Национален младежки форум се срещна с държавния глава – Румен Радев

На 13.05.2024 г. Национален младежки форум проведе среща с държавния глава на Република България – Румен Радев.

Поставихме фокус върху темите за Младежката политика и активния диалог между гражданите и институциите.

Президентът изрази ясната си подкрепа към позицията на Национален младежки форум за обособяване на отделна институция, отговаряща за младежката политика и отчете сериозно притеснение, относно липсата на политическа воля за повдигане на дебата за младежки политики.

Държавният глава отбеляза липсата на административен и финансов ресурс по повод младежката сфера и разреза между увеличението на дисбаланса в бюджета на Министерство на младежта и спорта между разходите за сектор “Спорт” и разходите за сектор “Младеж”.

Президентът отчете опасенията си, по повод на липсата на дългосрочен план и визия за политиките за младежта, което води и до сериозен проблем при злоупотребите сред младите хора. 

“Трябва да има разбиране, че младежките организации са партньор и следва да бъдат разглеждани като превенция за младия човек.”  – заяви Атанас Г. Радев 

По време на дискусията бе засегната и темата за доброволчеството, като Румен Радев заяви, че младите хора все повече започват да се връщат към традициите и да отчитат нуждата от това да са активна част от обществото, като пример за това е все по честото доброволчество, което се разглежда като ценност сред младия човек.

Президентът заяви, че важна тема за дискусия сред младите хора следва да бъдат доброволчество, гражданско участие, отбрана и сигурност. 

“Институциите трябва да са в активен диалог с гражданите, които от своя страна да участват в процеса на вземане на решения, в управлението и в контрола.” – заяви Радев 

По време на срещата се обсъди и важността от работата на терен и на местно ниво.

“Правилното разбиране на младежка политика не е само проблем сред обществото, но и сред институциите. Важно е да се очертае ясна рамка на младежката политика, а през последните години социологията за младежта е изгубена.” – коментира Крум Зарков. Чрез Българската академия на науките и Софийски университет може да се подпомогне обяснението за това какво е младежката политика и каква е нейната рамка. 

Президентската институция показа ясно своето желание за сътрудничество с Национален младежки форум, в качеството му на Национален младежки съвет на Република България. 

На срещата присъстваха още Гълъб Донев (Началник на кабинета на президента), Крум Зарков (Секретар на президента по правни въпроси),  Мария Юрукова (Съветник на президента по вътрешна политика и гражданско общество), Кирил Атанасов (Секретар за връзки с медиите).

От странана НМФ – Атанас Г. Радев (Председател на НМФ), Антонио Стоичков(Заместник-председател на НМФ), Мартин Керефейски (Член на УС на НМФ ), Христо Радославов (Експерт Комуникации) и Гергана Станоева (Външна комуникация).