ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

BG02-005-24012023

ДО: 

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С КОПИЕ ДО:

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЦОНЧО ГАНЕВ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет на Република България, от името на своите организации, настоява 48-то Народно събрание да разгледа и приеме Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. в оставащите дни на своята работа. 

През декември 2021 г., непосредствено след внасянето на проекта на стратегия от Министерски съвет, Национален младежки форум изпрати апел към Вас и председателите на парламентарните комисии, в които е разпределен документът с искане за незабавното разглеждане на проекта. Оттогава стратегията бе обсъдена и приета от Комисията по въпросите на Европейския съюз (15 декември 2022 г.), Комисията по образованието и науката (21 декември 2022 г.) и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта (4 януари 2023 г.). Последните две, с оглед на характера на 

младежката политика, се явяват в известна смисъл водещи, макар и ПОДНС да не предвижда определяне на водеща комисия при разглеждане на проект на решение. 

Предвид гореизложеното, настояваме в оставащите дни на работа 48-то Народно събрание да разгледа проекта на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. в пленарна зала. Ако Стратегията не бъде приета, ще станем свидетели на 3-та поредна нулева година за младежката политика, поради фактическата невъзможност ресорните институции да изпълнят разпоредбите на чл. 6 от Закона за младежта, който изисква Министерски съвет да приеме годишен план за изпълнение на Националната стратегия за младежта, а в края на годината да изготви и отчет за неговото изпълнение. Това ще понижи прозрачността, устойчивостта и координацията при изпълнението на държавната политика за младежта и в този смисъл нейната цялостна ефективност.

Апелираме да не позволявате 2023 г. да се превръща в поредна година на пропуснати възможности за младите хора в Република България. 

24.01.2023 г.

гр. София

С уважение,
Мирослав Цеков, 
Председател на Национален младежки форум

Национален младежки форум представи наръчника за местна младежка политика

Национален младежки форум представи наръчника за местна младежка политика,  който бе изработен в рамките на проекта „Диалог на ЕС“ по въпросите за младежта и резултат от работата на Националната работна група за проекта.

На 10 януари се проведе обществения съвет по въпросите за младежта. В качеството си на организации-членове на съвета присъстваха Първан Симеонов и Яница Петкова от Gallup International, а от Национален младежки форум участие взеха Мирослав Цеков, Адела Бозмарова, Йоан Стоянов и Христо Радославов. На 11.01.2023 г. в сградата на Министерството на младежта и спорта се проведе заседание на Националния консултативен съвет за младежта, в който участие взеха заместник-министри, Държавната агенция за закрила на детето, Национален младежки форум.

В рамките на двата съвета, Gallup International представиха резултати от проведено Национално представително количествено проучване сред младежи на възраст 15-29 години: навици на консумация на храни и други продукти, NEETs проблематика, младежки организации. 

Други акценти от двата съвета:

От Обществения съвет:

По предложение на НМФ бе представена Европейската харта за младите и демокрацията, както и се обсъждаха правилата за избор на нов състав на съвета

От заседанието на консултативния съвет:

Беше представена информация за процедурата по изграждане на младежки центрове по Плана за възстановяване и устойчивост.

Консултативния съвет заседава за първи път от декември 2020 г., като мнозина от участниците изразиха мнението, че съвета е ключов елемент за пълноценната координация на младежката политика и следва заседанията му да се провеждат по-често. Сходна заявка дадоха и от ММС.

Youth Speak Forum 2023

AIESEC в България организира седмото издание на Youth Speak Forum – проект
на международно ниво, създаден от младежи за младежи. Събитието ще се проведе на 25 февруари 2023 г., като идеята е младежи и компании да се съберат, за да обсъдят и да потърсят решения по една много важна съвременна тема, а именно – Качественото обучение, което е основа за личностно и професионално развитие в България. Национален младежки форум ще бъде партньор в тазгодишното издание.
Инициативата е обвързана със 17-те цели за Устойчиво Развитие на ООН и
разпространението им сред младите. Тази година фокусът е насочен към:

