, младите хора на тези две държави няма да могат да добият достъп до същите права като други млади хора от други държави членки, които вече са част от Шенген. В допълнение, бюрократичните пречки и разходи служат за възпиране на участието на младите хора в инициативите и програмите на Европейския съюз, както и имат деградивно въздействие на икономиката на държавите членки и оперирането на вътрешния пазар на Европейския съюз.

Блокирането на Българската и Румънската кандидатура изпраща изключително опасно и негативно съобщения към правителствата и по-важно от това, гражданите и жителите на тези държави, а именно: една държава може да изпълни необходимите критерии или цели и независимо от това да бъде игнорирана и да не получава пропорционално и адекватно третиране. Това може да доведе до увеличаване на евроскептичните тенденции, подкопаващи кредабилитета на Европейския Съюз и еродирането на доверието от страна на младите граждани в Европейските институции. Освен това, може да разколебае други държави от преследването на Европейска интеграция, застрашавайки стабилитета и уединеността на региона. По-конкретно, бихме искали да подчертаем, че този тип решения тежат на раменете на младите и служат за обезкуражаване на техния активизъм и активно участие в гражданско общество. 

Организациите членове на Европейски младежи форум, в частност Национални младежки съвети и международни младежки организации изразяват своята подкрепа към гражданското общество, младите хора и младежките организации от България и Румъния, както и към всеки друг част от техния път към Шенгенското пространство и призовават : 

 • Съвета по правосъдие и вътрешни работи към Съвета на Европейския съюз да предприеме всички необходими мерки за приемането на решение относно окончателното завършване на присъединяването на България и Румъния към Шенген. 
 • Бъдещото трио председателстващи Съвета на Европейския съюз страни, състоящо се от Испания, Белгия и Унгария да подкрепи присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство като приоритизира въпроса в рамките на своите председателства и осигури пространство за адекватен дебат. 
 • Държавите членки да инициират широка дискусия и консултация за да бъде обсъдено как механизмите за вземане на решения по отношение на Шенгенското пространство могат да бъдат подобрени в близкото бъдеще, базирани на основните ценности на Европейския съюз и фокусирани върху важността да бъдат покрити определени критерии и ясно дефинирани процедури. 

 

 

Участието на НМФ в кръгла маса – “Работа за младите, младите на работа”

На 7 април, 2023 г. в хотел Хаят се проведе кръгла маса “Работа за младите, младите на работа”. Събитието беше по инициатива на ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов. В дискусията участваха служебният вицепремиер Атанас Пеканов, министрите Крум Зарков (Министерство на правосъдието) , Александър Пенов (Министерство наА образованието и науката) и Весела Лечева (Министерство на младежта и спорта), Даниел Парушев (НПСС), Ивайло Илиев (СКП), Мирослав Цеков (НМФ), Евелина Славкова (Тренд), представители на синдикалните и работодателски организации.

По време на дискусиите, Петър Витанов посочи, че 18% от малдежите между 15-30 г. не търсят образование или работа, а това е полемичен фактор пред иконическото развитие на страната. 

"Всеки ден, в който не вземаме мерки за преодоляване на това предизвикателство, подпомагаме бедността, социалното разслоение и социалното изключване на уязвимите групи. Имаме относително ниски стойности на безработица сред младите хора в България, но имаме доста повече неактивни и индиферентни млади хора отколкото са средните нива в Европа"
Петър Витанов

Председателят на НМФ, Мирослав Цеков пък наблегна върху това, че средствата, които държавата планира за младежки политики намаляват систематично в последните 10 години. От почти 260 млн. през 2011 г. до малко над 80 млн. лв през 2020 г. Сериозен сигнал е, че въпреки че 3/4 от всички средства планирани за младежки политики в последните 10 години отиват за политики свързани с младежката заетост по данни на тренд 88% от хората смятат, че трябва да има повече политики насочени към безработните младежи, а 86% че трябва да има конкретни политики, насочени към младите хора от групата NEET. 

С оглед на тези проблеми е необходима реформа:

 

Национален младежки форум предлага за преодоляването им обособяване на ресор "Младеж" в самостоятелно министерство, което да консолидира основните дирекции отговорни за политиките за младежта и да разшири капацитета за планиране и изпълнение.
Мирослав Цеков

Ивайло Илиев, председателстващ Студентски клуб на политолога цитира годишния доклад „Българската младеж 2018-2019“ на Фондация Фридрих Еберт има откроени следните тенденции:

 • ниско политическо участие
 • Ниска мотивация за политическа кариера
 • Нисък интерес към политиката (7% към 2019)Средното образование не подпомага политическата ангажираност – гражданското образование е слабо.

  Именно от тази възраст започва адекватното участие на младите в гражданския и политическия живот. На база изводите от това, главната причина за младежката неудовлетвореност според данните на изследването обаче идва не толкова от общото състояние на демокрацията, колкото от възможностите за младежко участие, за младежка консумация на демокрацията.

Министър Лечева описа младежкото участие като "кръвоносна система" на демокрацията

В своята презентация „Младежите в гражданското общество“ министърът на младежта и спорта, Весела Лечева постави акцент върху профила на младите хора в България, младежкото участие в гражданските процеси и дейността на Министерството на младежта и спорта при реализиране на политиката за ангажиране, овластяване и включване на младежите в обществените процеси. „Поддържаме постоянен диалог с младите хора по отношение на техните потребности, желания и перспективи. Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото за създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите, участието им в обществения и икономическия живот и приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво“, каза в експозето си министър Весела Лечева. Министър Лечева коментира, че младежкото участие представлява „кръвоносната система“ на демокрацията, цели активното участие на младите хора в гражданските процеси, гласуване, търсене на съгласие, сдружаване и включване на умения за формулиране на обществения интерес.