Volunteer Market се завръща

Volunteer Market се превърна в ежегодно събитие, в един своеобразен празник на доброволчеството в младежките организации. От Национален младежки форум заедно с Дружество за ООН, Фондация “Подобри” и Национална младежка карта сме длъжни да споделим този празник с младежи от активни общности и да вдъхновим тези, които са в търсене на такива.

На 22 март в Urban Point се събираме именно по този повод. Доброволците по Европейски корпус за солидарност към Секретариата на Национален младежки форум ще споделят за изминалите месеци, които посветиха на организацията и в която израстнаха с нови компетенции и умения.

Заедно с тях доброволците от Национална младежка карта, Фондация “Подобри” и Дружество за ООН ще споделят за техния път.

В програмата сме предвидили също: 

  • Прожекция на видеа на тема доброволчество
  • Викторина на тема доброволчество.
  • Мрежуване и още активности.

Проект “Младите и Европейската година на младежта” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност” Договор номер – 2021-2-BG-01-ESC51-VTJ-000044896