“Наръчник за местна младежка политика” бе представен във Варна

Национален младежки форум (НМФ) организира първото изнесено представяне на “Наръчник за местна младежка политика” с подкрепата на Община Варна. Наръчникът е инструмент, чрез който младите хора и местната власт да се срещнем по средата. Събитието се проведе на 06.03 в Зала “Варна” в сградата на общината.

Атанас Г. Радев, заместник-председател на НМФ, и Пламена Маринова, заместник-кмет на Община Варна, откриха събитието.

В първата част Йоан Стоянов, един от доброволците, подкрепили авторите, направи презентация за проучването и основните акценти от страниците на наръчника. Обърна се внимание и на “Случаят Варна” – частта, която показва развитието на местния консултативен младежки съвет.

Впоследствие имаше кратка дискусия с участниците – млади хора, експерти в отдел “Младежки дейности” и представител на Областна администрация – Варна.

Присъстващите се разделиха на работни групи, които трябваше да отговорят на въпроса “За какво ще използвам наръчника?” и да помислят за събития и кампании, които да се осъществят във връзка с местната политика за младежта. Особено много идеи се съставиха за кампании в града.

Екземпляри от наръчника ще бъдат изпратени във Варна скоро.

За момента “Наръчник за местна младежка политика” (Еленкова, Л.,. Георгиев, С., София 2022) може да бъде намерен на няколко места в София – Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, Национален студентски дом, както и в библиотеките на СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС.

Всеки може да достъпи до наръчника и онлайн по всяко време и напълно безплатно