Национална конференция за глобално образование „Образование за мир“

За десета поредна година Българската платформа за международно развитие (БПМР) проведе Национална конференция за глобално образование „Образование за мир“. Събитието се състоя в периода 10-11.09.2022 г. в Аулата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”. В конференцията взеха участие над 100 човека, между които директори на училища, учители, експерти, студенти и НПО активисти от цялата страна. 

Други лица в откриващия панел бяха Проф. дсн Петранка Филева – Председател на УС на БПМР,  Петър Бучков – Заместник-министър на Младежта и спорта с ресор младеж, и Радостина Николова, която е държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ МОН.

Конференцията е за образование – една от областите на действие на НМФ. Образованието и участието на младите хора се засягат във всеки един от трите панела на събитието.

Представители на НМФ бяха Мирослав Цеков, който бе част от откриващия панел с приветстващи думи, Атанас Г. Радев в ролята на модератор и Антония Папазчева, която бе техническо лице.

10.09 (Ден 1)

Програмата на първия ден се състоя от 2 панела с по трима говорители и ателиета.

Тема на панел 1 бе “Култура на мира у дома”. Основните точки, които бяха засегнати, са:
1. „Класически и съвременни измерения на културата на мира в училищна и
извънучилищна среда”Проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по
педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“
2. „Младите говорят, младите избират“ представяне на проекта и изводи
от регионално и национално изследване за достъпа на младите хора до СРЗ,
здравно образование и информация по време на Ковид 19. – Д-р Венелин
Стойчев
3. „Осигуряване на качеството в младежката работа – гарант за мирни
общества“Лилия Еленкова, ръководител проекти в НМК и доктор по
политически науки.

Панел 2 бе на тема “Култура на мира по света”, като включените сесии бяха:
1.“ Как младите хора могат да се борят за мир в епоха на глобални промени.“
Проф. д-р Искра Баева
2.“Остана ли място за мира в епохата на глобална конфронтация?”Д-р
Любомир Кючуков директор на Института за икономика и международни
отношения
3. Контрапункт – „Гласът на младите“ Калоян Константинов – Главен редактор
на разследващия сайт “КлинКлин” и докторант в БАН в областта на Близкия
изток и външната политика

Ателиета:
1. „ Толерантност и демокрация“ Люба Батембергска и Радослава
Кашъмова, Фондация „Малките стъпки“
2. „Дизайн мислене в класната стая” – д-р Лъчезар Африканов, преподавател в
НБУ
3.„Спаси света БАРАБАР с големите умове на миналото и настоящето“
игровизиран модел на образование за мир и целите за устойчиво развитие на
ООН – Мария Алкалай и Стефани Рошкова, сдружение „Възможности без граници“

11.09 (Ден 2)

През втория ден от конференцията се проведе и панел 3, който бе с акцент „Мир с природата – как се преплита екологичното образование с образованието за мир“. Засегнатите теми бяха:
1. „Чистата природа като фундаментално право на човека“Борислав
Сандов
2. „Образованието за устойчиво развитие във формална и неформална
среда“Евгения Ташева, Сдружение „За земята“
3.Контрапункт – „Гласът на младите” – Делян Тодоров, фотожурналист

“Ние и Европа в Диалог” – Пловдив

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

На 30-ти август Национален младежки форум завърши своята национална обиколка в централната част на Южна България, където си партнира с Младежки център Пловдив.

За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Йоана Дончева, част от Секретариата на организацията. Във въведението тя запозна участниците с проекта. 

Достигнахме до малко над 25 активни младежи в града на тепетата, които бяха разделени на работни групи и обсъждаха “Проблемите с климата и нашата роля в преодоляването им”. Тази тема трябваше да е погледната не само от индивидуална гледна точка, но и от колективна, тъй като повечето участници бяха или са били доброволци в различни организации и имаха какво да споделят.

 След това се разви и дискусия с фокус върху “Мрежата на младежки организации в града и начините да я подобрим” и “Процесът на вземане на решения и нашето включване”. С толкова активни хора се надяваме град Пловдив да продължи да развива своя граждански сектор и за нас бе истинско удоволствие да засегнем подобни теми и да работим над развиването на младежите.

