Мрежата RAY обсъди бъдещето на младежките програми Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност в Хелзинки

В периода 22-24 май, в гр.Хелзинки, Финландия се проведе среща на Мрежата RAY – RAY Triangular summit. 

Мрежата RAY е самоуправляваща се европейска мрежа за младежки изследвания. Към момента в състава ѝ влизат 35 Национални агенции по програмите Еразъм + и Европейски корпус за солидарност от 34 държави, включително и България.

Основана през 2008 г. Мрежата си поставя за цел да допринесе за осигуряването на качеството при изпълнението на младежките програми на ЕС, за развитие на политики базирани на данни и изследвания, за разпознаването на неформалното обучение и учене в полето на младежта, както и за осигуряването на диалог между изследователи, политици и практици в полето на младежта.

Координатор на Мрежата за България е Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството му на Национална агенция по програмите Еразъм+ и ЕКС, а към момента единствения българин изследовател в мрежата е социологът Стефан Георгиев.

За RAY Triangular summit

Срещата на върха в Хелзинки, инициирана и организирана от RAY, се случи в навечерието на междинната оценка на програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност и събра на едно място повече от 120 изследователи, политици, практици, представители на национални агенции и други институции отговорни за политики за младежта, от 24 Европейски държави, които обсъждаха развитието на програмите и въздействието, което те оказват на младите хора в Европа, както и значението на данните и изследванията за подобряването на качеството на двете програми.

По време на събитието бяха представени данни и ключови изводи от последните тематични изследвания на Мрежата относно силните и слабите страни на двете програми – Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност. Сред тях се открояват следните изводи:

„Европейските младежки програми са най-важният европейски катализатори за засилване на младежката работа на местно, регионално и национално ниво с международно измерение – 90% от младежките работници, участвали в проект по 

“Еразъм+”, и 87% от участниците по проект на Европейския корпус за солидарност са по-способни да утвърдят международното измерение на своята работа след участието си в програмите.“

„Еразъм+ e ключово сигурно пространство за младежки лидери, треньори и младежки работници, в което те да практикуват и преживеят партиципативна демокрация – 85 % от младежките работници, участващи в “Еразъм+”, са по-способни да утвърждават младежка работа, направлявана от самите млади хора след участието си в програмите.“

„Европейски корпус за солидарност предоставя възможност за преживяване  форма на солидарността в контекста на местната общност – 61% от участниците в проекти за солидарност са мотивирани от това да практикуват и и преживяват форма на солидарност – а 65% от тях се чувстват по-свързани с общността си след проекта.“

Сред основните предизвикателства са:

„Програмите не успяват да компенсират въздействието, което пандемията указа върху състоянието и стабилността на младежкия сектор“

„Програмите трябва целенасочено да стимулират повече и по-добро стратегиическо развитие на младежката работа в Европа“

Представители на различни заинтересовани страни сред които Министъра на младежта, спорта и физическата активност на Финландия – Сандра Бергквист, представители на Европейския парламент и Европейската комисия, както и представители на академичния сектор имаха възможност да дискутират данните и перспективата пред развитието на двете програми.

 

Участниците в събитието също имаха възможност да дадат своя прочит на резултатите в рамките на работни групи, както и да обсъдят възможни решения на основните предизвикателства пред двете програми.

Българската делегация, която взе участие в събието бе в състав:

  • Димка Радева – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси;
  • Стефан Георгиев – национален изследвател за Мрежата RAY за България;
  • Моника Тодорова – директор на Международен младежки център Стара Загора;
  • Даниел Джинсов – председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите;
  • Мирослав Цеков – координатор на Експертната комисия „Анализи и застъпничество“ на Национален младежки форум.

В рамките на 2024 г., предстои да се проведат серия от събития в рамките на мрежата RAY, сред които и среща с нови членове на Европейския парламент през м.юни. В България предстои представянето на националния доклад с изводите за въздействието от изпълненето на двете програми на национално ниво.