Локална среща “Промяната започва с теб” в Пловдив и Пазарджик

Като част от проекта „25-те процента“ локалните срещи под надслов „Промяната започва с теб в“ целят да ангажират младите в разговорите за бъдещето и да чуят младежката гледна точка за развитието на Европа и на конкретния град.

Младежите в Пловдив и Пазарджик взеха активно участие в събитията и представиха не само интересни, но и важни идеи.

Всяка среща беше разделена на два тематични панела – Промяната в Европа и Промяната на местно ниво. В първата част участниците дадоха своите предложения за бъдещото развитие на Европейския съюз под формата на идеи в платформата 25-те процента, а във втората разработиха и представиха идеи и за развитието на своя град пред поканените представители на местната власт.

За провеждането на събитията отговаряха Тихомира Нанева и Павел Денков, старши и младши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум и ръководител на проекта.

Пловдив - 15 октомври

С младите от Града на тепетата се срещнахме в Младежки център – Пловдив. Въпреки дъждовното време в събитието участваха много местни ученици, студенти и работещи младежи.

Младите представиха разнообразни идеи за развитието на града – повече културни събития, адекватна спортна инфраструктура, борба с дискриминацията в училище, повишаване информираността на завършващите ученици за живота след училище, създаването на нови младежки пространства.

За откриването на срещата присъства г-н Георги Титюков, зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ към Община Пловдив. Г-н Титюков нямаше възможност да остане до края на събитието, но пожела да разгледа младежките идеи за развитието на града. Национален младежки форум пое ангажимент да изпрати предложенията до заместник-кмета и общинската администрация.

В дните преди събитието Радио Пловдив покани нашия екип за интервю. Йоан Стоянов, доброволец в Секретариата на НМФ, разказа за срещата и проекта в предаването „Вход свободен“.

Пазарджик - 16 октомври

На следващия ден се отправихме към Пазарджик. В Изложбената зала към Театър „Константин Величков“ се събрахме заедно с младежи от Съвета за младежка политика.

Участниците споделиха за добрата си комуникация с общината при решаването на проблемите на местно ниво. В рамките на срещата се разгледа необходимостта от по-добър транспорт в града и околностите, по-ефективно сметосъбиране и рециклиране, както и намаляването на броя бездомни кучета в града.

Като представител на местната власт участва Александър Иванов – председателят на Съвета за младежка политика, тъй като СМП действа като консултативен орган на общината по въпросите за младежта. Г-н Иванов пое ангажимента да представи идеите пред местните властимащи.

Екипът на Национален младежки форум искрено благодари на всички участници за споделените и разработени идеи и на всички партньори за подкрепата в организацията.

За нас е изключително важно младите хора като теб да бъдат част от разговорите за бъдещето, защото…

Промяната започва с теб!