Цялата обиколка бе едно прекрасно изживяване за нашия екип. Благодарим на всеки, взел участие.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

“Ние и Европа в Диалог” – Враца

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форум си партнира с Младежки център Враца и на 26-ти август проведе събитието от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” . Младежите от най-големия град в Северозападна България взеха активно участие в консултацията, като представиха своята гледна точка.

За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Христо Радославов.

След като миналата година събрахме идеи за бъдещето на Европа, тази година вдигнахме летвата и поканихме врачани за участие на Европейска младежка конференция (ЕМК). Този път на нашето посещение в Младежкия център симулирахме част от предвидената конференция докато се консултирахме с местнтие младежи по актуални за Европа теми.

В откриването се включиха Мартин Керефейски и Стефани Любенова, които бяха делегати в Прага и Страсбург на ЕМК. Те допълнително запознаха участниците с тяхното преживяване на конференцията. С младежите се консултирахме за това доколко са запознати и съзнателни за климатичните проблеми, както и дискутирахме добрите практики за младежките пространства, с които да вдъхновим останалите градове. Младежите на Враца са креативни и иновативни.

Младежкият център е добре познато за тях място, а голяма част от функционалността му е вдъхновена именно от младите врачани. От НМФ с нетърпение чакаме следващото си посещение.

 

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Мирослав Цеков с коментар за корекциите в Закона за младежта

На пленарно заседание на Народното събрание днес, 21.07.2022 г. се приеха така дългоочакваните промени в изменението на Закона за младежта.

С него се регламентират:

  • Промени, свързани с Доклада за младежта
  • Обществения съвет по въпросите за младежта
  • Разграничение между младежки организации и организации, работещи за и с млади хора
  • Промени, свързани с Консултативните съвети за младежта на местно ниво

От Национален младежки форум припомняме, че изготвихме становище по проекта за този закон още през ноември 2021 година, когато отчетохме липса на важни уточнения в него.

Пред БГНЕС, председателят на Национален младежки форум сподели следното:

“Младежките организации в България са прекият инструмент и партньор на държавата”. Неговият коментар е във връзка с приетите законодателни промени в Закона за младежта.

Той посочи, че макар и дребни корекциите в изменението и допълнението на Закона за младежта, има няколко важни неща, които трябва да бъдат отбелязани.

“Първо, най-после се фиксира и регламентира Общественият съвет по въпросите за младежта и спорта към министъра на младежта и спорта, който досега действаше по устройствения правилник на министерството и Закона за администрацията, но това не му дава дългосрочна устойчивост.”

„Младежките организации в България са прекия инструмент и партньор на държавата за правене на младежка политика, трябва да знаем какви са техните проблеми и техните нужди. Без тях държавата няма как да разбере какво се случва на терен, тъй като те са тези, които работят на място“, подчерта Мирослав Цеков.

Според него е важно ясното дефиниране на младежките организации в гражданския сектор.

„Това дава възможност да преценим какво е състоянието на младежкия сектор. Доколко всъщност имаме „живи” младежки организации, водени от млади хора. Също така да направим ясна демаркация в бъдеще, къде се насочват средствата и политиките към чисто младежки организации или организации, които не са непременно организациите, през които младите хора участват и развиват своя потенциал“, обясни Цеков.

 

Автор: Христо Радославов

“Демокрация сега” или как една младежка седмица повлия на нашите участници

Гергана Геранова, Диан Генов и Йоан Стоянов са млади и активни хора, които взеха участие в Младежка седмица “Демокрация сега”. В следващите редове ще имате възможност да се запознаете малко повече с тях, както и с тяхното преживяване по време на конференцията.

Гергана Геранова е член на Управителния съвет на Национален младежки форум с ресор “Международно сътрудничество”. Учи международни отношения в УНСС и е член на Контролен съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО). В свободното си време обича да пътува, да се отдава на пешеходен туризъм и да чете философска литература.

