Национална обиколка – “Ние и Европа в Диалог”

От Национален младежки форум отново тръгваме на мисия из България. Този път ще се консултираме с вас, младите хора, в събития с разнообразен формат на фокус групи и дискусии по 9-ти цикъл на “Диалог на ЕС по въпросите за младежта”.