Какво предизвикателство отправи Клас 1 на НМА

Първият Клас на Национална младежка академия впусна участниците си в едно ново приключение и отправи специална мисия за тях. Преди началото на Клас 2 “академците” имаха задачата да осъществят гражданска инициатива на тема, която е важна за тях и общността, в която живеят.

Участниците се групираха в 25 отбора като идеята на всеки обръщаше внимание на различна сфера от обществото. Проектните идеи бяха тясно свързани тези четири категории:

 

  1. Училищна среда: Проблема с тормоза в училище и нуждата от подобряване на менталното здраве сред младежите, липсата на качествено образование по предметите свързани с природните науки и гражданското образование
  2. Спорт и култура: Липсата на творчески и спортни събития за млади хора
  3. Гражданско и младежко участие: Липсата на информация за младежки инициативи и младежко включване в училищата, неинформираността сред младежите относно ползите от менторството, липсата на младежки пространства, ниската избирателна активност и гражданска култура сред младите гласоподаватели
  4. Инфраструктура: Липсата на училищен транспорт и велоалеи в някои населени места, замърсяването на градски и паркови площи, както и наличието на опасни съоръжения, пътища и подлези

В изпълнението на своите проекти, академците организираха информационни кампании, провеждане на проучвания сред младите хора, семинари, презентации в училищата, конференции, менторски срещи, граждански кампании, подписки и петиции.
Всичко това те проведоха в краткия период от 1 месец преди 2-рия клас.

Клас 2 на НМА е след броени дни и носи със себе си куп нови предизвикателства за нашите активни участници.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.