 

Диан Генов е от Бургас. Студент 4-ти курс международни отношения в УНСС. От май месец е председател на САИМО, като преди тази длъжност е заемал други позиции в организацията. В тази роля, основен интерес от сферата на МО е Близкият Изток и специфично Израело-арабският конфликт. Обича да плува и се интересува от руска литература и култура. 

Йоан Стоянов  родом е от Елин Пелин. През последната 1 година беше доброволец в секретариата на НМФ, а от скоро приемa още едно предизвикателството и заема позицията на главен секретар на организацията. Сега завършва 1-ви курс право. Част е от факултетния студентски съвет. В свободното си време се занимава с разнообразни дейности. Има хуманитарни интереси, обича история, философия.

Беше ми интересно да посетя Страсбург т.нар. столицата на Европа. Пресечната точка на две от най-големите европейски култури – германска и френска”, споделя Йоан

Така тримата, заедно с една цяла българска делегация, организирана от Министерството на младежта и спорта, се включиха в Младежка седмица “Демокрация сега, която се проведе в Страсбург, Франция от 27-ми юни до 1-ви юли по повод 50-ата годишнина от основаване на Европейския младежки център на града. Това събитие бе водещото в рамките на кампания “Демокрация тук, деморкация сега”, която се провежда от младежката секция на Съвета на Европа. Основната ѝ цел е съживяването на демокрацията в Европа.

В тазгодишното издание на конференцията взеха участие над 400 младежи от държави членки на Съвета на Европа. Обсъждаха се теми, обвързани с предизвикателствата пред демокрацията и с нейното отражение в съзнанието на младите хора. Основните теми бяха в 3 направления:
      – съживяване на демокрацията и достъпа до човешки права;
      – смислено младежко участие;
      – дигитализация.

Цялото събитие беше разделено на пленарни заседания по всяко направление с предвидени работилници за участниците.

Хубавото беше, че преди нашето кандидатстване, се бяхме уговорили всеки да покрие различно направление и различна работилница.”, сподели Йоан. Той се включва в направление “Дигитализация”. Работилниците, в които се включва, са “Дигитално гражданство. Образование за дигитално гражданство” и “Електронно управление”.

Гергана участва в работилница “Ние всички сме равни: правото на недискриминация и демокрация”, която е част от направление “Достъп до права”.

Работната група, в която се включва Диан, е “Свобода на словото – правото за достъп до демокрация”. Той описва работилницата като изключително структурирана и ползотворна.  

“Всички успяхме да се припознаем в мисията на работните ни групи, чувствахме се въвлечени. Говорехме за фалшивите новини. Бяхме от различни държави в тази работна група. Всеки трябваше да представи от своята държава какви са препятствията при достъпа до информация. Идеята беше на базата на своите разкази да установим сходни проблеми, по които да работим и заедно да генерираме решения и идеи. Нашият фасилитатор много добре ни върна обратно в реалността, накара ни да се замислим, кое наистина можем да имплементираме, а не само да обсъждаме идеи за спасение на демокрацията”, каза Диан.

Един от проблемите, които са гласувани накрая за обсъждане, е обвързан с липсата на достъп до информация за НПО сектора в държавите членки. Произведената идея е да се направи сайт на национално  ниво във всяка една държава, в който по максимално достъпен начин да се достига до всичко необходимо по темата. В България имаме подобен сайт, но той не е адаптиран с времето. 

Другата дискутирана тема за е да се засилят срещите и дискусиите между политическия елит и НПО сектора, включително и младежкия сектор. Стана ясно, че в България доста млади хора не са наясно какво представлява демокрацията като феномен и не разбират нейния смисъл. Едно от набелязаните решения е да има повече събития, обвързани с тази тема.

Хората в самите работилници бяха разделени на подгрупи. В началото се дефинират препятствията по темата. На базата на тях се генерират идеи за конкретни събития, които да спомогнат за подобрение на определения проблем.

“Важен въпрос бе как ние прилагаме този личен пример.”, сподели Йоан.

