Повече от 100 граждански организации призоваха кандидатите за европейски парламент да работят за развитие на гражданското общество

Повече от 100 граждански организации, членове на мрежите на Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум излязоха с Манифест “В ритъма на гражданското общество”, в който посочват исканията си в дългосрочен план, за начините, по които членовете на Европейския парламент се очаква да насърчават ролята на гражданското общество в процесите на вземане на решения и справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени.

Основните искания в краткосрочен план, зад които застава Манифестът са кандидатите за членове на Европейския парламент и бъдещите представители на Европейския парламент:

  1. Да се ангажират и да бъдат проактивни в осъществяването на редовен и конструктивен диалог с гражданските организации. 
  2. Да се ангажират с осъществяването веднъж годишно на среща с граждански организации на национално ниво, на която да информират какъв е напредъкът в усилията им по темите, касаещи гражданското общество на европейско ниво и да търсят обратна връзка от гражданските организации. 
  3. Да участват и подкрепят срещи, дискусии, инициативи и кампании по покана на гражданските организации, като акт на подкрепа и отговорност към гражданското общество.   
  4. Да поемат публично ангажимента за изпълнението на исканията в Манифеста.

Гражданските организации призовават бъдещите представители на Република България в Европейския парламент и техните европейски политически семейства и групи да превърнат гражданското участие и развитието на гражданското общество в централни теми на европейските избори през 2024 г. и призовават бъдещия Европейски парламент и Европейска комисия да предприемат конкретни стъпки през следващите пет години за по-добро разпознаване, защита и ангажиране на гражданското общество на всички нива.

Манифестът е създаден по време на Национална среща “В ритъма на гражданското общество”, организирана от Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум в периода 18-20 април в София.

С целия Манифест можете да се запознаете тук.