Младите хора от Стара Загора се учат как да използват гласа си в обучението “Гласът ми: Първа стъпка към участие”

В дните 17-ти и 18-ти май в Международен младежки център Стара Загора се проведе обучението “Гласът ми: Първа стъпка към участие”. Инициативата имаше за цел да ангажира младите хора от региона и да ги запознае с Европейския съюз (ЕС) – неговата структура, функции и ценности.

Обучението започна с опознавателни игри, след което участниците отговориха на въпроси, свързани с ЕС. Научиха за това как и с кои договори е създаден съюза къде е неговото седалище и  къде се намират и как работят институциите му му. 

Втората част бе посветена на темата за процеса на гласуване и неговата важност. Младите хора дискутираха защо е важно да се ангажират в демократични процеси и как да използват гласа си, за да бъдат чути.

След това участниците се включиха в игри, свързани с опознаването на ценностите на ЕС, неговите свободи и институции. Те имаха задачата да се запознаят с тях и да ги представят по различни начини.

Обучението включваше и практически упражнения, които помогнаха на младите хора да развият знанията, уменията и компетенциите си за участие в демократичния живот на местно и регионално ниво. Те се учиха как да комуникират ефективно и да представят посланията си, свързани с европейските избори.

В рамките на обучението бяха разгледани и техники за водене на кампании. Младите хора получиха насоки как да планират и провеждат успешни кампании, за да защитят своите идеи и каузи.

“Гласът ми: Първа стъпка към участие” е ценна инициатива, която дава възможност на младите хора да се запознаят с ЕС и да развият уменията си за участие в демократичния процес. Обучението е важна стъпка за изграждане на активни и информирани граждани, които да допринасят за по-доброто бъдеще на България и Европа. В края на обучението всеки участник влезе в ролята на посланик на европейските избори като се впусна в обиколка на Стара Загора и разговаря с местни жители за участието в изборите.

Обучението се реализира с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и Младежкия център в Стара Загора.