Участието на НМФ в кръгла маса – “Работа за младите, младите на работа”

На 7 април, 2023 г. в хотел Хаят се проведе кръгла маса “Работа за младите, младите на работа”. Събитието беше по инициатива на ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов. В дискусията участваха служебният вицепремиер Атанас Пеканов, министрите Крум Зарков (Министерство на правосъдието) , Александър Пенов (Министерство наА образованието и науката) и Весела Лечева (Министерство на младежта и спорта), Даниел Парушев (НПСС), Ивайло Илиев (СКП), Мирослав Цеков (НМФ), Евелина Славкова (Тренд), представители на синдикалните и работодателски организации.

По време на дискусиите, Петър Витанов посочи, че 18% от малдежите между 15-30 г. не търсят образование или работа, а това е полемичен фактор пред иконическото развитие на страната. 

"Всеки ден, в който не вземаме мерки за преодоляване на това предизвикателство, подпомагаме бедността, социалното разслоение и социалното изключване на уязвимите групи. Имаме относително ниски стойности на безработица сред младите хора в България, но имаме доста повече неактивни и индиферентни млади хора отколкото са средните нива в Европа"
Петър Витанов

Председателят на НМФ, Мирослав Цеков пък наблегна върху това, че средствата, които държавата планира за младежки политики намаляват систематично в последните 10 години. От почти 260 млн. през 2011 г. до малко над 80 млн. лв през 2020 г. Сериозен сигнал е, че въпреки че 3/4 от всички средства планирани за младежки политики в последните 10 години отиват за политики свързани с младежката заетост по данни на тренд 88% от хората смятат, че трябва да има повече политики насочени към безработните младежи, а 86% че трябва да има конкретни политики, насочени към младите хора от групата NEET. 

С оглед на тези проблеми е необходима реформа:

 

Национален младежки форум предлага за преодоляването им обособяване на ресор "Младеж" в самостоятелно министерство, което да консолидира основните дирекции отговорни за политиките за младежта и да разшири капацитета за планиране и изпълнение.
Мирослав Цеков

Ивайло Илиев, председателстващ Студентски клуб на политолога цитира годишния доклад „Българската младеж 2018-2019“ на Фондация Фридрих Еберт има откроени следните тенденции:

  • ниско политическо участие
  • Ниска мотивация за политическа кариера
  • Нисък интерес към политиката (7% към 2019)Средното образование не подпомага политическата ангажираност – гражданското образование е слабо.

    Именно от тази възраст започва адекватното участие на младите в гражданския и политическия живот. На база изводите от това, главната причина за младежката неудовлетвореност според данните на изследването обаче идва не толкова от общото състояние на демокрацията, колкото от възможностите за младежко участие, за младежка консумация на демокрацията.

Министър Лечева описа младежкото участие като "кръвоносна система" на демокрацията

В своята презентация „Младежите в гражданското общество“ министърът на младежта и спорта, Весела Лечева постави акцент върху профила на младите хора в България, младежкото участие в гражданските процеси и дейността на Министерството на младежта и спорта при реализиране на политиката за ангажиране, овластяване и включване на младежите в обществените процеси. „Поддържаме постоянен диалог с младите хора по отношение на техните потребности, желания и перспективи. Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото за създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите, участието им в обществения и икономическия живот и приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво“, каза в експозето си министър Весела Лечева. Министър Лечева коментира, че младежкото участие представлява „кръвоносната система“ на демокрацията, цели активното участие на младите хора в гражданските процеси, гласуване, търсене на съгласие, сдружаване и включване на умения за формулиране на обществения интерес.