Обмен на синергии между организации в Брюксел

В периода 13-15 март 2024 г. Брюксел се превърна в център на активна дискусия и сътрудничество, посветени на предстоящите Европейски избори. Събитието, озаглавено “All together for the European Elections 2024”, събра представители на паневропейски, национални, младежки и културни организации, обединени от общата цел за насърчаване на активното участие в демократичния процес, чрез обмен на идеи и ресурси.

Основният фокус на срещата бе запознаване с кампанията на Европейския парламент за Европейските избори 2024 и изграждане на синергии между различните организации и инициативите им. В рамките на трите дни, участниците имаха възможността да се опознаят и представят.  Първият ден бе посветен на опознаване на организациите и техните цели.

През втория ден на събитието, имаше панелни дискусии с участието на г-н Стивън Кларк, директор за връзка с Бюрата на ЕП, и г-н Филип Шулмастер, директор Кампании на ЕП. Те споделиха ценни съвети за организирането на кампании и формулиране на послания.

След това присъстващите дискутираха в групови срещи, които спомогнаха за  обмена на опит и идеи между организациите.

Чрез метода  “Световното кафене” се  предостави платформа за обсъждане на затруднения и търсене на решения с подкрепа от участници, които вече имат изградена стратегия и план за действие.

Събитието, проведено под надслов “All together for the European Elections 2024” бе не само пространство за обмен на информация, но и за изграждане на трайни партньорства.Бяха открити  множество възможности за сътрудничество по общи каузи и реализиране на съвместни инициативи, споделяне на ресурси и координация на кампаниите. 

В заключение, събитието в Брюксел бе мощен катализатор за мобилизиране на партньорската мрежа на ЕП. Чрез обединяване на усилията и ресурсите си, организациите от цяла Европа ще могат да насърчат активното участие на гражданите в Европейските избори 2024 и да изградят по-силна и демократична Европа.