Работодатели, синдикати и институции обсъждаха правата на младите хора

На 12ти септември в Хотел Хемус се проведе първата конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”. Тя се осъществи под надслов “Неплатените стажове” и обсъди предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас по отношение на стажуването. На конференцията Национален младежки форум представи своя актуализиран Наръчник за правата на младите хора.

Събитието беше организирано в синхрон със стратегическия ни приоритет “Младежки права” и в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт България”. 

Участие взеха 50 души – Младежки и граждански организации: 

 • Мирослав Цеков (председател на НМФ), Любомир Дренски, Цветан Герасимов и Христо Радославов (НМФ)
 • Мария Петрова (Фридрих Еберт България)
 • Димитър Черкезов (ЕКП)
 • Андрееа Скриоштяну (Европейски младежки форум)

Представители на институции:

 • Таня Павлова и Теодора Йовчева (Министерство на младежта и спорта)
 • Генка Петрова-Ташкова (заместник-министър на образованието и науката), Наталия Митева, Мария Вълова и Мария Теодорова (МОН)
 • Деница Тенчева-Фока (Министерството на труда и социалната политика)
 • Иван Иванов и Диана Кътева (Агенцията по заетостта)
 • Офелия Кънева, Лора Любенова и експерти от ИСС (Икономически и социален съвет)

И представители на синдикати и работодателски организации:

 • Васил Тодоров (БТПП)
 • Антоанета Кацарова (БСК)
 • Християн Даскалов (ССИ)
 • Мария Петрова (Младежката мрежа на КТ “Подкрепа”)
 • Ралица Цветкова (Младежката мрежа към ФТР “Подкрепа”)
 • Алина Милушева (Младежкия комитет на СТСБ)
 • Иванина Янкова (КНСБ)

Като част от програмата младежките мрежи на европейските и националните организации на синдикатите споделиха добри практики в политиките за младежка заетост, представители на Европейския младежки форум разказаха за своя опит в темата за неплатените стажове, а работодателските организации презентираха добрите примери за стажантски програми в корпоративния сектор.

Конференцията цели да се превърне в ежегодна платформа за диалог и застъпничество на основните младежките права, описани подробно и в наръчника:

 • Жилище
 • Работа 
 • Свобода на сдружаване
 • Участие
 • Образование
 • Здраве
 • Защита от дискриминация