МАНИФЕСТ
В ритъма на гражданското общество
Европейски избори 2024 г.