Национален младежки форум свиква Общо събрание на 25 юни 2022

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25 и 26 юни, в Зала 1 на Ректорат Софийски Университет Св. Кл. Охридски, с адрес: град София, бул. „Цар Освободител“ 15; при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.
2. Отчет за дейността на Управителен съвет в периода януари – юни 2022 г.
3. Приемане на бюджет на Национален младежки форум
4. Избор на член на Управителен съвет на Национален младежки форум
5. Прием на нови организации членове
6. Промени в Устава
7. Прием на позиции и становища
8. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

 

ВАЖНО: Необходимо е попълване на 1 място в Управителния съвет на Национален ладежки форум. Пълноправните организациите членове следва да получат номинационан форма, която да попълнят с излъчването на кандидат.

Стани организация член на Национален младежки форум

КОИ СМЕ НИЕ?

Национален младежки форум е сдружение, което обединява в себе си 44 младежки организации от цялата страна. Ние сме пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за качествени младежки политики. Ние сме Национален младежки съвет на България и желаем да разширим нашето семейство чрез Вас.

Защо твоята организация трябва да бъде член на НМФ?

 • За да открие нови възможности за своята работа
 • За да достигне до повече младежи на местно, регионално и национално ниво.
 • За да даде възможност за развитие и за изява на своите доброволци и членове, като участват в национални и международни събития.
 • За да се свърже с други младежки организации със сходна мисия и цели:
 • За да научава при провеждането на национални и международни събития и проекти.
 • За да получи силен сътрудник, с който да се застъпва пред институциите по отношение на политики, проекти и идеи.

Включи се в най-голямата младежка платформа в България и стани част от положителната промяна. Открий партньори и приятели в нашата мрежа и стани организация член на платформата. 

Нужни документи за кандидатстване:

За да станете организация член, трябва да подадете следните документи: 

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – мотивирана писмена молба в свободен стил.  Молбата се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице.

РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – копие на решение на върховния или управителния орган за кандидатстване за членство в Национален младежки форум;

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО – копия от документи, удостоверяващи спазването на критериите за членство по чл. 11 ал. 2 от устава на Национален младежки форум;

СЪГЛАСИЕ С ПРИНЦИПИТЕ – декларация, с която кандидатстващата организация приема и се задължава да спазва настоящия устав, целите и ценностите на Национален младежки форум.

Пакетът документи се изпраща до Национален младежки форум, на имейл адрес secretariat@nmf.bg

Срок за подаване на документи: 1.06

СКОК КЪМ БЪДЕЩЕТО – Правила, Награда и Информация

Организатори

Проект 25-те процента се изпълнява от Национален младежки форум в България и е по инициатива на Конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията представлява поредица от граждански дискусии и събития, която цели да събере в палтформата си идеи и послания за бъдещето на Европа.

Концепция и цел на Giveaway - Скок към бъдещето

Чрез участието в GIVEAWAY – СКОК КЪМ БЪДЕЩЕТО, участниците допринасят за събирането на идеи към Конференцията за бъдещето на Европа, а в замяна, един от тях ще получи награда – скок с парашут, след като попълнените формуляри са получени и прегледани от екипа на Национален младежки форум.

За да участва в този Giveaway e нужно участникът да премине през следните стъпки:

 1. Да отбележи приятел в коментар под публикацията за GIVEAWAY във Фейсбук.
 2. Да отвори линка към формуляра, който е споделен в описанието на публикацията.
 3. Да попълни полетата и да изпрати формуляра

Периодът, в който ще се приемат формулярите на участниците е 21 април до 5 май.

Ще се свържем с победителя по имейл, в седмицата след 5-ти май, когато всички формуляри са прегледани и обработени в платформата на 25-те процента. 

Как се определя победителя?

От екипа на Национален младежки форум ще разгледаме всеки попълнен формуляр и ще отредим победител на базата на вътрешно съгласуване спрямо следните категории:

 • Оригиналност
 • Актуалност на проблема
 • Иновативност в предложеното решение

Наградата

Скок с парашут над София с предложената на следния линк оферта на SkyVision.BG, където са посочени КРИТЕРИИТЕ, при които подареният ваучер може да се използва. 

Офертата важи за ваучера на стойност 359 лв. в София, който ще бъде закупен и подарен от Национален млaдежки форум. 

