Младежи от Велико Търново и Свищов се запознаха с Диалога на ЕС

На 18 и 19 януари младежите от Велико Търново и Свищов се запознаха с това какво е Диалога на ЕС. На консултациите присъстваха хора от ученическия общински съвет и студентския съвет към Великотърновския университет.

Диалога на ЕС по въпросите младежта е един от най-големите процеси, който обединява и събира мнението на младите хора от различни държави.

В рамките на консултацията младежите обсъждаха:

  • Що е то младеж?
  • Какви са рисковете пред качественото младежко включване

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.