4

Цел №4 Качествено образование

8

Цел №8 Достоен труд и икономически растеж

Форумът има за цел да предостави на участниците възможността не само да научат нови и интересни неща, но и активно да се включат като главни действащи лица.
Събитието ще бъде разделено на две основни части. Първата ще бъде лекционна и панелна-дискусия, където делегатите ще получат ценна информация и ще могат да задават всякакви въпроси по темата. Втората част ще бъде под формата на „работилници“, водени от нашите генерални партньори, където младежите ще бъдат разпределени в различни екипи и ще могат активно да изразяват своите идеи, да се запознаят с представители на компаниите и да изградят цялостен проект. В края екипите ще бъдат оценени и ще бъде избран победител измежду тях. За най-добре представилия се сме подготвили награда!


Youth Speak Forum 2023 е инициатива, която цели да обедини на едно място
младежи и компании, да стимулира у младите хора търсенето на нови възможности, за да подпомогне началото на една положителна промяна.

Младежите могат да се включат напълно БЕЗПЛАТНО както и да научат повече, само след като се регистрират.

Местата са ОГРАНИЧЕНИ!


AIESEC е най-голямата международна младежка организация, която дава поле за развитие на лидерски качества у младежите. Тя се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за обществото. AIESEC има представителства в над 100 страни по целия свят с над 90 000 активни членове.
Мисията ѝ e „Мир и оползотворяването на човешкия потенциал“. Организацията осъществява своята цел и мисия чрез основната си дейност, която е международен обмен на младежи от цял свят, които предприемат доброволческа или професионална стажантска възможност, развивайки своите умения и лидерски потенциал и допринасяйки за положителното развитие на обществото.

Общо събрание на Национален младежки форум (декември 2022 г.)

На 17-18 декември в сградата на Съюз на Транспортните Синдикати в България се проведе Общото събрание на Национален младежки форум (НМФ). Събранието се проведе с присъствието на организациите членове на НМФ.

17-ти декември (Ден 1)

В дневния ред се коментираха:
1. Годишния финансов отчет, отчет за дейността на Управителния съвет и Контролната комисия
2. Обсъждане на проект на бюджет и работен план за 2023 г.
3. Работилници по приоритетите на организацията
4. Изслушване на нови кандидати
5. Дискусия за устава

18-ти декември (Ден 2)

1. Приехме важни промени в Устава на НМФ.
2. Семейството ни придоби нови членове.
– Erasmus Student Network Bulgaria направи нова стъпка, преминавайки от асоцииран към пълноправен член.
– Европейско Младежко Движение – България/ JEF Bulgaria и Фондация “Развитие и Интеграция” пък са новопостъпилите организации членове на нашата мрежа.
3. Представихме нов координаторски екип на Звено обучители.
– Припомнихме за ползите от събития с обучителна стойност ЗА и С нашите младежи организации.

Посрещаме Коледа с може би най-големия подарък – ЗАЕДНО СМЕ с нашата вярна и любима общност. Изпращаме 2022 г. с благодарност, посрещаме 2023 г. със самочувствие!

НМФ на Общо събрание на Европейски младежки форум в Тирана, Албания

На 23-ти ноември се състоя церемония по избор на Европейска младежка столица за 2025 г., а следващите 3 дни (24-26 ноември) се проведе и Общо събрание на Европейски младежки форум(ЕМФ). Събитията се проведоха в Тирана, Албания – Европейска младежка столица за настоящата 2022 година.

Представители на Национален младежки форум – Мирослав Цеков и Симона Димитрова в качеството ѝ за кандидат за Консултативния орган за разглеждане на кандидатури за членство към ЕМФ. (CBMA) 

Имаше силно присъствие на българи и от други международни организации:

  • Станислава Стефанова – представител на AEGEE-Europe
  • Танзер Юсеинов – представител на LYMEC (The European Liberal Youth)
  • Атанас Стоянов – представител на Phiren Amenca
  • Димитър Черкезов – представител на ETUC Youth (European Trade Union Confederation)
  • Мари Пеева – представител на EUDY (European Union of Deaf Youth)

За Европейска младежка столица за 2025 г. бе избран гр. Лвов (Украйна), който спечели в конкуренция с Измир (Турция), Фуенлабрада (Испания) и Тромсьо (Норвегия).

