Локална среща “Промяната започва с теб” в Сливен, Ямбол и Бургас

Като част от проекта „25-те процента“ локалните срещи под надслов „Промяната започва с теб“ целят да ангажират младите в разговорите за бъдещето и да чуят младежката гледна точка за развитието на Европа и на конкретния град.

Младежите в Сливен, Ямбол и Бургас взеха активно участие в събитията и представиха не само интересни, но и важни идеи.

Всяка среща беше разделена на два тематични панела – Промяната в Европа и Промяната на местно ниво. В първата част участниците дадоха своите предложения за бъдещото развитие на Европейския съюз под формата на идеи в платформата 25-те процента, а във втората разработиха и представиха идеи и за развитието на своя град пред поканените представители на местната власт.

За провеждането на събитията отговаряха Райчо Райчев и Виктор Тенев, младши обучители към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум и ръководител на проекта.

Сливен – 20 август

За първата среща започнахме от Сливен с помощта на Младежки дом Сливен в лицето на Ралица Пашова. Събитието се проведе в зала „Май“, сградата на Община Сливен. 

 

По време на срещата младите хора споделиха своите нужди и намериха интересни начини за тяхното покриване. Сред предложените идеи бяха създаването на по-добра инфраструктура за младежки и спортни дейности, наречена от участниците „Младежки комплекс“, организирането на обучения за финансова грамотност сред местните младежи и изграждането на паркове за домашни любимци.

Представителят на общината г-жа Марияна Добрева, отдел  „Образование, култура и връзки с обществеността“ се запозна с идеите, за да може да ги отнесе пред вземащите решения в община Сливен.

Ямбол - 21 август

Следващата среща ни отведе в Ямболския безистен. С подкрепата на Община Ямбол в лицето на г-н Желязко Желязков, гл. експерт Дирекция КСМДТВО, ангажирахме местните младежи в разговорите за развитието в Европа и града. За откриване на събитието гост беше г-н Васил Александров, зам.-кмет на Община Ямбол. Той се обърна към младежите с убеждението, че именно те могат да инициират промяната в града, страната и Европа.

Участниците представиха разнообразни идеи за развитието на град Ямбол – обновяване на Младежки дом „Георги Братанов“, обособяване на сцена за местните музиканти, стимулиране на карането на велосипеди, изграждането на нови спортни площадки, формирането на гимназиални паралелки с профил „Изкуства“.

След презентирането на всяка идея младежите и представителите на общината имаха възможност за пряк структурен диалог. Г-н Желязко Желязков, г-н Калоян Калиманов, общински съветник, занимаващ се с младежки дейности, и г-н Павел Тодоров, секретар на ОбСНВ-Ямбол внимателно изслушаха предложенията и дадоха ценна обратна връзка. Особено внимание се обърна на ролята на младите в развитието на Младежкия дом.

Събитието беше отразено от местната медия Диана Кабел ТВ.

 

Бургас - 22 август

Уикендът завърши в Бургас с локална среща на метри от морето. С подкрепата на Община Бургас и нейната младежка платформа – „Бургас харесва младите“, събитието се проведе в зала „Георги Баев“ в културен дом “Морско казино”. Отпускарският месец не беше пречка за младежите, които се събраха и споделиха своите идеи за бъдещето. За откриването присъства г-жа Габриела Славова, началник Отдел „Превенции и младежки политики“.

Младежите споделиха какви подобрения желаят да видят в родния си Бургас – повече възможности за развитие чрез програми за младежка заетост и стажове още в училище, по-добри възможности за образование чрез привличането на нови университети в града и ефективно приобщаване на маргинализираните групи чрез борба срещу дискриминацията.

Г-жа Габриела Славова се запозна с младежките идеи и покани всяка от групите на среща в общината за по-задълбочено обсъждане. Тя оцени ентусиазма на участниците и желанието им да работят за своя град.

 

Екипът на Национален младежки форум искрено благодари на всички участници за споделените и разработени идеи и на всички партньори за подкрепата в организацията

За нас е изключително важно младите хора като теб да бъдат част от разговорите за бъдещето, защото…

Промяната започва с теб!