Национална конференция за глобално образование „Образование за мир“

Десета юбилейна Национална конференция за глобално образование „Образование за мир“ се проведе в периода 10-11.09.2022 г. в Аулата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”. В конференцията взеха участие над 100 човека, между които директори на училища, учители, експерти, студенти и НПО активисти от цялата страна. 

Представители на НМФ бяха Мирослав Цеков, който бе част от откриващия панел с приветстващи думи, Атанас Г. Радев в ролята на модератор и Антония Папазчева, която бе техническо лице.

Други лица в откриващия панел бяха Проф. дсн Петранка Филева – Председател на УС на БПМР,  Петър Бучков – Заместник-министър на Младежта и спорта с ресор младеж, и Радостина Николова, която е държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ МОН.

Конференцията е за образование – една от областите на действие на НМФ. Образованието и участието на младите хора се засягат във всеки един от трите панела на събитието.

10.09 (Ден 1)

Програмата на първия ден се състоя от 2 панела с по трима говорители и ателиета.

Тема на панел 1 бе “Култура на мира у дома”. Основните точки, които бяха засегнати, са:
1. „Класически и съвременни измерения на културата на мира в училищна и
извънучилищна среда”Проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по
педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“
2. „Младите говорят, младите избират“ представяне на проекта и изводи
от регионално и национално изследване за достъпа на младите хора до СРЗ,
здравно образование и информация по време на Ковид 19. – Д-р Венелин
Стойчев
3. „Осигуряване на качеството в младежката работа – гарант за мирни
общества“Лилия Еленкова, ръководител проекти в НМК и доктор по
политически науки.

Панел 2 бе на тема “Култура на мира по света”, като включените сесии бяха:
1.“ Как младите хора могат да се борят за мир в епоха на глобални промени.“
Проф. д-р Искра Баева
2.“Остана ли място за мира в епохата на глобална конфронтация?”Д-р
Любомир Кючуков директор на Института за икономика и международни
отношения
3. Контрапункт – „Гласът на младите“ Калоян Константинов – Главен редактор
на разследващия сайт “КлинКлин” и докторант в БАН в областта на Близкия
изток и външната политика

Ателиета:
1. „ Толерантност и демокрация“ Люба Батембергска и Радослава
Кашъмова, Фондация „Малките стъпки“
2. „Дизайн мислене в класната стая” – д-р Лъчезар Африканов, преподавател в
НБУ
3.„Спаси света БАРАБАР с големите умове на миналото и настоящето“
игровизиран модел на образование за мир и целите за устойчиво развитие на
ООН – Мария Алкалай и Стефани Рошкова, сдружение „Възможности без граници“

11.09 (Ден 2)

През втория ден от конференцията се проведе и панел 3, който бе с акцент „Мир с природата – как се преплита екологичното образование с образованието за мир“. Засегнатите теми бяха:
1. „Чистата природа като фундаментално право на човека“Борислав
Сандов
2. „Образованието за устойчиво развитие във формална и неформална
среда“Евгения Ташева, Сдружение „За земята“
3.Контрапункт – „Гласът на младите” – Делян Тодоров, фотожурналист