Новият борд на НМФ за 2021-2023

На 11 и 12 декември се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум. На него присъстваха 20 организации членове, гости, алумнита и приятели на общността.

В дневния ред на събранието бяха включени отчетни дейнсоти на предходния мандат, както и избори за нов председател, заместник-председатели, управителен съвет и контролна комисия. 

Преди да се премине към тази част от програмата, общността на НМФ показа своята признателност към оттеглящия се председател Симона Димитрова. Тя допринесе за съхраняването на форума в условията на пандемия.

Мирослав Цеков бе избран за председател с пълно мнозинство от присъстващите организации членове. Негови заместници ще бъдат  Атанас Радев и Адела Бозмарова, която поема своя втори мандат на тази позиция.

След като на Общото събрание през октомври бяха освободени представители на Управителен съвет и Контролна комисия, дойде време да бъдат гласувани нови такива.

Управителен съвет, запълни седем празни места.


1. Антония Папазчева, номинирана от Асоциация за подпомагане на академичната общност
2. Стефани Грозданова, номинирана от Дружество за ООН в България
3. Евгени Филипов, номиниран от Младежко Обединение в БСП
4. Любомир Дренски, номиниран то Youth Forum 21st Century/ Младежки форум 21 век
5. Катерина Русева, номинирана от Студентски съвет при ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
6. Гергана Геранова, номинирана от САИМО
7. Ралица Димитрова, номинирана от Ритъм Варна


Контролна комисия попълни три места:

1. Найден Рашков, номиниран от AIESEC in Bulgaria
2. Борис Забунов, номиниран от Студентски съвет при Технически университет – София
3. Гергана Тодорова, номинирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ

Вярваме, че гласуваното доверие е оправдано по много показатели за всеки от тези представители на НМФ. Пожелаваме им успех в предстоящия мандат.