Освен генерирането на идеи по тези работилници, част от програмата на конференцията са и общите пленарни заседания в сградата на Двореца на Европа. Там са обсъждани общи теми за демокрацията като явление. Встъпителни речи са водени от представители на Ирландия, както и на консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа. След тези пленарни заседания делегацията на България участва в работна група заедно Белгия и Босна на тема демокрация.
Нашите участници имаха възможност също така да се запознаят с млади хора от страни като Армения, Латвия, Мадагаскар и южните европейски съвети и представителство на Съвет на Европа – Мария Спасова и зам.-директора на Европейска младежка фондация – Силвия Иванова – знак за българското присъствие. Един от фасилитаторите на събитието бе и алумни на НМФ – Джафер Саачъ.

Участие в конференцията може да вземе всеки млад човек, който владее английски или френски и е гражданин на държава членка. Към националните делегации може да има хора, които са родом от други страни.
“Предстои сходно събитие на СВЕТОВНО НИВО”, сподели Йоан. Формата за регистрация ще бъде през септември, но самото събитие ще се проведе през ноември.

От едно такова прекрасно събитие човек може да създаде приятелства с хора от цял свят, да опознае култури и да добие нови знания в различни сфери. Въпреки близкото географско разположение със съседните ни държави, често не сме наясно какво всъщност се случва там и чрез една такава конференция имаме възможност да обменим подобна информация. Ключово е осъзнаването, че сме част от една общност, която е много по-голяма от вече познатата ни на национално ниво. 

“Тръгвам си със самочувствие, че българските младежи можем да бъдем пълноценна част от европейското семейство. По време на събитието доказахме, че младежите в България имаме ценен опит и практики, които да споделим. Въпреки препятствията пред нас, ние успяваме да сме сред активните от младите хора в Европа и сме една неизменна част от европейския младежки сектор.”, каза Йоан.

Диан отбеляза, че запознаването с толкова много активни младежи от цяла Европа му помага да възвърне надеждата, че промяната може да се случи, че младежите на европейско ниво са наистина заинтересовани. Той забелязва, че е част от поколение, което се интересува от политика и гражданско участие. Доказателсто, че европейската младеж се чувства активна, иска да е активна и ще бъде активна в европейските политики като цяло.

Гергана сподели с нас един цитат от поканените гост-говорители, Еварист Бартоло (former Minister of Education and Foreign Affairs of Malta): “Емпатията е ключова за просъществуването на демокрацията и човешките права”. Това е нещото, което по нейни думи остава в мислите ѝ и ще следва като максима занапред.

Тя ни разказва за нейно посещение в Националния музей на демокрацията във Великобритания, където прочита следния цитат на Клемент Атли (Бивш Министър-председател на Обединеното кралство):

“Democracy means government by discussion, but it’s only effective if you can stop people talking.” (Демокрацията означава управление чрез обсъждане, но е ефективно само ако можете да спрете хората да говорят.)

Чрез тези думи тя иска да изкаже своето послание към младите хора – да подхождат с емпатия към заобикалящите ги процеси, да се вслушват в думите на властимащите и най-вече в хората до себе си, защото пътят към мира и демокрацията е взаимното разбирателство и изслушване и то трябва да започне от нас самите и от ежедневните ни взаимоотношения, за да достигне до горните нива. 

 

Важно е да осъзнаем, че ние сме част от нещо много по-голямо и не бива да се затваряме в личностните ни предели. Най-добрия начин да съживим демокрацията е самите ние да промотираме демокрацията в ежедневния си живот като започнем от нашите общности и да предадем нататък.

Автор: Йоана Дончева

Volunteer Market – Европейски корпус за солидарност

Започнали своя път като доброволци по Европейски корпус за солидарност, Христо и Йоан събраха представители на различни младежки организации и доброволци по други програми в The Steps в София. Поводът беше предаването на щафета към новия доброволчески екип, който ще се подвизава в секретариата на Национален младежки форум, както и да запознаят участниците с различните възможности, които ЕКС предоставя на всеки записал се. 

Христо разказа за ползите от регистрирането, както и за добавената стойност, която участниците могат да придадат на свой престой в чужда страна чрез подпомагане на местна гражданска организация. 