Всеки потенциален правен спор между Организатора участниците се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

Среща с Младежки дом Русе

На 17-ти април (неделя) от Национален младежки форум проведохме среща с Младежки дом Русе. 

Темата на мероприятието беше предстоящата Национална среща на младежките съвети и парламенти, която ще се проведе в същия град през юни. 

С нашите приятели от Младежкия дом обсъдихме нужните организационни дейности и уточнихме датите, на които да се проведе събитието, а именно 12-14 април.


От страна на Национален младежки форум присъстваха, председателят Мирослав Цеков, неговите заместници – Адела Бозмарова и Атанас Радев, Евгени Филипов от Управителния съвет и Христо Радославов от секретариата на организацията. 


Благодарим за топлото посрещане и съдействие, както и за готовността за съвместна работа.

Ето какво се случи на Националния хакатон

От 14-ти до 16-ти април се проведе Националния хакатон в хотел “Св. София”. Участие взеха 50 активни младежи от областите Благоевград, Враца, Плевен, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Пловдив, Стара Загора, София област и София-град.

Споделихме събитието и с нашите специални гости – Цветелина Пенкова, Андрей Ковачев, Веселина Ангелова, Ангел Джамбазки, Диана Иванова и Димитър Димитров, които участваха в конструктивен диалог с участниците. Те влязоха в ролята си на съветници и помогнаха на младите да оформят предложенията и посланията си за бъдещето на Европа.

Европредставителите заявиха желанието си да поканят най-отличилите се младежи в Европейския парламент в Брюксел.

По време на конференцията бяха споделени над 330 идеи за бъдещето на Европа, като 11 от тях бяха представени пред гореспоменатите Евродепутати.

Идеите, които събраха най-много подкрепа бяха в следните направления :

1. Включване на психологичната помощ в здравното осигуряване на европейците и оказване на подкрепа в посока съхранение психичното здраве на населението.

2. Създаване на вендинг машини за рециклиране на пластмасови бутилки.

3. Забрана на неплатените стажове и въвеждане на минимална младежка заплата.

Събитието беше по инициатива на проект “25-те процента” и Конференция за бъдещето на Европа, за която може да научите повече тук.

 

Автор: Йоана Дончева

Становище относно Наредба за условията и реда на финансиране на проекти по националните програми за младежта

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Национален младежки форум приветства изработването на нова Наредба за условията и реда за финансиране на проекти по националните програми за младежта. Националните програми за младежта по чл.7 от Закона за младежта се явяват основния финансов механизъм ”в изпълнение на Националната стратегия за младежта” и в този смисъл на целенасочената държавна политика за младежта. 

Необходимостта от актуализация на националните програми за младежта, която да стъпва на оценка от предходните периоди, така че да се виждат отчетените настъпили промени, е изведена в експертен доклад на организацията от 2020 г. и това неминуемо преминава и през усъвършенстването на текстовете на Наредбата за условията и реда за финансиране на проекти по националните програми за младежта. 

1. Предварителна оценка на въздействието 

На първо място следва да се отбележи, че в публикувания пакет документи за обществени консултации отсъства изискуемата съгласно чл. 20 от Закона за нормативните актове предварителна оценка на въздействието. Това не позволява да бъде направена преценка дали са оценени възможните положителни и отрицателни последствия, които новият поднормативен акт ще предизвикат върху различните заинтересовани страни.

Предвид обекта на наредбата и нейната важност, като ПНА регламентиращ единствените централизирани финансови инструменти за осъществяване на младежката политика, настояваме преди предприемането на следващи стъпки по приемането и прилагането на Наредбата, да бъде извършена необходимата ОВ в най-кратък срок. 

2. Утвърждаване на националните програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (Чл.3 ал.2)

Хоризонталният характер на младежката политика обуславя необходимостта от висока степен на междусекторна координация и съгласуваност при планирането и изпълнението на държавната политика. Поради това при приемането на Закона за младежта през 2012 г. е предвидено в изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет да приема национални програми за младежта по предложение на министъра на младежта и спорта.

Според чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта основен предмет на Наредбата са условията и редът за финансиране по националните програми за младежта, но не и определянето на отговорният за тяхното приемане орган. 

