Покана за включване в работна група “Международно сътрудничество”

Бъди живата връзка на младежка България с Европа и света. Открий нови хоризонти за своя професионален път. Участвай пряко в международните процеси, касаещи дейността на Национален младежки форум, като се включиш в работна група “Международно сътрудничество”.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да синхронизираме работата на Национален младежки форум с тази на
Европейски младежки форум в областта на младежките политики и застъпничеството и да изградим обща стратегия и логическа връзка между действията на европейско и национално ниво.

Какви задачи сме си поставили?

  1.  Приемане и изпълнение на стратегията на НМФ за международно сътрудничество.
  2. Синхронизация на националните и международните политики за младежта.
  3.  Изграждане на капацитет на НМФ (и в частност организациите членове) за участие в международните процеси.
  4. Изготвяне на инструмент за застъпничество с включени заинтересовани страни, ключови партньори, времеви линии и др.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в международните дейностите, касаещи НМФ, или казано с други думи:

– Ще участваш в европейски младежки срещи от най-високо ниво и други знакови дейности на международно ниво.
– Ще защитаваш позицията на НМФ пред Европейски младежки форум и други
международни организации и структури.
– Ще превеждаш и адаптираш ресурси, касаещи дейността на НМФ.

– Ще работиш пряко с водещи експерти на национално и международно ниво в областта на младежките политики.

Ако желаеш да допринесеш за развитието на младежките политики, трупайки ценни запознанства на международно ниво, ако си ентусиазиран да съдействаш във формирането на международни политики в областта на младежкото развитие, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.

Кандидатствай за нашата работна група до 08.03.2024 г. като попълниш формуляра ТУК. 

Работната група ще се ръководи от Андреас Петков и координира от Александър
Младенов, членове на Управителен съвет на НМФ, отговорни за област на действие “Международно сътрудничество”.