На Общото събрание бе избран нов борд на Европейски младежки форум. За председател е избрана María Rodríguez Alcázar – представител на Националния младежки съвет на Испания, със заместник председатели Christiana Xenofontos от Кипър и Elias Dray от Европейския съюз на еврейските студенти. Бордът допълват Andreea Scrioșteanu от младежкия съвет на Румъния, Rareș Voicu от OBESSU, Daniele Taurino от EBCO, Ismael Paez Civico, Nicholas Kujala, Mark Mcnulty и Natalia Kallio

Симона Димитрова, кандидат на Национален младежки форум, бе избрана за член на Консултативния орган за разглеждане на кандидатури за членство към ЕМФ (CBMA), която оценява готовността на организации кандидати да се присъединят към мрежата на Европейски младежки форум и следи за спазване на критерии за членство от настоящите членове.

На снимка отляво надясно: Elias Dray - зам. председател на ЕМФ с мандат 22-23 г., Мирослав Цеков, María Rodríguez Alcázar - новоизбран председател на ЕМФ., Симона Димитрова, Christiana Xenofontos - зам.- председател

 Общото събрание прие позиция в подкрепа на изключването на Националния младежки съвет на Руската федерация от Европейски младежки форум, внесена от Националния младежки съвет на Украйна с подкрепата на редица членове на мрежата. Впоследствие организациите гласуваха за изключване на младежкия съвет на Руската федерация с почти пълно мнозинство.

Бе приета и позиция, изразяваща солидарност с протестите в Ислямска Република Иран. В позицията Европейски младежки форум се обръща към държавите членки на ЕС и Организацията на обединените нации с призив да упражнят натиск върху режима в Иран, за да бъдат гарантирани правата на протестиращите в страната съответствие с ангажиментите поети от държавата по силата на международните договори. 

Национален младежки форум подкрепи и 2-те позиции. 

Националният младежки съвет на Албания получи статут на кандидат-член на Европейски младежки форум с пълно мнозинство. 

Също така бяха обсъдени отчетът на организацията за изминалия мандат, както и плановете за предстоящите 12 месеца – наследството от Европейската година за младежта, предстоящите избори за членове на Консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа и други. 


Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум от 2014 г. в качеството му на Национален младежки съвет на Република България.

Изготвил: Йоана Дончева

“Перник на младите” – младите за бъдещето на област Перник

30 младежи взеха участие в Младежката академия “Перник на младите”, която се проведе между 17-19 ноември в Хотел-ресторант “Бърдото”, гр. Брезник, обл. Перник. За тяхната програма и нови знания се погрижиха двама обучители – Розалина Недкова и Любомира Велчева, двама младежки работници – Веселин Гюров и Ася Томашек. Сред екипа на събитието бяха Александър Йорданов, младежки медиатор от Консултативния съвет за младежка политика (КСМП Перник – „Перник на младите“), Радост Раданова, директор на Международен младежки център-Перник (ММЦ-Перник), Елизабет Маринова, младежки работник, и двама представители на Секретариата на Национален младежки форум – Йоан Стоянов и Цветан Герасимов.

Основната цел на академията бе да стимулира гражданското участие и личностното и професионално развитие на младите хора от област Перник.

Една от основните засегнати теми бе младежка работа. Младежите взеха участие в различни лекции и бяха разделени на работни групи, за да обсъждат и повишават своите знания, умения и опит да привличат, мотивират и задържат други младежи за провеждане на младежки дейности.

Ключов акцент бе и повишаване на уменията на младежите за работа в младежки общности, чрез използването на пиър моделите. Идеята е всички участници да използват своите нови знания с цел активно включване в бъдещите младежки дейности в своята младежка организация или в публични събития, насочени към младежка аудитория.


