Участие в „Изложение на младежки организации“ в град Разград

В периода 25 – 26 ноември 2019 в град Разград се проведе „Изложение на младежките организации“, организирано от СНЦ „Фабрика детските мечти“. Изложението се реализира по проект „Лидери на новия век“ към Министерство на младежта и спорта и по програма за Националната стратегия за младежта. Целта на събитието бе да се съберат младежи от различни точки на страната, представящи младежките организации, в които членуват, за да обменят идеи, опит и да се осъществи сътрудничество за бъдещи съвместни инициативи.

Представителят на Национален младежки форум – Мирослав Цеков (Главен секретар)  представи дейността и събитията на организацията. Национален младежки форум успя да се допита до младежите от град Разград относно техните виждания за промени в бъдещето на града.

По време на втория ден от събитието се проведе дискусия „Среща с успели лидери“. Като успели лидери в различни сфери на обществения живот Гюнай Хюсмен – областен управител,  Мирослав Грънчаров – зам.-кмет на Разград, Милена Орешкова – директор на ОУ „И. С. Тургенев“, Джипо Джипов – общински съветник и управител на фирма „МАТ“ ООД и Павел Матеев – певец  и участник в телевизионния формат X FACTOR споделиха своите виждания за осъществяването на успешното лидерство. През отделеното време за въпроси бяха повдигнати въпросите за създаване на младежко пространство, Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

 

Национален младежки форум благодари за отправената покана и възможността за работа с активни младежи, които са готови да реализират промяната на местно ниво. 

Участието в събието по проект “Младежки диалог в България”, в подкрепа за Националната работна група по изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежка, изпълняван от Национален младежки форум и финансиран по програма Еразъм +.