Набрано финансиране за 2019г.
Уеб дизайн 0%

Помогнете на 80 младежи да станат част от Национална младежка академия 2019.

ПОДКРЕПEТЕ КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В PLATFORMATA.BG ИЛИ ДАРEТЕ ЧРЕЗ PAYPAL БУТОНИТЕ В НАЧАЛОТО НАСТРАНИЦАТА.

Kaкво си представяш ти, когато чуеш младежки инфлуенсър?

Национална младежката академия е тук и търси най-мотивираните за промяна  млади хора в България, които са готови да предизвикат, не само себе си, но и хората в  общността, от която идват.

Според проучване “Българска младеж 2018/2019”, на фондация Фридрих Еберт,  „Простото почиване“ е избрано като дейност в свободното време от 96% от  българските младежи… Едва ли бихте искали да определите ежедневието си като  “просто”, а дейността си като “почиване”, нали?! На нас младите ни подхождат думи като ПРОМЯНА, АКТИВЕН, ДЕЙСТВИЕ, СВОБОДА, СОЦИАЛЕН… 

НМФ приветства всеки, който не желае да намира оправдания за всяко събитие в живота си. Академията е място за активизирне на млади хора в България, за работа с младежки общности на местно и национално ниво, организиране на събития и инициативи за тях, посредством личностно, социално и гражданско развитие.

В последните 6 издания на Академията участваха над 1000 младежи, представители на различни организации от цялата страна. Смело можем да кажем, че всеки един от тях вече се е реализирал като младежки работник, вдъхновяващ обучител или предприемач.

Национална младежка академия 2019 е разделена на три последователни нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването им като отговорна част от обществото. Всяко ниво е с продължителност 4 дни, като периодът на провеждането им е септември – ноември 2019.

Методиката на работа на Академията следва най-високите стандарти в сферата на неформалното обучение. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да донесат максимален ефект в работата и ефективното учене. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и споделянето на обща методология ни дава увереност в постигането на високи резултати.

Националната младежка академия е създадена с цел да развие теб компетенции, с които ще можеш да допринесеш за повишаване на ефективността на младежкия сектор на местно, регионално и национално ниво, а също така наученото от Академията ще ти да помогне при реализацията ти в обществото и пазара на труда.

0
Издания
0 +
Участници в академията

КЛАС 1 - Социални умения и личностно развитие

Първи клас е посветен на социалните умения и личностното развитие. По традиция, ще се проведе на брега на морето, в периода 29.08 – 1.09.2019г., в почивна база Атия.

Участниците ще бъдат разпределени на групи, с които ще работят професионални обучители. По време на Клас 1 ще разнищим темата за комуникацията – какво е нужно за да я има, какво спомага успешната комуникацията и как да бъде ползотворна тя. Като личности, част от социум, ще работим в екипи. 

Два важни аспекта ще бъдат поставени в центъра – решаването на конфликти – доста наболяла тема в нашето ежедневие, както и тази за лидерството – нужно ли е то и как да познаем добрия лидер? За да изпълним точките по-горе в максимална степен, разбира се, ще работим върху себеопознаване, силни и слаби страни и как да развиваме потенциала си.

Отзив от участници
Иван Иванов - сезон 2017
Ще излъжа , ако кажа , че печалбата не ми е била цел . Но в течение на обстоятелствата ,тази цел ме доведе до НМА. НМА преобърна всичко на 180 градуса . Образова ме , просветли ме , показа ми , че има един цял свят за , който аз не знаех . Разкри , че да трябва да дваш за да получаваш. НМА изгради в мен , мисия , цел , визия. Реално влязох в акедемията един с едни усещания, но след като завърших процеса беше оставил отпечатък върху мен , който не можех да пренебрегна . Скромно е да кажа , че НМА промени живота ми , на НМА дължа толкова много . НМА ми даде шанс , шанса да развия целия си неподозиран потенциал, да бъда човекът който съм . Благодаря!

Преди началото на Клас 2, организаторите ще селектират участниците за следващо ниво на база напредъка и демонстрирането на мотивация за продължаващо участие по време на ниво 1. Вярваме, че си от хората, които няма да отпаднат и ще продължат към второ ниво 😉

Клас 2 - Гражданска активност и младежка работа

Клас 2 е посветен на гражданската активност и младежката работа. Какво значи да си граждански активен? Какво е младежко участие и как мога да стана част от процеса на вземане на решения на местно и национално ниво – все въпроси, чиито отговори ще доведат до млади хора, отговорни за решенията в страната!

Ще научите повече за младежката работа, какви видове бива тя и какво можем да постигнем с тях (Open YW; Digital YW, Mobile YW, Detached/outreach YW, YW with volunteers).

Клас 3 - МЛАдежко лидерство

В рамките на клас 3 ще работим върху младежкото лидерство! Как да споделим наученото и да провокираме другите да бъдат инфлуенсъри в своята общност?

Но тук не само мотивацията е важнa – младежката работа има своята специфика и по време н Клас 3 ще вникнем именно в този процес. Ще засегнем въпросите с общността, как тя се сформира и поддържа. И може би най-интересния въпрос за всеки – този за промяната, как и защо променям себе си, средата си, а дори обществото!

Отзив от участници
Тония Пенчева - сезон 2017
Получих мотивация за работа, самоувереност и кураж, че всичко се постига с много труд и желание. Даде ми съмишленици, от които някои се доказаха и като добри приятели, на които дори мога да чуя гласа, когато ми напишат нещо.Осъзнах, че възрастта не е от значение, когато събеседниците искат успешна комуникация. Последно, но и не по важност разбрах, че няма значение дали имаш червена коса, носиш очила или си нисък, би получил помощта, от която имаш нужда.

Стани младежки инфлуенсър!