Национален младежки форум с нов УС 2020-2022г.

Отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум 30.11.2019г. – 01.12.2019г. 

  • Отчет на Управителен съвет за 2018 и 2019 година

  • Освобождаване на Управителен съвет за мандат 2018-2019г.

  • Избор на нов Управителен съвет – 2020-2022

Отчет на Управителен съвет за 2018 и 2019 година

Беше представена дейността на организацията за изминалите 6 месецa, както и основни акценти от мандат 2018-2019г. През този период са проведени някои от традиционните събития от календара на НМФ като Националната младежка академия и обученията по проекта за Диалога на ЕС по въпросите на младежта. Заедно с партньорски организации и представители на местните власти бяха проведени голям брой срещи на различни места в България, като някои от тях са Националната среща “Digit ON/OFF”, срещите в Разград, Велико Търново и Община Марица. Също така Национален младежки форум е част от Обществения съвет към ММС, участва в КВНОЖГ и Съвета за развитие на гражданското общество. 

Отбелязана беше и работата по международни проекти съвместно с партньорски организации, както и собствени проекти на НМФ.

Освобождаване на Управителен съвет за мандат 2018-2019г.

При освобождаването на Управителния съвет, всеки член благодари на организациите членове, които са били част от всичко случващо се през изминалия мандат и позитивните резултати са налице. Управителният съвет отличи с плакет Илина Мутафчиева и благодари за търпението, постигнатите резултати и упоритостта. 

 

Благодарим на членовете на Управителния съвет за времето и отдадеността, с която работиха, за да изпълнят мисията на Национален младежки форум.  

Илина Мутафчиева – Председател 

Найден Рашков – Заместник – председател

Райчо Райчев – Заместник – председател

Никол Първанова

Емануела Христова 

Тихомира Нанева

Симона Димитрова

Владимир Василев

Мина Кутева

Станислав Морфов

Катрин Станчева

Иванина Янкова 

Георги Зографов

Избор на нов Управителен съвет 2020 - 2022г.

Председател
Симона Димитрова представи своята визия пред организациите-членове и делегатите имаха възможност да зададат своите въпроси към нея. Съответният кандидат беше избран с пълно мнозинство 19 гласа от 19 присъстващи организации с право на глас.

Заместник – председатели 
Получени бяха кандидатурите на Адела Бозмарова, Никол Първанова и Розалина Недкова. Всеки един от кандидатите имаше възможността да представи своята визия и мотивация да бъде Заместник – председател на Национален младежки форум. Присъстващите на събранието зададоха доста интересни и провокиращи въпроси към кандидатите, които да им помогнат да направят избора си. След отварянето на процедурата по гласуване и преброяването на гласовете за Заместник – председатели на Национален младежки форум бяха избрани Розалина Недкова и Адела Бозмарова-Петрова.

Управителен съвет 

След гласуване бяха избрани следните членове на УС: 

Васил Ванчев от Асоциацията на студентите-медици в България

Габриела Томова от AIESEC

Гергана Тодорова от Асоциация за подпомагане на академичната общност

Евгения Петкова от Младежко обединение на БСП

Иван Алексиев от Младежки форум 21 век

Стефан Павлов като представител на МК на ВМРО

Тихомира Нанева, издигната от НЧ „Бъдеще сега“

Христина Атанасова като представител на Консорциум „Ритъм“- Варна.

Контролна комисия 

Избрана беше и тричленна Контролна комисия – Радина Йорданова от Българска фармацевтична студентска асоциация, Павел Денков, представител на Организацията за научно и практическо развитие на студентите и Станислав Морфов, издигнат от Студентски съвет на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”. И тримата кандидати изтъкнаха в представянето си като ключова ефективната работа на контролния орган на НМФ.

Пожелаваме успех на новото ръководство на организацията и воля за пълноценно младежко участие!