Младежките центрове ще бъдат включени в Бюджет 2024

С радост съобщаваме, че в “Бюджет 2024” са предвидени необходимите средства за осигуряване на дейността на младежките центрове! На свое заседание вчера 18.12.2023 г., Народното събрание одобри 4 млн. лв. по централния бюджет за осигуряване дейността на младежките центрове, създадени по програми финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а именно младежките центрове в градовете Монтана, Враца, Габрово, Добрич, Перник, Пловдив, Стара Загора и Бургас.

Проблемът с финансирането на младежките центрове след приключване на проектите по програмата, в рамките на която са изградени, бе изведен в доклад изготвен съвместно от д-я “Външни европейски програми” към Министерство на образованието и науката и Национален младежки форум в началото на месец септември. Той е резултат от кръгла маса „Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България“, проведен през месец август в гр. София, който събра представители на 8-те младежки центъра, Министерство на образованието и науката, Национален младежки форум и експерти в областта на младежката работа. Докладът бе предоставен на МОН, ММС и парламентарната комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

В края на ноември, в реакция на Проектозакона на държавния бюджет за 2024 г., от Национален младежки форум излязохме със становище, с настояване да бъдат предвидени разходи по бюджета на Министерство на образованието и науката за централизиран механизъм, за подпомагане работата на младежките центрове в страната – средства в размер на 4 млн. лв. (средно по 500 хил. лв. за 1 младежки център). 

Становището относно разходите, предвидени за осъществяване на държавната политика за младежта в държавния бюджет на Република България за 2024 г. беше подкрепено от над 40 организации, неформални групи и читалища, извън мрежата на НМФ. 

Становището по Бюджет 2024 г.  бе представено на заседанията на парламентарната комисия по въпросите на децата, семейството младежта и спорта  и  на Комисията по образованието и науката, а впоследствие бяха инициирани и срещи с народни представители и представители на основните заинтересовани институции – Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.

Благодарим на народните представители като Илина Мутафчиева (председател на НМФ в мандат 2017-2019 г.), която след проведените разговори и в края на дългия процес припозна темата, инициира допълнителни разговори с отговорните институции и се застъпи за това, исканите средства за осигуряване работата на младежките центрове да бъдат предвидени по бюджета в промените внесени между първо и второ четене.

Благодарим и на всички участници в предходните етапи на процеса! Стъпките към осигуряване на устойчивостта на младежките центрове и развитието на младежката работа в страната тепърва са пред нас!