ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

BG02-005-24012023

ДО: 

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С КОПИЕ ДО:

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЦОНЧО ГАНЕВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет на Република България, от името на своите организации, настоява 48-то Народно събрание да разгледа и приеме Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. в оставащите дни на своята работа. 

През декември 2021 г., непосредствено след внасянето на проекта на стратегия от Министерски съвет, Национален младежки форум изпрати апел към Вас и председателите на парламентарните комисии, в които е разпределен документът с искане за незабавното разглеждане на проекта. Оттогава стратегията бе обсъдена и приета от Комисията по въпросите на Европейския съюз (15 декември 2022 г.), Комисията по образованието и науката (21 декември 2022 г.) и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта (4 януари 2023 г.). Последните две, с оглед на характера на 

младежката политика, се явяват в известна смисъл водещи, макар и ПОДНС да не предвижда определяне на водеща комисия при разглеждане на проект на решение. 

Предвид гореизложеното, настояваме в оставащите дни на работа 48-то Народно събрание да разгледа проекта на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. в пленарна зала. Ако Стратегията не бъде приета, ще станем свидетели на 3-та поредна нулева година за младежката политика, поради фактическата невъзможност ресорните институции да изпълнят разпоредбите на чл. 6 от Закона за младежта, който изисква Министерски съвет да приеме годишен план за изпълнение на Националната стратегия за младежта, а в края на годината да изготви и отчет за неговото изпълнение. Това ще понижи прозрачността, устойчивостта и координацията при изпълнението на държавната политика за младежта и в този смисъл нейната цялостна ефективност.

Апелираме да не позволявате 2023 г. да се превръща в поредна година на пропуснати възможности за младите хора в Република България. 

24.01.2023 г.

гр. София

С уважение,
Мирослав Цеков, 
Председател на Национален младежки форум