Проведе се второто издание на Младежки форум “Дерзай смело”

На 21 октомври в Интер Експо Център София се проведе Младежки форум “Дерзай смело”. Събитието е организирано от Столичната организация на Български Червен Кръст и Български младежки червен кръст и се провежда вече за втора поредна година.

От страна на Национален младежки форум участие взе заместник-председателят Атанас Г. Радев, като подчерта необходимостта от консолидиране на младежкия гражданския сектор за усилия при изработването на рамката на Закона за доброволчеството и насърчаването му. 

Говорител беше и в няколко панела:

  • “Доброволчество и младежка активност” – с участието на Цвети Гарелова (Младежки делегат на ООН), Преслава Петранова (член на Изпълнителния съвет на НПСС) и Таксиархула Бенети (член на изпълнителния съвет на БМЧК)
  • Панел с акценти от програмите на НМФ, включващ традицията на НМА, юбилейното и издание, рекордния брой участници, Менторската програма за ученически съвети изграждане култура на участие от най-ранна възраст, партньорствата с общини и развитие на капацитета на КМС
  • Панелна дискусия – Младежко овластяване, гражданска активност и достъп до работа – с участието на Никол Хамбарлиева (делегат на Диалога на ЕС), Станимир Бояджиев (парламентарен секретар на МТСП) и Теодора Йовчева (младши експерт в дирекция “МП”)

В панелната дискусия стана ясно, че има много заинтересовани страни, институции и органи, които реализират мерки, целящи да обхванат младите хора. Събитието ясно подчерта необходимостта от координиране на действията в сферата на младежката политика.

Събитието е част от дейностите на проект “Дерзай смело!”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.