Йоан сподели за своя и впечатления от програмата, а присъстващите имаха право да разкажат и за своите преживявания като доброволци. 

Споделени бяха и полезни съвети за работната етика, за това как да управляваме по-добре нашето въвличане в подобни дейности, кои граници си струва да прескочим и до каква степен е взаимнополезно полагането на усилия за социални каузи

Събитието е сред заключителните дейности по проекта “Младите и бъдещето на Европа”

Проект “ Младите и Бъдещето на Европа” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност”
Договор номер – 2020-3-BG01-ESC11-094830

Запознайте се с Лятна академия “Перспективи”

На 24-ти май се състоя церемонията по награждаването на Европейската младежка награда ,,Карл Велики”. Представляващият България лауреат бе Ахмед Куйтов с проекта Лятна академия “Перспективи”. Проведохме интервю с г-н Куйтов, за да запознаем вас, читателите, по-подробно с академията.

Кой стои зад Лятна академия "Перспективи"?

Ахмед Куйтов e нa 29 години от град Свищов, завършил специалност “Философия”. Заедно със своите колеги създава Институт “Перспективи” през 2015 година. Тогава разбира, че в малките места на България през летните месеци има огромно предизвикателство. То е, че с настъпването на дългата лятна ваканция повечето тийнейджъри имат огромна свобода.

 Една не малка част от родителите им са в Западна Европа или работят в по-големите градове. По този начин в малките места възможността за пълноценно гражданско ангажиране през летните месеци е слаба и децата нямат училище, с което да бъдат ангажирани. 

“Често прекалената свобода допринася за лоши навици. Тогава, като млади възрастни, беше нужно да действаме, за да минимализираме ефектите от това предизвикателство и решихме да вземем нещата в свои ръце”, сподели Ахмед.

От Институт “Перспективи” решават да съберат стажанти от различни страни, които да отидат в Свищов. Благодарение на тях започват да обучават децата в международни младежки академии и академии за социално предприемачество.

 “В края на 2016 г. имаше група от младежи, която искаше да учи, но нашите доброволци трябваше да се върнат по държавите си. Решихме да продължим да си сътрудничим с младите, като организирахме различни инициативи, обвързани с образование и личностно развитие”.

През 2017 г. започва изпълнението на Лятната академия “Перспективи”, която досега е провела 6 издания. 

Кои са въвлечените в академията?

Чуждестранните стажанти, които вземат участие в академията, са основно студенти 3-ти и 4-ти курс в бакалавърски програми. Най-често са от Испания, Франция, Германия, Италия и Португалия. Тяхната възрастова граница е от 22-26 години. 

Самата академия е предназначена за деца между 5 и 17-годишна възраст.

Полезен ефект от това е, че малките деца получават шанса да се докоснат до чужда реч и да взаимодействат с различни култури.

От 2016 досега през академията са минали над 30 стажанти, а участие са взели около 380 деца. С всяка година интересът се увеличава, кандидатурите са около 50 за всеки сезон, но все още капацитетът на мястото не е достатъчно голям за да привлече повече участниците.

“Добра новина! В средата на месец март получихме ново пространство, което ще бъде наше в следващите три години. Два етажа над 300 квадрата. Превръщаме го в младежки център, в който ще има обособени три зони за учене. Ще имаме събития за над 100 човека. Ще ни позволи да ангажираме по-голяма група хора”, сподели още с нас Ахмед.

Тази година академията е изправена пред предизвикателство. Преди стотина дни голяма част от доброволците се отказват да дойдат в България, поради ситуацията с Русия и Украйна. Причината е, че родителите не ги пускат. България е близо до конфликта.

“Разочаровани сме, защото тази година най-вероятно няма да имаме чужденци”, притеснен бе лауреатът.

Г-н Куйтов споделя за другия проект на Институт “Перспективи” – Дунавски сървайвър, където миналото лято се запознава с млади и активни хора. През това лято институтът планира да се фокусира върху повишаване на капацитета от около 20 младежки координатори (15-17 годишни). Тези координатори ще бъдат обучавани за това как да създават условия за младежки инициативи и как да съдействат на европейските граждани и своето доброволчество. 

