Диалог за младежта в Плевен

На 25.06.2024 г. приключи и втората среща между младите хора и местната власт в град Плевен.

Над 20 младежи изразиха своите идеи за развитието на общината и идентифицираха основните проблеми, които са приоритет за тях, като основните теми бяха:

– Спорт

– Културни и развлекателни събития

– Младежки пространства

– Достъпа до възможности за младите хора

– Състоянието на младежкия парламент в общината

Диалога за младежта продължи с представяне на идеите пред кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кмета Елина Димитрова, които изслушаха участниците, събраха идеи и им дадоха обратна връзка за работата.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Плевен.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.“