Академия за младежко участие – край или ново начало

От 08.04 до 13.04 в почивна база Шумнатица, Боровец се проведе последното, трето обучение – “От проблем към действие”, част от Академия за младежко участие. В обучението взеха участие 40 младежи от Дупница, Правец, Ямбол, Ботевград, Кърджали, Дряново, Ивайловград, Казанлък, Пловдив, Свищов, Бургас, София и други населени места из страната.

Академията за младежко участие е организирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, в партньорство с Национален младежки форум. Състоя се в няколко етапа:

  1. Обучение “Моето място в  демокрацията”
  2. Практическа онлайн фаза
  3. Симулация на Народното събрание
  4. Практическа онлайн фаза
  5. Обучение “От проблем към действие”
  6. Последващи дейности 

Чрез тези мобилности, проектът създаде възможност за младежи от населени места, където не се предлага младежка работа, да се включат в дейности на живо, които по качествен и надграждащ начин да развият техните личностни, професионални и граждански компетентности. По време на обучението участниците имаха различни задачи и активности, водени от обучителите – Даниел Джинсов, Лета Панайотова и Розалина Недкова.

В клас две на АМУ – “Симулация на Народно събрание” участниците разписаха Декларацията на Първото Младежко Народно събрание, като представиха резултатите от нея и това къде и как е била разпространена от тях по различните населени места.

В заключителното обучение участниците имаха за цел да разпишат концепция за организиране на събитие на местно ниво, като се сформираха и общи инициативи из цялата страна.Там те ясно оформиха целите на инициативите си, формат, целеви групи и  крайни дати за изпълнение на задачите. 

В един от дните участниците имаха възможност да се срещнат с представител на местната власт, в лицето на Христо Божинов – заместник-кмет на Община Куклен. Пред него те представиха идеите си и получиха ценна обратна връзка и възможности за сътрудничество. След обратната връзка всички те изготвиха комуникационен план за техните събития, в който ясно обособиха отделните елементи по време на събитията им и каналите им за комуникация. Запознаха се с фондонабирането и видовете сътрудничество и финансиране.

По време на този клас, младежите имаха възможност да работят в екип, като трябваше да организират събития, в които участие да вземат всички. Бяха организирани викторина, футболен турнир и литературно четене. След организацията на тези активности всяка група си даде обратна връзка и обсъдиха това как е протекла работата им в екип, какво са могли да подобрят и какво са научили в процеса на организация.

Академията има за цел да повиши гражданската компетентност, знанията за демокрацията и функционирането на държавата,  повиши доверието и интереса им към основни институции на национално и местно ниво, повиши уменията за организиране на събития и инициативи свързани с нуждите и интересите на младите хора, да повиши  уменията за аргументирано отстояване на позиция, да повиши компетентностите в областта на цифровите технологии и медийната грамотност и да повиши заинтересоваността на институциите към младите хора.

Академците споделиха, че за по-голямата част от тях, това е първият им сблъсък с неформалното обучение, младежкия сектор и политически документи. Ето и по какъв път поеха някои от тях, благодарение на участието си в АМУ: Георги Данов – oбщински съветник Община Ботевград, Кристиян Ангелов – Председател на Национален ученически парламент, Магдалена Йовчева – Председател на  Младежки парламамент Ямбол, Никол Колева – заместник-председател на Младежки парламент Ямбол, Христо Малчев – член на работна група “Младежко включване и овластяване” към Национален младежки форум, Светлана Бачева – член на работна група”Младежко включване и овластяване” към Национален младежки форум, Гергана Станоева – секретар Външна комуникация в Национален младежки форум. Голяма част от академците взимат  и активно участие в ученическото самоуправление.

А ето какво споделиха участниците за академията:

“През тази една година открих за себе си, че мога да работя по 15 часа, в които водя дебати, с хора, с различни виждания и да работя с документи. Това ме научи на самодисциплина. Академията за младежко участие беше първият ми младежки проект и началото на живота ми като активен, млад гражданин.” – Любомир Колев, Kърджали, 16 г. 

“От Академията за младежко участие научих, че излизането извън зоната на комфорт е нещо много приятно. Определено по време на академията подобрих качествата си за публично говорене и знанията си за правните рамки.” – Цветомир Колев, Дряново, 16 г.

“По време на академията срещнах много нови хора, научих много за себе си и опитах нови неща.Благодарение на АМУ разбрах, че всъщност имам интерес към политика и това си пролича при писането на законопроектите.Тук разбрах, че съм на прав път.” – Катерина Николова, Дупница, 17 г. 

“АМУ съчета образователния процес, със социални активности. Освен да предостави възможнности и научаване на това как можеш да бъдеш полезен на обществото ти, помага да разбереш и нуждите си.” – Станислав Илиев, Бургас, 21г. 

С края на обучението “От проблем към действие”, академията не приключва.Това е началото, в което започва организирането на местни, младежки инициативи, от участниците, в сътрудничество един с друг и под менторството на обучителите – Даниел Джинсов, Лета Панайотова и Розалина Недкова.

Проектът се осъществява от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Национален младежки форум͕ като е финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия, администрирана от Център за развитие на човешките ресурси.

Фотограф: Цветомир Колев