“Ще привлечем повече доброволци, които да организират инициативи по различни локации в България. Има други населени места, в които отсъства младежката работа и сме се насочили към развиването им. За момента имаме клубна мрежа от 10 населени места, но желаем да се разрастваме и да достигнем до повече младежи, на които да помогнем да творят”.

Лауреатът ни разказа как за него е била голяма изненада да бъде избран за представител на България в Аахен с Лятна академия “Перспективи”. От няколко години получава покана да подаде своята кандидатура, но осъзнава, че тази година е последният му шанс, защото наградата “Карл Велики” е за хора до 29 годишна възраст. 

“Това беше един зимен ден и имах свободно време. Вечерта отворих формата, попълних и я пуснах. След няколко месеца разбрах, че съм одобрен. Това беше голяма изненада за нас. Тази лятна академия я правим изцяло доброволно. Работим по проекти, които са финансирани по програмата Еразъм+, но тази лятна академия винаги е била доброволна. За нас тя бе един експеримент, който ни научи и продължава да ни учи много”.

Повече за церемонията в Аахен, Германия може да прочетете 

 

Автор: Йоана Дончева

Какво се случи на Национална среща “Младежка работа от А-Я”

В рамките на 4 дена Перник беше домакин на поредното издание на най-голямото и ежегодно младежко събитие. В периода от 15-ти до 19-ти юни участници от цялата страна се събраха, дискутираха, слушаха лектори, вдъхновяваха се и вдъхновяваха от своя страна. Всичко това в опит да представят Младежката работа като устойчиво понятие в съзнанието на институциите, властимащите и разбира се изпълнителите на тази работа – младите хора. 

 

Откриването се състоя с присъствието на специални гости, сред които – кметът на община Перник – Станислав Владимиров, председателят на НМФ –  Мирослав Цеков, Андриана Сукова от дирекция Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, представляващата заместник министър-председател по климатичните политики, Илина Мутафчиева, Даниел Джинсов, председател на МСМРБ  и Биляна Сиракова, координатор на Диалога на ЕС по въпросите за младежта.

Известният професор по Европейска младежка политика от Университета – Южен Уелс, Хауърд Уилямсън, говори на участниците за историята, значението и актуалното състояние на Младежката работа.

Цялата му лекция, която препоръчваме да чуете, ще откриете тук, където сме отбелязали началото на неговата част от излъчването на срещата.

След мотивацията от проф. Уилямсън, участниците се разпределиха по работни групи, всяка от които трябваше да генерира препоръки към различни адресанти по отношение на изграждането на млaдежки структури и капацитети в името на установяването на младежката работа и ползотворното развитие на младите хора в България. 

Програмата от третия ден в Перник продължи с д-р Лилия Еленкова, чиято лекция разглеждаше актуалното състояние на младежката работа у нас.
“Ако искаме да влезем в играта на възрастните, е нужно да разбираме и техния език.”, каза д-р Еленкова в своето представяне.
Тя бе последвана от социолога Стефан Георгиев, който представи свое съвместно изследване с председателя на МСМРБ, Даниел Джинсов. Изследването бе с цел да картографира състоянието на младежките
организации през втората година от пандемията от Ковид-19.
Никола Живков ни разказа за функцията на Младежките центрове (изградените и изграждащите се в момента), тяхната необходимост, добрите им практики и предизвикателствата, пред които са изправени.
“Не очаквайте, че някой ще ви даде нещо. Вие трябва да искате, да сте проактивната страна”, призова Никола.

За финал, в “младежко студио” бяха представени чрез креативни видеа, препоръките, които участниците изготвиха заедно. Разбира се креативната им задача бе разписана и в официален политически документ, чиято финална чернова представи Лета Панайотова от Народно читалище “Бъдеще сега”.

Разработения документ коментираха Мирослав Цеков, Даниел Джинсов, както и Мартин Жлябников, секретар на община Перник, и Мирчо Христов от Международен младежки център в Стара Загора.