Младежите имаха възможност да се запознаят и да зададат своите въпроси на някои от организациите, част от КСМП – Общински младежки съвет-Перник, Български младежки червен кръст-Перник, Фондация „Пулс“ и ММЦ-Перник. Имаха и панели за дискусия с г-н Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник и председател на КСМП, както и с Мирослав Цеков, председател на НМФ.

От Национален младежки форум искрено благодарим на всички замесени!

Академията се организира като част от годишния календар на КСМП-Перник, Перник на младите, с финансиране от Община Перник. Национален младежки форум и Международен младежки център – Перник бяхме съорганизатори.

Изготвил: Йоана Дончева

НМФ и НПСС в диалог с ресорните институции за студентско самоуправление и младежко участие

На 14-ти ноември в Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе втора публична дискусия на тема „Ролята на младежкото участие и студентското самоуправление в процеса на вземане на решения“. Организатори на събитието бяха Национален младежки форум и Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“. На нея се обсъждаше как студентското самоуправление е неизменна част от младежкото участие. 

Участие взеха:

проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката;
г-н Петър Бучков, зам.-министър на младежта и спорта;
Мирослав Цеков, председател на Национален младежки форум;
Антонио Стоичков, председател на Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“.

В ролята на модератор бе Атанас Г. Радев, зам.-председател на НМФ.

Сред участниците, които впоследствие се включиха и в дискусията, имаше и активни младежи – студенти и ученици, народни представители и представители на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Събитието се откри от модератора Атанас Г. Радев, който накратко въведе четиримата говорители във важността на темата.

След това думата беше дадена на министър Пенов, според когото „е немислимо съществуването на университетите без организациите на студентите“. 

Зам.-министър Бучков продължи, като обърна внимание за необходимостта да вървим към разбиране на младежкото участие не само на теория, но и на практика.

Мирослав Цеков наблегна на един от основните проблеми на сектора – младежкото участие е по-скоро ситуация, а не устойчив процес. Антонио Стоичков допълни, като сподели за трудностите, които някои студентски съвети срещат заради тази недостатъчна подкрепа.

В хода на разговора бяха обсъдени различните перспективи и предизвикателства пред младежкото участие и студентското самоуправление. С особен акцент върху проблемите в нормативната уредба страните се съгласиха, че са нужни устойчиви мерки в законодателството. Двамата министри не изпуснаха момента и да призоват младежките и студентските организации към по-голяма активност в обществените обсъждания и застъпничеството за касаещите ги политики. Зам.-министър Бучков спомена, че проектът за Национална стратегия за младежта (2021-2027) предстои отново да бъде внесен в Народното събрание.

Целта на двете дискусии беше да ангажира гледните точки на заинтересованите институции и организации за значението на студентското самоуправление като един от видовете младежко участие и да обсъди подробно начините на взаимодействие между младежките организации и студентските съвети.

В резултат от двете дискусии доброволците от Работна група към приоритет „Младежко включване и овластяване“ ще изготвят политически документ за студентското самоуправление и младежкото участие. Този документ ще бъде в особена полза за работата както на младежките организации и студентските съвети, така и на двете ресорни институции.

Изготвил: Йоана Дончева

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ – 17-18 ДЕКЕМВРИ

BG01-003-16112022

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 17-18.12.2022 Г., В ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 17 и 18 декември 2022 г. (събота и неделя) с начален час 09.00 ч. в Синдикален дом на културата на транспортните работници в България, с адрес: град София, бул. „Мария Луиза“ 106, при следния дневен ред:
17 декември:
1. Отчет за дейността на УС за 2022
2. Отчет за дейността на Контролна комисия
3. Представяне на Финансов отчет за 2022 г.
4. Обсъждане на проект на бюджет за 2023 г.
5. Обсъждане на работен план за 2023 г.
6. Освобождаване на член на Управителен съвет
7. Изслушване на кандидатури на нови организации членове
8. Обсъждане на промени в Устав
9. Обсъждане на позиции и становища

18 декември:
10. Приемане на финансов отчет за 2022 г.
11. Приемане на работен план за 2023 г.
12. Приемане на бюджет за 2023 г.
13. Приемане на нови организации членове
14. Приемане на промени в Устава.
15. Приемане на позиции и становища
16. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

16 ноември 2022 г.                                                                  МИРОСЛАВ ЦЕКОВ

гр. София                                                                  Председател на Управителния съвет

Младежка академия “Перник на младите”

Младежка академия “Перник на младите” започва съвсем скоро, а регистрационният формуляр е отворен до 10-ти ноември!

