Европейска младежка награда ,,Карл Велики”

 Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

 Европейското жури избира победителя измежду предложените от националните журита проекти, като наградата за първо място е 7500 евро.

 

Тазгодишната церемония се проведе на 24.05 в Аахен, Германия. Наградените проекти са:
 1-во място – „Orquestra Sem Fronteiras“ [EN: Orchest Without Borders] от Португалия, който насърчава трансграничното сътрудничество между Португалия и Испания чрез музиката на млади таланти, живеещи в двете страни, с цел смекчаване на социалните и културни неравенства.

  2-ро място  –  чешкият проект „Politika (nejen) pro mladé“ [EN: Politics (Not Only) for the Youth], който обединява млади политици от целия политически спектър, за да обсъждат политиката, демокрацията и правата на човека, стремейки се към информиранo и активнo младo гражданско общество.

  3-то място – немският проект „Ukrainian Vibes – European Public Sphere”, организиран от Democracy International. Проектът, който се проведе от април до октомври 2021 г., събра хора от 36 държави за виртуални дискусии относно демокрацията, развитието и европейската интеграция, като акцентира върху отношенията между ЕС и Украйна. Те публикуваха част от предложенията, генерирани на платформата COFOE.
 

България бе представена от Ахмед Куйтов чрез проекта Лятна академия “Перспективи” на Институт Перспективи – Свищов. Той има за цел да включи европейски студенти в живота на малките общности в България и да ги ангажира в образователни дейности, създавайки алтернативно пространство за социализация. Основан е на европейските ценности като равенство, солидарност, недискриминация и допринася за засилване чувството на принадлежност като част от един Съюз.

Националното жури се състоя от:

  • г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент (ЕНП);
  • г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент (С&Д);
  • г-жа Атидже Алиева-Вели, член на Европейския парламент (Обнови Европа);
  • г-н Андрей Слабаков, член на Европейския парламент (ЕКР);
  • г-н Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум – България.

Останалите участващи държави са Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Нидерландия.

От Национален младежки фоурм изразяваме своите благодарности към Бюрото на Европейския парламент в България за сътрудничеството.

 

Автор: Йоана Дончева