И четиримата отличиха един основен акцент в този документ, а именно препоръките към младежките организации. 

“Докато обработвахме резултати, отчетохме тенденция сред препоръките. Освен добaвената стойност на съветите към младежките организации има голямо поле с обратна връзка към организациите с добри практики и как ние, техните представители, да завеждаме тези препоръки към институциите. Поздравявам работните групи. Те бяха нестандартни и изчерпателни.”, въодушевен бе председателят на Национален младежки форум.

Препоръките към младежките организации са може би основният акцент за документа, който ще споделим. Надявам се до следващата национална среща да коментираме именно резултатите от тазгодишната среща, защото съм сигурен, че ще има.”, сподели секретарят на община Перник.

Мирчо Христов пък наблегна за необходимостта от Държавна агенция за младежта и заяви, че тя ще се чувства много по-комфортно, ако е извън институции и министерства, за да може да се изпълнява качествена политика.

Даниел Джинсов припомни за продължаващата работа. “Това не е работа за една година. Необходимо е да имаме готовност да работим няколко години за това, а не да започваме с мисълта, че в кратък срок ще изпълним всичко. Първото нещо, което да направи една младежка организация, е да не е сама. Тя трябва да търси подкрепа и партньорства. “Дебата” е пример за това. Той нямаше да бъде реалност, ако нямаше подкрепата през годините.”, сподели Джинсов.

С тези заключения и ресурс за още неуморни усилия закриваме Национална среща “Младежка работа от А-Я”. От Национален младежки форум сме щастливи, че имахме удоволствието да присъстваме и тази година на това така важно за всички нас събитие. Обнадеждени сме и мотивиране, а до следващото ще работим за поставянето на нови стъпала за развитието на младежта в България.

 

Автор: Христо Радославов

Брюкселски икономически форум

На 17.05 се проведе водещото годишно икономическо събитие на Европейската комисия – Брюкселският икономически форум. 

Повече от 20 години той събира на едно място високопоставени европейски и международни политици, учени, представители на гражданското общество и бизнес лидери, за да идентифицират ключови предизвикателства и да обсъдят политически приоритети за европейската икономика.

Отличени млади икономисти и високопоставени лектори от цял свят се събраха на Брюкселския икономически форум на 17-ти май, за да обсъдят как може да се изгради справедлива, зелена и цифрова икономика за бъдещето. Сред гост-лекторите бяха Джанет Йелън (Министър на финансите на САЩ), Валдис Домбровскис (Еврокомисар по търговията), Джита Гопинат (първи заместник-управляващ директор на Международния валутен фонд) и редица други евродепутати, политици и представители на бизнеса, гражданския сектор, академичната общност.

За да отбележи Европейската година на младежта 2022, форумът тази година разгледа икономиката на следващото поколение и насочи вниманието към младежта. Във време на криза, белязана от конфликта в Украйна, бе обсъдено как да се гарантира, че европейската икономика е надеждна за бъдещето при ускоряване на зеления преход. (Може да се запознаете по-подробно с програмата ТУК)

Национален младежки форум имаше възможността да присъства на тазгодишния Брюкселски икономически форум като част от младежката делегация в лицето на Гергана Геранова, член на Управителен съвет.

Изказваме своите благодарности към Представителството на Европейската комисия в България за поканата.

Снимки от събитието.

 

Автор: Йоана Дончева

Среща с Младежки дом Русе

На 17-ти април (неделя) от Национален младежки форум проведохме среща с Младежки дом Русе. 

Темата на мероприятието беше предстоящата Национална среща на младежките съвети и парламенти, която ще се проведе в същия град през юни. 

С нашите приятели от Младежкия дом обсъдихме нужните организационни дейности и уточнихме датите, на които да се проведе събитието, а именно 12-14 април.


От страна на Национален младежки форум присъстваха, председателят Мирослав Цеков, неговите заместници – Адела Бозмарова и Атанас Радев, Евгени Филипов от Управителния съвет и Христо Радославов от секретариата на организацията. 


Благодарим за топлото посрещане и съдействие, както и за готовността за съвместна работа.