Национален млaдежки форум събира кандидати за своите Работни групи

Реализирането и развитието на пламенния младежки потенциал, изисква усилия и екипна работа, а въвличането на мотивирани млади хора в иновативна и креативна среда, генерира условия за постигането на тази цел.

От Национален младежки форум обявихме набирането на кандидати за своите нови работни групи, които целят да подбрят живота и да разширят възможностите на този така важен демографски сегмент в България. 

Работните групи, които от НМФ създадоха са:

  • Младежко включване и овластяване
  • Обществено здраве
  • Младежка работа
  • Силни младежки организации
  • Международно сътрудничество

Можеш да кандидатстваш за участие в група, близка до интересите и ценностите ти.

Срокът за подаване на кандидатури е 28.03.2022

Научи повече за мисията на всяка работна група, като последваш линка към сайта на НМФ: https://nmf.bg/rabotni-grupi-2022/