Чл. 10а от Закона за хазарта ясно посочва, че разходването на средствата постъпващи в бюджета на Министерство на младежта и спорта под формата на трансфер от Национална агенция по приходите се осъществява съгласно наредбата по чл. 8 от Закона за младежта. Така посочено, средствата би следвало да се използват за постигане на целите на Националната стратегия за младежта посредством националните програми за младежта по чл. 7 от ЗМ.

Въпреки обособяването на самостоятелна Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, съгласно действащата нормативна уредба тя попада в обхвата на чл. 7 от ЗМ и следва да се приема от Министерски съвет по предложение на Министъра на младежта и спорта. 

Считаме, че предложеният текст на чл. 3 ал.2 от Проекта на Наредбата следва да отпадне, с оглед на това, че влиза в противоречие с текста на чл. 7 на Закона за младежта. Текстът на ал. 1 дава посочва достатъчно ясно отговорната за приемането на програмите институция.

3. Възможност за кандидатстване от страна на неформални младежки групи (чл. 5)

Считаме, че възможността за предоставяне на финансови средства по националните програми за младежта трябва да бъде предвидена по принцип и ограничаването ѝ “в случай определени от министъра на младежта и спорта” създава предпоставката за лимитиране на достъпа до този ресурс на младежи от НФГ, каквато тенденция се наблюдаваше в последните години. В тази връзка предлагаме отпадане на разпоредбата на чл. 5 ал. 2 от проекта на Наредбата. 

4. Ограничаването на кръга организации допустими за финансиране (чл.6 т.2) 

Считаме, че разпоредбата на чл.6 т.2 недопускаща по принцип кандидатстването на една организация, която изпълнява проект по друга програма администрирана от Министерство на младежта и спорта за рестриктивна. Средствата по програмата следва да се предоставят на база на качеството на постъпилите проектни предложения, като се стреми ограничаването на повтарящи се по своето съдържание проекти и/или повтарянето на едни и същи проектни предложения в последователни години. (Сходно на практиката по програма Еразъм+).

В случай, че определено проектно предложение попадащо в горната хипотеза има съществен принос за изпълнението на целите на държавната политика за младежта в бъдеще може и следва да се обмисли механизъм за предоставяне на подкрепа във формата на т.нар. “lump – sum grants” администрирани от Европейската комисия за обезпечаване например на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта и платформата “Youth wiki”.

В допълнение считаме, че диференцирането на бенефициентите на средства по програмата следва да се случва на базата на типове организации (младежки, спортни и т.н.), с приоритет върху финансирането на проекти на младежки организации по смисъла на чл. 19 от Закона за младежта.

5. Електронно кандидатстване и ограничаване на административната тежест за кандидатстващите организации (чл. 8-10)

Отчитаме като положително преминаването към електронна система за администриране на проектите по националните програми за младежта. 

Приветстваме предприетите стъпки за намаляване на административната тежест при кандидатстване по програмите и намираме за положително предоставянето на възможност за допълнително допълване на проектната документация в случай на непълноти на етап кандидатстване.

Предлагаме текстът на чл.10, ал. 2 да се допълни по следния начин: 

Чл. 10, ал.2 Регистърът по ал. 1 се поддържа от  специализирана дирекция на Министерство на младежта и спорта и съдържа наименование на проектите, кратко описание на проекта и предвидените дейности, идентификационни номера по програмата, както и информация за актуалния им статус.

Считаме, че §9 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата следва да предвижда възможност подаване на проектните предложения на хартиен носител само и единствено в случаите, когато обективни обстоятелства възпрепятстват използването на електронната платформа.

6. Включване на външни експерти в оценителните комисии (чл. 11)

Участието на външни експерти със специфични опит и експертиза е ключово за безпристрастното и пълноценно разглеждане на постъпилите проектни предложения. Това е практика наложила се в редица програми администрирани от публични и частни оператори – Програма Еразъм+ и програма “Европейски корпус за солидарност”, фонд “Активни граждани”; Програма “Европа” към Столична община и др.

Практиката в последните години доказва, че въпреки регламентираната възможност за участие на външни експерти, Министерство на младежта и спорта провежда оценката на проектните предложения посредством комисия съставена единствено от служители на ведомството. 

Считаме, че за да се постигне желаната прозрачност и ефективност на оценъчния процес, Наредбата следва да наложи задължително включване на външни експерти в комисията за оценка, както на етап кандидатстване, така и на етап отчитане. (чл. 11 ал. 3 и чл.21 ал. 1).

