Младежите от Самоков участваха на консултация в рамките на 10-тия цикъл на Диалога на ЕС

На 23 януари в Хъб-а, гр. Самоков се проведе още една консултация в рамките на 10-тия Цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта.

Събитието беше организирано в партньорство с Фондация SEED и успя да събере 20 активни младежи, които обсъдиха различните предизвикателства, които срещат в ежедневието си – от недоверието на възрастните до липсата на мотивация и активност в училище.

Участниците се разделиха в екипи, които разработиха идеи за адресирането на два от поставените проблеми – големия брой бездомни животни в града и липсата на извънкласни дейности, които да сближават учениците.

Консултацията приключи с покана към участниците да развият своите идеи и да търсят повече информация и обучения за темите, които ги интересуват. 

Сърдечно благодарим на нашите приятели от Фондация SEED за подкрепата!