📅 17-19 ноември
📍 Хотел Бърдото

💁‍♀️ Ако искаш да си от активните младежи на територията на община Перник и да участваш в бъдещите младежки дейности в своята общност, то кандидатствай, като попълниш формуляра: 👇
ℹ️ Следи събитието за повече информация:
🖊️ Младежка академия “Перник на младите” се организира като част от годишния календар на КСМП-Перник (Перник на младите) с финансиране от Община Перник. Национален младежки форум – National youth forum Bulgaria и Международен младежки център – Перник/International Youth Center Pernik са съорганизатори.

Връзка между поколения

На 15.10.2022 г., 11.00 ч. в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София се проведе Общо събрание на Софийски ученически съвет.

Софийски ученически съвет е платформата на ученическите съвети и парламенти в столицата. Създадена през 2013 г. от четирима ученици, целта на организацията е да осигури трибуна на ученическите идеи и да се бори за разрешаването на проблемите и задоволяване на потребностите им.

Национален младежки форум също присъстваше там чрез свои представители. Гости и лектори бяха Мирослав Цеков – председател на НМФ, Атанас Г. Радев – зам.-председател. В ролята на фасилитатор бе Адела Бозмарова – зам.-председател на организацията.

От страна на Софийски ученически съвет (СУС) присъстваха Ния Василева, председател, както и целият Управителен съвет на организацията.

Марин Иванов, член на AEGEE-Sofia, една от най-големите студентски организации в Европа, се включи, като представи организацията пред участниците.
Участие в събитието взеха и над 80 ученици от ученическите съвети на различни столични училища.

Ход на Общото събрание:

Събитието започна с активност за запознаване на открито.

След това Ния Василева, председател на СУС, откри Общото събрание и представи организацията. Членовете на Управителния съвет също имаха възможност да представят себе си и своите ресори, като насърчиха присъстващите да се присъединят към конкретните екипи.

Гостите и лекторите споделиха своите лични истории, свързани с ученическото самоуправление и собственото им младежко участие.

 „Развълнуван съм да съм днес пред вас, защото само преди няколко години стоях от другата страна на залата“, споделя Мирослав Цеков в своето изказване.

В програмата на събранието имаше още:
– Кратко въведение за представителството и участието на учениците
– Кратко въведение в Наръчника за ученическо самоуправление
– Дискусия между всички участници за състоянието на ученическите съвети в София, проблемите им и перспективите пред тях
– Работни групи за очертаване на целите и приоритетите на СУС

От Национален младежки форум сме изключително щастливи, че успяхме да подкрепим провеждането на Общото събрание.

Включването на НМФ в това събитие е пряко свързано с нашия приоритет „Младежко включване и овластяване“ и желанието да взаимодействаме активно с ученически съвети и неформални младежки групи.

От друга страна, така запазваме приемствеността между двете организации. Любопитен факт е, че в миналото НМФ осигурява менторство и подкрепа на Управителния съвет на СУС, което кулминира в създаването на Наръчник за ученическо самоуправление. През 2017 г. Никол Първанова, част от СУС и от работна група „Гражданска активност“ към НМФ, превежда Наръчника и изготвя дизайна, а Министерство на младежта и спорта го издава. През следващите години много от активните младежи на СУС, вече завършили своето средно образование, се включват в Управителния съвет, Секретариата и Звено „Обучители“ на НМФ.

Събитието се осъществи и с подкрепата на ръководството на НПГ по полиграфия и фотография и РУО-София град.

Автор: Йоана Дончева