Отчитаме като положително регламентирането на процеса по подбор на външните експерти (чл.11 ал.4) и публикуването на техния списък (чл.11 ал.5) в публикувания проект на Наредбата. 

7. Отхвърляне на проектни предложения по преценка на министъра на младежта и спорта (чл. 12)

Финансирането на съответните конкретни предложения не следва да бъде ограничавано по преценка на министъра на младежта и спорта, тъй като това създава предпоставка за субективно отношение към дадени проекти и организации. Считаме, че основанията за отхвърляне на проектното предложения следва да бъдат ясно и изчерпателно изброени в текстовете на наредбата и указанията на съответната програма. В тази връзка предлагаме текстът на чл.12 ал. 4 да отпаднат от Наредбата.

8. Срок за предоставяне на документи от страна на неформални младежки групи (чл. 14 ал. 2)

Предлагаме срокът за предоставяне на документите от страна на одобрените неформални младежки групи по чл. 14, ал. 2 да бъде удължен от 7 на 14 дни, предвид по-ниската степен на организираност на представителите на същите и по-ниският административен капацитет за сметка на младежките организации.

В заключение представеният проект на Наредба предвижда подобряване на част от текстовете на досега действащият ПНА, но същевременно оставя нерешени и някои от основните слабости изложени в т.2 и т.3 на настоящото становище. 

Считаме, че преди предприемане на следващи стъпки за приемането на Наредбата, следва да бъде извършена задълбочена оценка на въздействието, както и да бъде отделено необходимото внимание за преформулиране на посочените по-горе в становището текстове.

Национален младежки форум вече е част от Управителния съвет на Форум гражданско участие

На 29-ти март се проведе общо събрание на сдружението Форум гражданско участие. След проведено гласуване, новият Управителен съвет ще бъде попълнен и от нас, Национален младежки форум, а ролята на председател беше отредена на сдружението “Бизнес инкубатор – Гоце Делчев”

Освен нас, сред новите попълнения на Управителния съвет са „Европейски пространства 21“ (Русе), Платформа АГОРА (София) и фондация „Антикорупционен фонд“ (София)

Общото събрание взе решение да създаде длъжност изпълнителен директор, а за нея бе избран Георги Петров, досегашен програмен директор на ФГУ и дългогодишен заместник-председател на мрежата като представител „Асоциация съвременни читалища“.

Вярваме, че съвместните ни усилия ще стимулират българското общество към по-изразено и по-информирано гражданско участие!

Национален хакатон – Конференция за бъдещето на Европа

В продължение на няколко месеца от Национален младежки форум обиколихме страната и проведохме срещи в над 14 общини. Целта ни беше да чуем младежката гледна точка, да съберем идеи за бъдещето на Европа към платформата “25-те процента” и да въвлечем местните властимащи в диалог с младите

След всички усилия до момента ще се съберем на заключително национално събитие, за да можем заедно да произведем идеите на българските младежи за бъдещето и да ги представим пред отговорната за това институция – Европейския парламент, посредством тримата български евродепутати, отговорни за Конференцията за бъдещето на Европа в България.

Търсим младежи на възраст между 16 и 35 години, които са активни на местно, национално или европейско ниво.

Участниците ще получат възможност да влязат в диалог с властимащите и да обменят опит с техни връстници.

Събитието ще се проведе от 14 до 16 април 2022 в Зала “Света София”, х-л “Света София”, гр. София

КРАЕН СРОК за регистрация: 4 април

Участници и гости на събитието ще бъдат представители на
◽ Младежки организации от цялата страна
◾ Европейски парламент
◽ Европейски парламент в България
◾ Eвропейска комисия в България
◽ Министерство на младежта и спорта
◾ Министерство на външните работи
Очакваме те! 

Организаторите поемат разходите за път и настаняване на участниците извън Столична община.
Проектът “25-те процента” се реализира в партньорство с Европейски младежки форум и финансовата подкрепа на Европейски парламент

Национален млaдежки форум събира кандидати за своите Работни групи

Реализирането и развитието на пламенния младежки потенциал, изисква усилия и екипна работа, а въвличането на мотивирани млади хора в иновативна и креативна среда, генерира условия за постигането на тази цел.

От Национален младежки форум обявихме набирането на кандидати за своите нови работни групи, които целят да подбрят живота и да разширят възможностите на този така важен демографски сегмент в България. 

