9-ти цикъл на “Диалог на ЕС по въпросите за младежта”

9-ти цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта – „Ангажирани заедно за устойчива и приобщаваща Европа“ по оперативна програма

Диалог на ЕС по въпросите за младежта”  

 

Период: 01.01.2022 – 30.06.2023

Целева група: Лица, вземащи решения, и млади хора, особено тези с по-малко възможности.

За проекта

Тематичната рамка на 9-ия цикъл на Диалог на ЕС по въпросите  за младежта е въз основа на младежка цел №3 “Приобщаващи общества” и младежка цел №10 “Устойчива зелена Европа”. Двете избрани Европейски младежки цели се стремят към „Постигане на общество, в което всички млади хора са екологично активни, образовани и способни да променят ежедневието си“ и „Разрешаване и осигуряване на включването на всички млади хора в обществото”. 

Устойчивото развитие и социалното включване вървят ръка за ръка и ако не дадем възможност и не гарантираме включването на всички млади хора в обществото, ние не може да постигнем общество, в което всички млади хора са екологично активни, образовани и способни да променят ежедневието си.

Цел на проекта

Целта е чрез множество консултации да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие с акцент върху околна среда, климат и приобщаване, които в следствие да влязат в общ политически документ.