Стани организация член на Национален младежки форум

КОИ СМЕ НИЕ?

Национален младежки форум е сдружение, което обединява в себе си 44 младежки организации от цялата страна. Ние сме пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за качествени младежки политики. Ние сме Национален младежки съвет на България и желаем да разширим нашето семейство чрез Вас.

Защо твоята организация трябва да бъде член на НМФ?

  • За да открие нови възможности за своята работа
  • За да достигне до повече младежи на местно, регионално и национално ниво.
  • За да даде възможност за развитие и за изява на своите доброволци и членове, като участват в национални и международни събития.
  • За да се свърже с други младежки организации със сходна мисия и цели:
  • За да научава при провеждането на национални и международни събития и проекти.
  • За да получи силен сътрудник, с който да се застъпва пред институциите по отношение на политики, проекти и идеи.

Включи се в най-голямата младежка платформа в България и стани част от положителната промяна. Открий партньори и приятели в нашата мрежа и стани организация член на платформата. 

Нужни документи за кандидатстване:

За да станете организация член, трябва да подадете следните документи: 

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – мотивирана писмена молба в свободен стил.  Молбата се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице.

РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – копие на решение на върховния или управителния орган за кандидатстване за членство в Национален младежки форум;

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО – копия от документи, удостоверяващи спазването на критериите за членство по чл. 11 ал. 2 от устава на Национален младежки форум;

СЪГЛАСИЕ С ПРИНЦИПИТЕ – декларация, с която кандидатстващата организация приема и се задължава да спазва настоящия устав, целите и ценностите на Национален младежки форум.

Пакетът документи се изпраща до Национален младежки форум, на имейл адрес secretariat@nmf.bg

Срок за подаване на документи: 1.06