Национален младежки форум представи “Наръчник за местна младежка политика”

На 10-ти февруари се състоя официалното представяне на “Наръчник за местна младежка политика”  Събитието събра над 50 заинтересовани младежи в Министерството на младежта и спорта. Авторите, д-р Лилия Еленкова и Стефан Георгиев, подкрепени от младежките изследователи – Христо Радославов и Йоан Стоянов, разказаха за проучването, с което описаха в числа състоянието на малдежката политика в България.

Целта на наръчника е да вдъхнови и засили диалога между общините/институциите и младите граждани, чрез двустранни консултации в учредени и установени структури и стратегии като: 

-Консултативен младежки съвет

-Актуални местни младежки стратегии

-Отделен годишен бюджет за младежки дейности

-Където е възможно, изграждане на младежки център за провеждане на част от тези дейности

В хода на дискусията дадохме пример с казуса за младежкото участие във Варна. Неговият пик и спад в следствие на неприемственост на младежките политики. 

В дискусия се коментираха стъпките, които са необходими, за да се получи реформа на местно ниво.

Председателят на Национален младежки форум – Мирослав Цеков откри събитието поставяйки необходимостта от провеждането на подобно проучване и изпълнението на последвалите дейности. 

“На въпроса, кой ще го ползва {Наръчника}, отговорът е всеки, който иска да направи нещо значимо на местно ниво. Не е строго насочено към общини, не е строго насочено към младежи. Приложимостта му е универсална.”, обясни в началото Мирослав.

 

“Наръчникът неслучайно е разделен на две части. Насръчаваме младите хора и общините, да сверяват чрез проучвания, състоянието на местно ниво. От друга страна насърчаваме млади хора да разберат как да искат неща от кмета, директора на училището.”, сподели Йоан

“Това е двустранен процес, който от една страна стимулира борбата за по-добрите условия в общините, но и борбата срещу апатията у младежите, чиято е необхдоимостта да се възползват от тези условия.”, напомни Христо. 

Наръчникът и съдържащите се в него проучване, казуси и приложения са достъпни в Народната библиотека, както и в дигитален вариант тук.