U-Report е глобална платформа на УНИЦЕФ, стартирала през 2011 г., а в България – през 2020. Tя дава възможност на децата и младите хора на възраст 14-29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси и по достъпен начин. U-Report залага на иновацията в използването на съвременните технологии: чрез обикновеното използване на популярния чат Viber регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях. Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на U-Report, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти и деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно.

Резултатите от всяко допитване, както и всяка предложена на потребителите информация, са достъпни публично на този сайт.

U-Report не събира личните данни на потребителите. Освен това участието е напълно безплатно и изцяло доброволно, и може да бъде прекратено по всяко време. Събираната информация е агрегирана по възраст, пол и населено място в реално време и се използва за привличане на вниманието към проблемите и важните теми на младите хора, така че институциите, политиците, работещи с деца и млади хора и обществото като цяло да ги включват във вземането на решения и да могат да отговарят по-добре на нуждите им.

U-Report се стреми да вдъхне увереност на децата и младите хора, че това, което те мислят, има значение, и че си заслужава то да бъде казано и взето предвид.

Национален младежки форум е част от Изпълнителния съвет на U-Report, в който влизат различни специални и млади хора, които решават какви допитвания и информация да предложат на U-Репортерите и какви нови събития да бъдат проведени.

Запознай се и с другите организации, които са част от Изпълнителния съвет!

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива мрежа от над 150 организации в България. За да постига това, организацията осъществява застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. 

Национален център за безопасен интернет

Националният центърът за безопасен интернет се координира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ и рекламна агенция ДеКони. Заедно те обработват сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни, предоставят консултиране по телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн, провеждат различни обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти и разработват различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.

Български младежки червен кръст

Българският младежки червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Дружество за ООН в България

Дружеството за ООН в България работи за сплотяване на българското общество в подкрепа на Организацията на обединените нации и разпознаване на ценностите, принципите и работата на ООН в България. ДООНБ работи в насока заздравяване на международния мир и сигурност, зачитане на правата на човека и изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН. ДООНБ е член на Световната федерация на асоциациите за ООН (WFUNA), Българската платформа за международно развитие и Национален младежки форум. Членове на ДООНБ са дипломати, преподаватели и младежи. Организацията работи с млади хора от 20 години с развитието на Национална мрежа от клубове за ООН в училище, активна Младежка секция, онлайн медията UNA News Bulgaria и програмата „Български младежки делегати към ООН“, която се реализира с подкрепата на МВнР.

Международна награда на херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург (или „Наградата“) е водеща международна младежка програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата

Фондация "Билитис"

Фондация „Билитис“ работи за премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България. Фондацията се застъпва за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани. На ниво общност, Билитис работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ. На ниво гражданско общество, работи за разпространение на ценностите на феминизма, на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите. От началото на 2018 г., Билитис работи активно с и за младежи посредством BraveLab – група за взаимопомощ, предоставяща защитено пространство на ЛГБТИ младежи в София.