Доброволчество. Първостепенна ценност за гражданско участие

На днешния празничен ден, 11 май, в Министерски съвет се проведе събитието „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“.

Целта на събитието е да напомни как да следим работата на властта с помощта на гражданските организации и демократичното общество.

Атанас Пеканов откри дискусията. Припомни, че гражданското участие се изразява не само в застъпничество, но и в проектирането на политики. „Социалните мрежи и улицата, не са достатъчни“, каза Пеканов, описвайки неизчерпаната от участие роля на българския гражданин.

По време на дискусията си говорехме за доброволчеството и необходимостта от Закон, който да го подкрепи.

Адела Бозмарова от Национален младежки форум, представител на организацията, която на няколко пъти се бори за установяването на този закон, сподели следното:

„Доброволчестовото трябва да се разглежда като ценнност. Основна е ролята на младежките организации. Те работят предимно с доброволци и разчитат на този доброволен труд за изпълнение на техните дейности. Именно младежките организации са първото място, където младият човек се среща с доброволчеството. Там младият човек се възпитава в ценности като гражданско участие“.

Сещаме за доброволчеството, само по време на криза.  То се разглежда само като инструмент за справяне с последствията от бедствия като пандемия или най-често извънредна ситуация.  Отдаването на доброволен труд следва да се припознава като ценност и след това да бъде използвано като инструмент в различни ситуации, независимо дали са извънредни, или не. 

Какво следва да се направи?

Адела спомена също, че е нужна широка обществена дискусия, базирана на законопроектите досега. Правени се много опити и е време тази дискусия да се изведе докрай. На база на тези дискусии и събиране на различни становища, е необходимо да се усъвършенства основата, която имаме до момента, за да си гарантираме една закондоателна рамка, която обединява различните перспективи, а не ги противопоставя.

Гражданският сектор е отговорен за усъвършенстването на тези текстове.

“Наша отговорност е да достигнем до консенсус и да си свършим работата докрай, такa че да се премине към приемане на Закона.”, добави още Адела.