НМФ взе участие в Дни на неформалното образование

Национален младежки форум взе участие в Дни на неформалното образование, с мобилна визита – посещение на студенти по социални науки и студенти по специалност неформално образование.

На 14-ти октомври се състоя конференция „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи пред неформалното образование в България“, съпътствана от други събития през цялата седмица. Тя е съвместна инициатива на 11 партньорски организации, а нейни домакини са Факултетът по педагогика на Софийския университет, „Ваканция М – образователен туризъм за деца“ и детските образователни центрове „Smarty Universe“ – Варна.

В събитието взеха участие над 50 представители на министерства, агенции, читалища, сдружения, младежки организации, центрове за подкрепа на личностното развитие, които споделят своя опит за справяне с кризисни ситуации в сектора на допълнителни образователни дейности и услуги.

Адела Бозмарова – заместник-председател на организацията, бе панелист в панел „Неформално образование и младежка работа” – две теми, които са ключови и приоритетни за организацията. 

Адела постави акцент в своето изказване на призмата на младежките организации, какви са предизвикателствата пред тях и какви перспективи виждат в средата занапред.

Тя споделя колко е важна ролята на младежките организации. Нужно е да се засили сътрудничеството между гражданския сектор и различните институции. Младежките организации биха могли да бъдат припознати като основен доставчик, а също и като основен партньор в разработването на стандарти за качество на неформалното образование и младежката работа.