Национален младежки форум представи наръчника за местна младежка политика

Национален младежки форум представи наръчника за местна младежка политика,  който бе изработен в рамките на проекта „Диалог на ЕС“ по въпросите за младежта и резултат от работата на Националната работна група за проекта.

На 10 януари се проведе обществения съвет по въпросите за младежта. В качеството си на организации-членове на съвета присъстваха Първан Симеонов и Яница Петкова от Gallup International, а от Национален младежки форум участие взеха Мирослав Цеков, Адела Бозмарова, Йоан Стоянов и Христо Радославов. На 11.01.2023 г. в сградата на Министерството на младежта и спорта се проведе заседание на Националния консултативен съвет за младежта, в който участие взеха заместник-министри, Държавната агенция за закрила на детето, Национален младежки форум.

В рамките на двата съвета, Gallup International представиха резултати от проведено Национално представително количествено проучване сред младежи на възраст 15-29 години: навици на консумация на храни и други продукти, NEETs проблематика, младежки организации. 

Други акценти от двата съвета:

От Обществения съвет:

По предложение на НМФ бе представена Европейската харта за младите и демокрацията, както и се обсъждаха правилата за избор на нов състав на съвета

От заседанието на консултативния съвет:

Беше представена информация за процедурата по изграждане на младежки центрове по Плана за възстановяване и устойчивост.

Консултативния съвет заседава за първи път от декември 2020 г., като мнозина от участниците изразиха мнението, че съвета е ключов елемент за пълноценната координация на младежката политика и следва заседанията му да се провеждат по-често. Сходна заявка дадоха и от ММС.