Работните групи, които от НМФ създадоха са:

 • Младежко включване и овластяване
 • Обществено здраве
 • Младежка работа
 • Силни младежки организации
 • Международно сътрудничество

Можеш да кандидатстваш за участие в група, близка до интересите и ценностите ти.

Срокът за подаване на кандидатури е 28.03.2022

Научи повече за мисията на всяка работна група, като последваш линка към сайта на НМФ: https://nmf.bg/rabotni-grupi-2022/

Декларация на Управителния съвет на НМФ относно събитията в Република Украйна

FOR ENGLISH LOOK BELOW

Национален младежки форум като обединение на 44 младежки организации, в качеството си на национален младежки съвет на Република България, пълноправен член на Европейски младежки форум,

Във връзка със събитията от 24.02.2022 г. и извършената военна интервенция на Руската федерация на територията на Република Украйна, което е фундаментално нарушение както на основните норми на международното право и на Устава на Организацията на обединените нации, така и на принципите на териториалната цялост и суверенитета на страната,

Като взима предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

Като се позовава на Резолюция 2419 (2018) на Съвета за сигурност на ООН за
младежта, мира и сигурността,

Като се основава на принципите на Европейската конвенция за правата на човека,

Като стъпва на основните ценности като свобода, равенство, толерантност,
солидарност, заложени в Устава на Национален младежки форум при самото му основаване през 2010 г.,

Като отчита, че децата и младите хора са сред най-уязвимите социални групи в
условията на война,

ЗАЯВЯВА, ЧЕ:

Осъжда остро всеки международен акт на агресия, който води след себе си до загуба на човешки животи, в това число на деца и млади хора;

Призовава международната общност да предприеме всички необходими стъпки за незабавно спиране на военните действия и връщане на пътя на дипломацията и мирното вземане на решение;

Призовава всички страни към предприемане на конкретни мерки, в съответствие с международното хуманитарно право, които гарантират, по време на въоръжен конфликт и след конфликта, защитата и осигуряването на безопасен и безпрепятствен хуманитарен достъп на цивилните граждани, включително и младежта;

Насърчава българското правителство да предприеме съответните мерки и действия в подкрепа на граждани от Република Украйна, търсещи помощ и закрила, както и в рамките на международни договорености;

Призовава националните младежки съвети, международните младежки и граждански организации да изразят подкрепа и солидарност и до степента на своите възможности да подпомогнат младите хора и младежките организации в Република Украйна;

Изразява пълната си подкрепа и солидарност с Националния младежки съвет на Украйна, украинските граждани и всички хора, намиращи се на територията на Република Украйна.

ВОЙНАТА НЕ Е РЕШЕНИЕ


National Youth Forum as an association of 44 youth organizations, in its capacity of National Youth Council of the Republic of Bulgaria, full member of the European Youth Forum,

In connection with the events of 24.02.2022 and the military intervention of the Russian Federation on the territory of the Republic of Ukraine, which is a fundamental violation of both basic norms of international law and the Charter of the United Nations and the principles of territorial integrity and the sovereignty of the country,

Recalling the Universal Declaration of Human Rights of 1948,

Recalling UN Security Council Resolution 2419 (2018) on Youth, Peace and Security,

Based on the principles of the European Convention on Human Rights,

Building on the fundamental values such as freedom, equality, tolerance and solidarity enshrined in the Statutes of the National Youth Forum when it was established in 2010,

Recognizing that children and young people are among the most vulnerable social groups in wartime,

DECLARES THAT:

Strongly condemns any international act of aggression that results in the loss of human lives, including of children and young people;

Calls upon the international community to take all necessary steps for immediate cеssation of all military actions and return to the path of diplomacy;

Urges all parties to take concrete measures according to the international humanitarian law, which guarantee, during armed conflict and post conflict, the protection of civilians including youth;

Calls upon the Bulgarian government to take the necessary actions and measures, according to the capabilities of the Bulgarian state, in support of the citizens of the Republic of Ukraine who seek help and protection;

Urges on national youth councils, international youth and civil society organizations to unite in support and solidarity and, to the extent possible, to support young people and youth organizations in the Republic of Ukraine;

Expresses its full support and solidarity with the National Youth Council of Ukraine, Ukrainian citizens and all people located in the territory of the Republic of Ukraine.

WAR IS NOT A SOLUTION!