Младежките съвети от Европа: България и Румъния принаделжат към Шенген

Младежките съвети, членове на Европейски младежки форум от Литва, Португалия, Румъния и България, входираха своята позиция по време на събрание в Брюксел. Позицията е по повод ветото на Австрия и Нидерландия за приобщаването на България и Румъния в Шенген.

 

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Шенгенското пространство, едно от най-значимите постижения на Европейския съюз, революционализира движението на хората в региона, като елиминира вътрешния граничен контрол и прави по-лесно за хората за работят, учат и изживяват различни култури в Европейския съюз. Шенгенското пространство се е доказало като основен елемент в процеса на европейската интеграция, който трябва да бъде защитаван и разширяван, за да подсигури продължаващ просперитет и чувство за единство в Европейския съюз.

На 8 декември 2022, Европейският съвет обмисляше възможността да позволи на България, Хърватска и Румъния да се присъединят към Шенген. Хърватска с пълно мнозинство беше приета, но на кандидатурите на България и Румъния беше наложено вето от правителствата на Австрия и Кралство Нидерландия.

България и Румъния, в продължение на години, се стремят да покрият предварително определените необходими критерии в опит да влязат в Шенгенското пространство. В момента на изпълнение на критериите, отговорът на Европейския съвет беше да им откаже полагащото им се по право място в Шенген на база наложеното вето за присъединяване от две държави членки.

Взимайки предвид факта, че двете държави са изпълнили необходимите критерии, решението да се спре присъединяването им има тежко въздействие на самите държави и мобилността като цяло, по-конкретно на младите хора. Считат се за оправдани и разумни очаквания населението на България и Румъния да бъде включено като част от Шенген след десет години чакане и неуморна работа двете държави най-сетне да отговарят на условията да бъдат част от Съгласието за Шенген, като покриват всеки критерий за членство в Шенген, само за да бъдат възпряни без честни и обективни причини. Вярваме, че това създава негативен прецедент, където може да има дискриминация, както и негативен ефект срещу държава членка само поради политически решения, вместо да се подсигури практическото спазване и поддържане на ценностите на Европейския съюз.

По-конкретно, бихме искали да привлечем внимание към демография, която често няма достатъчно представителност и не е вземана предвид в дебата, касаещ влизането в Шенген на нова държава членка: младежта в афектираните държави. Негативните последствия на статуквото се разпростират в множество слоеве в живота на младите европейци, имайки дългосрочно влияние на тяхното благополучие и възможности. Ограничената мобилност на младите хора, произтичаща от това решение, е основният негативен ефект. То продължава да лишава младите от качествени образователни, професионални и културни изживявания и може да има значимо влияние на техния бъдещ просперитет и качество на живот. Това решение повлиява и множество други страни, като мобилни работещи младежи, туристи и публични администратори, които разчитат на принципа на свободно движение в Европейския съюз, едно от четирите свободи и основи на Съюза. Имайки предвид настоящите условия, младите хора на тези две държави няма да могат да добият достъп до същите права като други млади хора от други държави членки, които вече са част от Шенген. В допълнение, бюрократичните пречки и разходи служат за възпиране на участието на младите хора в инициативите и програмите на Европейския съюз, както и имат деградивно въздействие на икономиката на държавите членки и оперирането на вътрешния пазар на Европейския съюз.

Блокирането на Българската и Румънската кандидатура изпраща изключително опасно и негативно съобщения към правителствата и по-важно от това, гражданите и жителите на тези държави, а именно: една държава може да изпълни необходимите критерии или цели и независимо от това да бъде игнорирана и да не получава пропорционално и адекватно третиране. Това може да доведе до увеличаване на евроскептичните тенденции, подкопаващи кредабилитета на Европейския Съюз и еродирането на доверието от страна на младите граждани в Европейските институции. Освен това, може да разколебае други държави от преследването на Европейска интеграция, застрашавайки стабилитета и уединеността на региона. По-конкретно, бихме искали да подчертаем, че този тип решения тежат на раменете на младите и служат за обезкуражаване на техния активизъм и активно участие в гражданско общество. 

Организациите членове на Европейски младежи форум, в частност Национални младежки съвети и международни младежки организации изразяват своята подкрепа към гражданското общество, младите хора и младежките организации от България и Румъния, както и към всеки друг част от техния път към Шенгенското пространство и призовават : 

  • Съвета по правосъдие и вътрешни работи към Съвета на Европейския съюз да предприеме всички необходими мерки за приемането на решение относно окончателното завършване на присъединяването на България и Румъния към Шенген. 
  • Бъдещото трио председателстващи Съвета на Европейския съюз страни, състоящо се от Испания, Белгия и Унгария да подкрепи присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство като приоритизира въпроса в рамките на своите председателства и осигури пространство за адекватен дебат. 
  • Държавите членки да инициират широка дискусия и консултация за да бъде обсъдено как механизмите за вземане на решения по отношение на Шенгенското пространство могат да бъдат подобрени в близкото бъдеще, базирани на основните ценности на Европейския съюз и фокусирани върху важността да бъдат покрити определени критерии и ясно дефинирани процедури.