Национална младежка академия

Национална младежка академия (НМА) е водещото младежко събитие, организирано от Национален младежки форум. В нея участват младежи от цялата страна с цел спомагане на тяхното личностно и професионално развитие. Академията е генератор на младежко гражданско участие и активизъм. НМА е едно НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ.

Академията се провежда в няколко класа, като всеки един е с различна мисия и тема за участниците.