Подайте проектите си за Национална програма за младежта

Вашата организация може да кандидатства по новата НПМ 2021-2025 г. Имате възможност да изпратите проектно предложение до ММС в срок до 27 септември 2021 г.

Предложенията ви трябва да са съобразени с една от пет тематични области:

  1. Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности
  2. Екология и опазване на околната среда
  3. Свободно време, творчество и култура
  4. Насърчаване на здравословен начин на живот
  5. Толерантност и европейска принадлежност

Имате право само на ЕДНО предложение.

Срокът за подаване е 27 септември в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75. 

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 28.09.2021 година, независимо от това дали датата на която са подадени е в срока на кандидатстване. За преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще важи датата на получаване в ММС, а не датата на която е изпратено.

Тук можете да се запознаете с НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ако все още не сте го направили. 

ВАЖНО: Преди да изпратите своите документи е необходимо да се запознаете с указанията

Всички необходими документи може да откриете на следната страница в сайта на ММС.