Общо събрание на Национален младежки форум (декември 2022 г.)

На 17-18 декември в сградата на Съюз на Транспортните Синдикати в България се проведе Общото събрание на Национален младежки форум (НМФ). Събранието се проведе с присъствието на организациите членове на НМФ.

17-ти декември (Ден 1)

В дневния ред се коментираха:
1. Годишния финансов отчет, отчет за дейността на Управителния съвет и Контролната комисия
2. Обсъждане на проект на бюджет и работен план за 2023 г.
3. Работилници по приоритетите на организацията
4. Изслушване на нови кандидати
5. Дискусия за устава

18-ти декември (Ден 2)

1. Приехме важни промени в Устава на НМФ.
2. Семейството ни придоби нови членове.
– Erasmus Student Network Bulgaria направи нова стъпка, преминавайки от асоцииран към пълноправен член.
– Европейско Младежко Движение – България/ JEF Bulgaria и Фондация “Развитие и Интеграция” пък са новопостъпилите организации членове на нашата мрежа.
3. Представихме нов координаторски екип на Звено обучители.
– Припомнихме за ползите от събития с обучителна стойност ЗА и С нашите младежи организации.

Посрещаме Коледа с може би най-големия подарък – ЗАЕДНО СМЕ с нашата вярна и любима общност. Изпращаме 2022 г. с благодарност, посрещаме 2023 г. със самочувствие!