Постоянна експертна комисия – Анализи и застъпничество