Стани младежки инфлуенсър!

Кога? : 12-15.09.2019г. (клас 1)

Кой? : Младежи на възраст 16-29г.

Къде? : Клас 1 ще се проведе в Почивна база „Атия“

Срок за кандидатстване: 14.08.2019г. – 31.08.2019г.

Такса за участие: 79 лв. 

Критерии при оценка на кандидатите: 

  1. Представител на организация член на Национален младежки форум
  2. Представител на организация/институция партньор на Национален младежки форум
  3. Мотивация

Kaкво си представяш ти, когато чуеш младежки инфлуенсър?

Национална младежката академия е тук и търси най-мотивираните за промяна  млади хора в България, които са готови да предизвикат, не само себе си, но и хората в  общността, от която идват.

Според проучване “Българска младеж 2018/2019”, на фондация Фридрих Еберт,  „Простото почиване“ е избрано като дейност в свободното време от 96% от  българските младежи… Едва ли бихте искали да определите ежедневието си като  “просто”, а дейността си като “почиване”, нали?! На нас младите ни подхождат думи като ПРОМЯНА, АКТИВЕН, ДЕЙСТВИЕ, СВОБОДА, СОЦИАЛЕН… 

НМФ приветства всеки, който не желае да намира оправдания за всяко събитие в живота си. Академията е място за активизирне на млади хора в България, за работа с младежки общности на местно и национално ниво, организиране на събития и инициативи за тях, посредством личностно, социално и гражданско развитие.

В последните 6 издания на Академията участваха над 1000 младежи, представители на различни организации от цялата страна. Смело можем да кажем, че всеки един от тях вече се е реализирал като младежки работник, вдъхновяващ обучител или предприемач.

Национална младежка академия 2019 е разделена на три последователни нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването им като отговорна част от обществото. Всяко ниво е с продължителност 4 дни, като периодът на провеждането им е септември – ноември 2019.

Методиката на работа на Академията следва най-високите стандарти в сферата на неформалното обучение. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да донесат максимален ефект в работата и ефективното учене. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и споделянето на обща методология ни дава увереност в постигането на високи резултати.

Националната младежка академия е създадена с цел да развие теб компетенции, с които ще можеш да допринесеш за повишаване на ефективността на младежкия сектор на местно, регионално и национално ниво, а също така наученото от Академията ще ти да помогне при реализацията ти в обществото и пазара на труда.

0
Издания
0 +
Участници в академията

КЛАС 1 - Социални умения и личностно развитие

Първи клас е посветен на социалните умения и личностното развитие. По традиция, ще се проведе на брега на морето, в периода 29.08 – 1.09.2019г., в почивна база Атия.

Участниците ще бъдат разпределени на групи, с които ще работят професионални обучители. По време на Клас 1 ще разнищим темата за комуникацията – какво е нужно за да я има, какво спомага успешната комуникацията и как да бъде ползотворна тя. Като личности, част от социум, ще работим в екипи. 

Два важни аспекта ще бъдат поставени в центъра – решаването на конфликти – доста наболяла тема в нашето ежедневие, както и тази за лидерството – нужно ли е то и как да познаем добрия лидер? За да изпълним точките по-горе в максимална степен, разбира се, ще работим върху себеопознаване, силни и слаби страни и как да развиваме потенциала си.

Отзив от участници
Иван Иванов - сезон 2017
Ще излъжа , ако кажа , че печалбата не ми е била цел . Но в течение на обстоятелствата ,тази цел ме доведе до НМА. НМА преобърна всичко на 180 градуса . Образова ме , просветли ме , показа ми , че има един цял свят за , който аз не знаех . Разкри , че да трябва да дваш за да получаваш. НМА изгради в мен , мисия , цел , визия. Реално влязох в акедемията един с едни усещания, но след като завърших процеса беше оставил отпечатък върху мен , който не можех да пренебрегна . Скромно е да кажа , че НМА промени живота ми , на НМА дължа толкова много . НМА ми даде шанс , шанса да развия целия си неподозиран потенциал, да бъда човекът който съм . Благодаря!

Преди началото на Клас 2, организаторите ще селектират участниците за следващо ниво на база напредъка и демонстрирането на мотивация за продължаващо участие по време на ниво 1. Вярваме, че си от хората, които няма да отпаднат и ще продължат към второ ниво 😉

Клас 2 - Гражданска активност и младежка работа

Клас 2 е посветен на гражданската активност и младежката работа. Какво значи да си граждански активен? Какво е младежко участие и как мога да стана част от процеса на вземане на решения на местно и национално ниво – все въпроси, чиито отговори ще доведат до млади хора, отговорни за решенията в страната!

Ще научите повече за младежката работа, какви видове бива тя и какво можем да постигнем с тях (Open YW; Digital YW, Mobile YW, Detached/outreach YW, YW with volunteers).

Клас 3 - МЛАдежко лидерство

В рамките на клас 3 ще работим върху младежкото лидерство! Как да споделим наученото и да провокираме другите да бъдат инфлуенсъри в своята общност?

Но тук не само мотивацията е важнa – младежката работа има своята специфика и по време н Клас 3 ще вникнем именно в този процес. Ще засегнем въпросите с общността, как тя се сформира и поддържа. И може би най-интересния въпрос за всеки – този за промяната, как и защо променям себе си, средата си, а дори обществото!

Отзив от участници
Тония Пенчева - сезон 2017
Получих мотивация за работа, самоувереност и кураж, че всичко се постига с много труд и желание. Даде ми съмишленици, от които някои се доказаха и като добри приятели, на които дори мога да чуя гласа, когато ми напишат нещо.Осъзнах, че възрастта не е от значение, когато събеседниците искат успешна комуникация. Последно, но и не по важност разбрах, че няма значение дали имаш червена коса, носиш очила или си нисък, би получил помощта, от която имаш нужда.

Помогнете на 80 младежи да станат част от Национална младежка академия 2019.

ПОДКРЕПEТЕ КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА  ЧРЕЗ НАШИЯ PAYPAL БУТОН!