На тази страница ще откриете всички работни групи на Национален младежки форум, в които можете да се включите и да допринесете за развитието на младежкия сектор.

Важно: 
1. Работна група Обществено здраве вече не приема кандидати.
2. Кандидати, които не представляват организации членове на НМФ, могат да се включат само в отворените работни групи. 

Автобиография и мотивационно писмо се приемат на communications@nmf.bg

Работната група е ОТВОРЕНА за участие за всеки и се ръководи от Атанас Г. Радев, Гергана Геранова и Евгени Филипов.

Вече не приема участници.

В работната група могат да участват само представители от членуващите организации в НМФ. Ръководи се от Стефани Грoзданова, Антония Папазчева и Катерина Русева.

В работната група могат да участват само представители от членуващите организации в НМФ. Ръководи се от Гергана Геранова.

Работната група е ОТВОРЕНА за участие и се ръководи от Адела Бозмарова и Ралица Димитрова.